РІШЕННЯ № V/20-409 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в м.Севастополі Румянцевої Ангеліни Володимирівни на рішення Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Львова Володимира Геннадійовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/20-409


 


04 червня 2010 року                                                                                                   м.Одеса     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., Заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Островської Л.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в м.Севастополі Румянцевої Ангеліни Володимирівни на рішення Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Львова Володимира Геннадійовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в м.Севастополі Румянцевої A.B. відносно адвоката Львова В.Г., в якому вказується, що адвокат Львов В.Г., являючись захисником обвинуваченого Ольховського В.В., зловживає своїми правами, навмисно затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, зриває графік ознайомлення і ухиляється від підписання протоколів.


На думку слідчого своїми діями адвокат Львов В.Г. порушує встановлений порядок провадження по кримінальній справі, що приводить до значного затягування строку досудового слідства, порушує права та законні інтереси інших учасників процесу.


Рішенням Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2009 року в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Львова В.Г. відмовлено.


Голова дисциплінарної палати дійшов до висновку, що факти, викладені у поданні слідчого Румянцевої A.B. відносно адвоката Львова В.Г. свого підтвердження не знайшли. В діях адвоката Львова В.Г. порушень Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики не вбачається.


Крім того, в рішенні Голова дисциплінарної палати зазначає, що статтею 23-1 Кримінального процесуального Кодексу України не передбачено звернення слідчого з поданням щодо незаконних дій адвоката.


У поданні слідчий Румянцева A.B. просить скасувати рішення Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а справу прийняти до провадження Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, розглянути її по суті та винести рішення відносно адвоката Львова В.Г.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Афанащенка С.І., члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що подання слідчого Румянцевої A.B. задоволенню не підлягає з наступних підстав.


Голова дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Львова В.Г. у зв’язку з відсутністю в його діях порушень Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики.


Так, згідно постанов Нахімовського районного суду м.Севастополя від 17 вересня 2009 року про повернення кримінальної справи відносно Ольховського В.В. на додаткове розслідування та Ленінського районного суду м.Севастополя від 2 листопада 2009 року про відмову в задоволенні подання слідчого Румянцевої A.B. про усунення адвоката Львова В.Г. від участі у справі в якості захисника обвинуваченого Ольховського В.В. вбачається, що в діях адвоката Львова В.Г. відсутні порушення Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики та інших законодавчих актів.


Що стосується посилань Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на те, що відповідно до ст.23-1 КПК України у слідчого відсутнє право на звернення з поданням відносно адвоката, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне зазначити, що право слідчого на звернення з поданням відносно адвоката передбачено пунктом 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України №155/93 від 05.05.1993 року.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в м.Севастополі Румянцевої Ангеліни Володимирівни – залишити без задоволення.


2.      Рішення Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Львова Володимира Геннадійовича – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити слідчого Румянцеву А.В.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький