РІШЕННЯ № V/20-419 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні звернення Голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тарасова А.Ф. про роз’яснення питання щодо можливості повернення частини внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури заявникам при незадовільному складанні кваліфікаційних іспитів, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10-1, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/20-419


 


04 червня 2010 року                                                                                                   м.Одеса     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Островської Л.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні звернення Голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тарасова А.Ф. про роз’яснення питання щодо можливості повернення частини внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури заявникам при незадовільному складанні кваліфікаційних іспитів, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10-1, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Внести зміни до Порядку складання  кваліфікаційних  іспитів  у  регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури,  затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 01.10.1999 року № 6/2, доповнивши пункт 2.5 абзацом шостим наступного змісту :


«Одноразовий внесок на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА  у випадку незадовільного складання заявником кваліфікаційних іспитів і відмови в зв’язку з цим у видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю заявнику не повертається».


Абзац третій пункту 4.9 після слів: «…в установленому Положенням про КДКА порядку анулюються»  доповнити наступним реченням:


«Одноразовий внесок на організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в даному випадку заявнику не повертається.».


2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


3. Регіональним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури довести зміни до Порядку складання  кваліфікаційних  іспитів  у  регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури до відома заявників, що бажають складати кваліфікаційні іспити.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                           В.І. Висоцький