РІШЕННЯ № V/21-422 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Рибалка Євгена Опанасовича на дії Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/21-422


 


03 вересня 2010 року                                                                                                   м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Кравченко П.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Рибалка Євгена Опанасовича на дії Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І.,


ВСТАНОВИЛА:


 


Рибалко Є.О. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на дії Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, мотивуючи її тим, що він протиправно відмовив йому в розгляді скарги на адвоката Холодова Л.Ю.


З наданих матеріалів вбачається, що 14.06.2010 року Рибалко Є.О. звернувся до Харківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії зі скаргою на неправомірні дії адвоката Холодова Л.Ю.


Цього ж дня Головою Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голяндом Ю.І. заявнику було надано відповідь про неможливість розгляду його скарги з тих підстав, що строк повноважень Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання скінчився, а новий склад комісії до цього часу ще не сформовано.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитися з доводами Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та вважає, що скарга Рибалка Є.О. підлягає до задоволення, виходячи з наступного.


Відповідно до п. 10-1 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує положення, рекомендації, роз’яснення,  рішення, обов’язкові для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими   об’єднаннями, на яких поширюється їх дія.


Так, 04.06.2010 року Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури було прийнято рішення № V/20-395, згідно якого на період до формування Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання, визначено, що Комісією з питань прийняття кваліфікаційних іспитів на право здійснення адвокатської діяльності та дисциплінарної практики (громадяни та адвокати Харківської області) є Полтавська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. зобов’язано передати в Полтавську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури наявні в комісії справи дисциплінарної палати, документи осіб, які мають намір складати кваліфікаційні іспиті, здійснити перерахування отриманих від цих осіб коштів та здійснювати таку передачу у подальшому, в разі находження відповідних документів (п. 7 рішення).


Разом, з тим, в порушення вимог зазначеного рішення, Харківською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури скаргу Рибалка Є.О. на дії адвоката Холодова Л.Ю. не було спрямовано на адресу Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, що порушило право заявника на своєчасний розгляд скарги.


Абзацом третім п.23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури визначено, що за результатами розгляду  скарги  на  дії  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій адвокатури, їх палат і членів палат, вчинених з порушенням вимог законодавства, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може прийняти рішення про вжиття заходів до усунення порушень законодавства в діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури,  її палат  чи  членів  палат  та  усунення причин і умов,  які сприяли вчиненню порушень.


З огляду на вказане, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає відповідною мірою реагування вказати суб’єкту оскарження на вжиття заходів щодо усунення наявних порушень.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Рибалка Є.О. – задовольнити.


2.      Зобов’язати Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. передати скаргу Рибалка Євгена Опанасовича на дії адвоката Холодова Леоніда Юрійовича до Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника та Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький