РІШЕННЯ № V/21-432 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Базієвої Євгенії Сергіївни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/21-432


 


03 вересня 2010 року                                                                                                   м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Кравченко П.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Базієвої Євгенії Сергіївни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


ПАТ «МетаБанк» вдруге звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яким відмовлено в притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Базієвої Є.С.


Скаржник вказує на те, що між АБ «Металург», правонаступником якого є ПАТ «МетаБанк», і фізичною особою-підприємцем (адвокатом) Базієвою Є.С. 6 березня 2008 року було укладено договір про надання юридичних послуг. На виконання умов договору, банк авансом перерахував Базієвій Є.С. на її розрахунковий рахунок 45000 грн., однак вона своїх зобов’язань за договором не виконала, отримані кошти не повернула. Згодом вказані кошти були стягнуті з Базієвої Є.С. у судовому порядку, однак рішення суду до цього часу є невиконаним.


Скарга мотивована тим, що дисциплінарна палата дійшла помилкового висновку про сплив встановленого законом строку для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, тому що згадане правопорушення є тривалим, оскільки гроші адвокатом банку не повернуті до цього часу. Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, прийняти справу до свого провадження та постановити рішення про застосування до адвоката Базієвої Є.С. дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ПАТ «МетаБанк» підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.


З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 6 березня 2008 року між АБ «Металург», правонаступником якого є ПАТ «МетаБанк», і фізичною особою-підприємцем (адвокатом) Базієвою Є.С. укладено договір про надання юридичних послуг. На виконання умов договору, банк авансом перерахував Базієвій Є.С. на її розрахунковий рахунок 45000 грн.


Рішенням Господарського суду Запорізької області від 14.07.2008 року, яке набрало чинності згідно з постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 18.11.2008 року, встановлено факт неналежного виконання адвокатом Базієвою Є.С. умов договору про надання ПАТ «МетаБанк» правової допомоги. Вказаним рішенням на користь позивача стягнуто з Базієвої Є.С. 45000 грн. за договором, а також вирішено питання щодо розподілу судових витрат.


Відповідно до ст.4-5 Господарського процесуального Кодексу України, судові рішення, прийняті господарськими судами,  обов’язкові до виконання на всій території України.


Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.


Також з матеріалів дисциплінарної справи та особистих письмових пояснень адвоката Базієвої Є.С. слідує, що на час надходження дисциплінарної справи до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, вказане рішення суду виконане не було, гроші на рахунок ПАТ «МетаБанк» не повернуті, що є порушенням норм господарського процесуального законодавства.


З таких обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитися з рішенням дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про сплив строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, оскільки згадане порушення безперечно є тривалим.


Згідно п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, за  порушення  вимог  Закону  України  “Про  адвокатуру”, інших  актів  законодавства  України,  що   регулюють діяльність  адвокатури,  і  Присяги  адвоката   України   рішенням дисциплінарної  палати  кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:


                 попередження;


                 зупинення дії свідоцтва про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю на строк до одного року;


                 анулювання   свідоцтва  про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю.


Враховуючи, що під час розгляду справи за скаргою ПАТ «МетаБанк», Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури безперечно встановлено порушення адвокатом Базієвою Є.С. вимог Господарського процесуального кодексу України та Правил адвокатської етики, – є підстави для застосування до адвоката дисциплінарного стягнення.


Відповідно до абз.4 п.20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, у результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна  комісія адвокатури може, зокрема, скасувати рішення регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та прийняти  справу  до  свого  провадження, розглянути  її  по  суті  та  постановити  нове рішення.


Зважаючи, на те що наявна справа раніше вже направлялась Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури на новий розгляд до Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а також той факт, що в матеріалах дисциплінарної справи достатньо письмових доказів для прийняття нового рішення по справі, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне скасувати рішення дисциплінарної палати, прийняти справу до свого провадження та ухвалити нове рішення.


Під час проведення підготовчого провадження по справі на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла заява ПАТ «МетаБанк», зі змісту якої слідує, що адвокатом Базієвою Є.С. виконане зазначене рішення господарського суду, претензій у ПАТ «МетаБанк» до адвоката не має.


Зважаючи на те, що на час вирішення справи адвокатом Базієвою Є.С. усунуті обставини, які стали підставою для відкриття дисциплінарного провадження, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за можливе застосувати до Базієвої Є.С. найбільш м’яке дисциплінарне стягнення, а саме,  попередження.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – скасувати.


2.      Постановити по справі нове рішення.


3.      Оголосити адвокату Базієвій Євгенії Сергіївні попередження.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити ПАТ «МетаБанк» та адвоката Базієву Є.С.


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький