РІШЕННЯ № V/20-411 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Левченка В’ячеслава Івановича на рішення Заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвокатів Головишина Віктора Костянтиновича та Головченка Володимира Никифоровича від 17.11.2009 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/20-411


 


04 червня 2010 року                                                                                                   м.Одеса     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., Заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Островської Л.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Левченка В’ячеслава Івановича на рішення Заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвокатів Головишина Віктора Костянтиновича та Головченка Володимира Никифоровича від 17.11.2009 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Левченко В.І. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення Заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвокатів Головишина Віктора Костянтиновича та Головченка Володимира Никифоровича від 17.11.2009 року.


У скарзі Левченко В.І. посилається на те, що між ним та адвокатом Головишиним В.К. було укладено угоду про надання правової допомоги. Адвокат Головишин В.К. не виконав у повному обсязі зобов’язань за договором та не повернув невідпрацьований гонорар, що спонукало скаржника укласти аналогічну угоду з іншим адвокатом Головченком В.Н., який у свою чергу також не у повному обсязі виконав свої професійні обов’язки та не повернув невідпрацьований гонорар.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Прокопчука В.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Левченка В.І. задоволенню не підлягає з наступних підстав.


Матеріалами справи підтверджується, що під час перевірки обставин, викладених у скарзі Левченка В.І., Заступником голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури виконані вимоги пункту 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури: досліджені матеріали судової справи скаржника, витребувані письмові пояснення адвокатів.


Так, в своїх поясненнях адвокат Головишин В.К. зазначив, що скаржник не виконав своїх обов’язків в частині розрахунку за надання юридичної допомоги, що також не оспорювалося останнім у скарзі, яка надійшла на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


За таких обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне погодитися з висновками Заступника голови дисциплінарної палати щодо відсутності підстав для притягнення адвоката Головишина В.К. до дисциплінарної відповідальності.


Що стосується адвоката Головченко В.І., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також вважає за можливе погодитися з доводами Заступника голови дисциплінарної палати відносно того, що в діях адвоката Головченка В.І. містяться ознаки порушення ст.ст. 15-17 Правил адвокатської етики, а саме, надання правової допомоги без оформлення відповідної угоди.  


Разом з тим, вирішуючи питання про наявність підстав для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Головченка В.Н., Заступник голови дисциплінарної палати дійшов правильного висновку про сплив шестимісячного строку для накладення дисциплінарного стягнення, встановленого абзацом другим пункту 34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Крім того, у рішенні від 17.11.2009 року обґрунтовано встановлено, що адвокат Головченко В.Н. в період з липня по грудень 2008 року надавав правову допомогу скаржнику.


 Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.        Скаргу Левченка В’ячеслава Івановича – залишити без задоволення.


2.        Рішення Заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвокатів Головишина Віктора Костянтиновича та Головченка Володимира Никифоровича від 17.11.2009 року – залишити без змін.


3.        Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Левченка В.І.


4.        Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький