РІШЕННЯ № V/20-402 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про вирішення підвідомчості розгляду скарги Костенка Івана Григоровича на дії адвоката Сівака Валентина Дем’яновича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/20-402


 


04 червня 2010 року                                                                                                   м.Одеса     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Островської Л.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні питання про вирішення підвідомчості розгляду скарги Костенка Івана Григоровича на дії адвоката Сівака Валентина Дем’яновича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Костенка І.Г. на дії адвоката Сівака В.Д.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Єзерської А.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне вирішити підвідомчість розгляду скарги Костенка І.Г.


Відповідно до ст.13 Закону України «Про адвокатуру», п.п.3, 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі належить до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


З тексту скарги Костенка І.Г. вбачається, що адвокат, дії якого він оскаржує, здійснює свою професійну діяльність у м.Ізюм Харківської області.


Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Сівак В.Д. має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, видане на підставі рішення Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


 Зважаючи на те, що строк повноважень Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання скінчився в березні 2009 року, а новий склад комісії до цього часу ще не сформовано, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне передати скаргу Костенка І.Г. на дії адвоката Сівака В.Д. на розгляд в іншу регіональну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Передати скаргу Костенка Івана Григоровича на дії адвоката Сівака Валентина Дем’яновича на розгляд в Сумську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Костенка І.Г., Харківську та Сумську обласні Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький