РІШЕННЯ № V/21-430 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргами Болотенко Олени Василівни та Рудіної Любові Георгіївни на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Бослак Лариси Олександрівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/21-430


 


03 вересня 2010 року                                                                                                   м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Кравченко П.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргами Болотенко Олени Василівни та Рудіної Любові Георгіївни  на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Бослак Лариси Олександрівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Болотенко О.В. звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яким її скарга на  протиправну поведінку адвоката Бослак Л.О. залишена без задоволення. Просила скасувати рішення дисциплінарної палати з мотивів необ’єктивності і неповноти, прийняти нове рішення, яким притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення норм адвокатської етики та застосувати до неї покарання у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.


Заявниця посилається на те, що адвокат, скориставшись інформацією, отриманою під час надання правової допомоги, використала її в своїх особистих інтересах, а саме, вмовила свою клієнтку виступити поручителем по договору іпотеки та заставила належну їй квартиру під кредит, що отримала адвокат.


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла також скарга Рудіної Л.Г. на вказане рішення, яким залишено без задоволення її скаргу на дії адвоката Бослак Л.О. Заявниця просить дати оцінку діям адвокатів Бослак Л.О. та Доротенко С.Г.                            


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Скукіса В.Ф., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Болотенко О.В. не підлягає до задоволення, скарга Рудіної Л.Г. – підлягає до задоволення, виходячи з наступного.


З матеріалів справи вбачається, що у 2009 році Болотенко О.В. неодноразово зверталася до Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі  скаргами на неправомірні дії та поведінку адвоката Бослак Л.О.


Посилалася на те, що є інвалідом другої групи і з 2001 року часто  користувалася послугами адвоката Бослак Л.О. У  2006 році Бослак Л.О. умовила стати її поручителем при отриманні кредиту у зв’язку з чим вона передала в  заставу належну їй на праві власності квартиру. Заявниця скаржилася, що вона позбавлена можливості розпоряджатися належним майном бо Бослак Л.О відмовляється  змінити умови кредитного договору і звільнити її від поручительства, погрожує їй та шантажує.


Просила сприяння у звільненні від поручительства та оцінити  поведінку адвоката з позиції норм адвокатської етики.


Рішенням голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 серпня 2009 року відносно адвоката Бослак Л.О. порушено дисциплінарну справу з посиланням на порушення нею п.4 ст.6, ст.ст. 11, 13 Правил адвокатської етики.


10 лютого 2010 року Головою дисциплінарної палати відносно адвоката Бослак Л.О. порушено ще одну дисциплінарну справу з посиланням на те, що вона чинить тиск та шантажує скаржницю Болотенко О.В.


23 грудня 2009 року до Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернулася Рудіна Л.Г. із  заявою на неправомірні дії адвокатів  Доротенко С.Г. та Бослак Л.О.,  які діючи в інтересах Свириденко І.І. вимагали у неї 70000 грн.  для відшкодування шкоди, завданій останній, погрожували.


11 лютого 2010 року головою дисциплінарної палати стосовно адвоката Бослак Л.О. порушено дисциплінарну справу у зв’язку з вчиненням адвокатом неправомірних дій відносно Рудіної Л.Г. Дисциплінарну справу об’єднано з двома іншими, порушеними за скаргами Болотенко О.В. в одне дисциплінарне провадження.


Після проведеної перевірки, рішенням дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 19 лютого 2010 року скарги Болотенко О.В. та Рудіної Л.Г. визнані необґрунтованими, а порушені дисциплінарні справи закрито у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.


Рудіна Л.Г. не погоджуючись з рішенням дисциплінарної палати просить дати оцінку діям адвокатів Доротенко С.Г. та Бослак Л.О. та притягнути їх до відповідальності.


Відповідно до ст.13 Закону України «Про адвокатуру» та п.3 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів віднесено до виключної компетенції обласних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення,  дії  чи  бездіяльність  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,  палат  та  посадових  осіб.


Оцінка якості виконання адвокатом доручення по наданню правової допомоги не є компетенцією Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури у зв’язку з  чим  скарги  Рудіної Л.Г. та Болотенко О.В. відносно адвоката Бослак Л.О не підлягають  задоволенню.


Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що Рудіна Л.Г. скаржилась і на дії адвоката Доротенко С.Г.


Голова дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Єрьоменко А.Б., в порушення вимог Закону України «Про звернення громадян» та п.33 Положення про КДКА рішення по скарзі відносно дій адвоката Доротенко С.Г. не прийняв, що і було підставою для оскарження бездіяльності  до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


З матеріалів дисциплінарної справи вбачається також, що  Болотенко О.В. подала скаргу на дії адвоката  у липні 2009 року. В порушення Закону України «Про звернення громадян» та  Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури  дисциплінарна справа розглянута через сім місяців після надходження звернення.


Непослідовною є позиція членів та голови дисциплінарної палати  в оцінці поведінки адвоката Бослак Л.О. В матеріалах справи є письмовий висновок члена дисциплінарної палати Баранової Л.М. про наявність в діях адвоката порушень норм адвокатської етики та постанова голови палати з посиланням на порушення конкретних норм Правил адвокатської етики. Разом з тим, і член палати Баранова Л.М. і голова палати Єрьоменко А.Б. при розгляді дисциплінарної справи голосували за  відсутність винних дій адвоката.


Слід звернути увагу,  що Рудіна Л.Г. скаржилася на поведінку Бослак Л.О. та Доротенко С.Г. Останній, є членом дисциплінарної палати севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, але самовідводу при розгляді скарги не заявив і приймав безпосередньо участь у прийнятті рішення, що ставить під сумнів його об’єктивність.


Засідання палати є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як дві треті членів палати (стаття 19 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури). За умови, коли член дисциплінарної палати Доротенко С.Г. не мав права приймати участь у розгляді скарги участь у засіданні палати приймали лише 5 членів палати, тобто воно не  може бути визнано правомочним.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Болотенко Олені Василівні відмовити в задоволенні скарги на дії адвоката Бослак Лариси Олександрівни.


2.      Скаргу Рудіної Любов Георгіївни на дії адвокатів Бослак Лариси Олександрівни, Доротенко Сергія Григоровича – задовольнити.


3.      Рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 19 лютого 2010 року в частині закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Бослак Л.О. – скасувати.


4.      Дисциплінарну справу відносно адвоката Бослак Л.О. повернути на новий розгляд до Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


5.      Зобов’язати Голову дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури розглянути скаргу Рудіної Л.Г. стосовно адвоката Доротенко С.Г. та прийняти рішення по суті.


6.      Звернути увагу Голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тарасова А.Ф. на порушення  чинного законодавства при розгляді звернень громадян.


7.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржниць.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                     В.І. Висоцький