РІШЕННЯ № V/23-480 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Ольховського Дмитра Володимировича на рішення Дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.05.2010 року про закриття провадження по дисциплінарній справі відносно адвоката Салова Сергія Петровича у зв’язку з закінченням строку для притягнення його до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-480


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І., – розглянувши у  відкритому засіданні справу за скаргою Ольховського Дмитра Володимировича на рішення  Дисциплінарної палати Донецької обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 20.05.2010 року про закриття провадження по дисциплінарній справі відносно адвоката Салова Сергія Петровича у зв’язку з закінченням строку для притягнення його до дисциплінарної відповідальності,


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Ольховського Д.В. на рішення  Дисциплінарної палати Донецької обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.05.2010 року про закриття  провадження по дисциплінарній справі відносно  адвоката Салова Сергія Петровича у зв’язку із закінченням  строку  притягнення особи  до дисциплінарної відповідальності.


   Скаржник Ольховський Д.В. вважає, що   адвокат Салов С.П. до виконання своїх професійних обов’язків по наданню правової допомоги поставився  недобросовісно, не оформив належним чином договір про надання правової допомоги, не склав акт виконаних робіт, не надав квитанцію про отриманий гонорар, висловлював на адресу  Ольховського Д.В. некоректні та образливі слова.   


    В скарзі йдеться, що 28.04.2009 року між Ольховським Д.В. та адвокатом Саловим С.П. укладено угоду про надання правової допомоги по захисту прав Ольховського Д.В. у цивільному та кримінальному провадженнях, за що Ольховський Д.В. сплатив адвокату Салову С.П.  аванс у розмірі 300 доларів США, через деякий час сплатив  ще 300 доларів США, всього сплатив  600 доларів США. За твердженням скаржника, ним також була сплачена сума в 100 грн. на поштові відправлення і транспортні витрати адвоката. Загальна сума гонорару адвоката обумовлена сторонами  у сумі  2000 доларів США. Між Ольховським Д.В. та адвокатом Саловим С.П. була досягнута усна  домовленість, відповідно до якої кінцевим результатом роботи  адвоката Салова С.П. являється стягнення з відповідачів грошової компенсації. На думку скаржника. Адвокат Салов С.П., скористався його юридичною необізнаністю, уклав з ним угоду у спрощеному варіанті та не оформив відповідний договір про надання правової допомоги.


 Відповідно до тверджень скаржника, адвокат Салов С.П. виконував тільки роботу по складенню документів правового характеру, які адресату надавав скаржник, відповіді також отримував Ольховський Д.В., що не співпадало з його уявленнями про надання послуг адвокатом і не відповідає сплаченому гонорару. За повідомленням Ольховського Д.В., адвокатом Саловим С.П. була виконана тільки третина  від запланованого обсягу  робіт.  На телефонні дзвінки Ольховського Д.В. адвокат Салов С.П. не відповідав, тому скаржник був вимушений звертатись за допомогою до інших юристів. Також, скаржник вважає, що негативний результат у апеляційній інстанції був отриманий через те, що адвокат Салов С.П. не був присутній на судовому засіданні під час розгляду справи за апеляційною скаргою Ольховського Д.В.


  Адвокат Салов С.П. змінив місце розташування свого офісу і надав Ольховському Д.В. неправильну адресу, тому скаржник був вимушений звернутись до іншого юриста для написання касаційної скарги.


  Вказані дії адвоката  Салова С.П. спонукали Ольховського Д.В. до розірвання договору про надання юридичних послуг, про що Салов С.П. був повідомлений.  На вимогу Ольховського Д.В. про повернення частини внесених коштів по договору – 300 доларів США – Салов С.П. під час телефонної розмови погодився, але при зустрічі змінив своє рішення та повідомив Ольховському Д.В., що не має намірів повертати сплачені скаржником кошти, ображав його під час телефонної розмови нецензурними словами.


  Ольховський Д.В. у своїй скарзі просив провести перевірку роботи Салова С.П., притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності та стягнути з нього суму сплаченого гонорару повністю або частково.


    Дисциплінарна палата Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури дійшла висновку, що доводи, викладені у скарзі Ольховським Д.В., частково підтвердились. Адвокат Салов С.П. не уклав у письмовому вигляді договір з клієнтом – Ольховським Д.В., як передбачає ст. 16 Правил адвокатської етики, в чому палата вбачає дисциплінарний проступок, вчинений Саловим С.П. Разом з тим, Дисциплінарною  палатою Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було вирішено закрити дисциплінарну справу по відношенню до  адвоката Салова С.П. у зв’язку із закінченням строку для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.


    З матеріалів дисциплінарного провадження за скаргою Ольховського Д.В., вбачається , що скарга Ольховського Д.В. частково найшла своє підтвердження. Адвокат С.П. Салов  не надав Дисциплінарній палаті Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  договір про надання правової допомоги Ольховському Д.В., тому не зміг підтвердити укладання  договору між адвокатом та клієнтом, що передбачено ст..ст.. 16, 17 Правил адвокатської етики, тому Дисциплінарна палата обґрунтовано дійшла до висновку про наявність в діях адвоката Салова С.П. дисциплінарного проступку. Також з матеріалів дисциплінарного провадження  вбачається, що договір про надання юридичної допомоги між адвокатом  Саловим С.П. та Ольховським Д.В. був укладений 28.04.2009 року, а розірваний – на початку вересня 2009 року, що підтверджується з наданих заявником копій листа від 02.09.2009 року про розірвання договору і копії поштової квитанції від 03.09.2009 року про відправлення адвокату  Салову С.П. поштової кореспонденції з повідомленням. Тобто, з моменту вчинення адвокатом дисциплінарного проступку пройшло більше шести місяців, що позбавляє можливості Дисциплінарну палату застосувати до адвоката Салова С.П. дисциплінарне стягнення.


      Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Будько Н.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що Дисциплінарною палатою Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури був правомірно застосований п. 34 розділу 5 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яким передбачено, що дисциплінарне стягнення не  може  бути  накладено  пізніше   як через шість місяців з дня вчинення проступку.   Підстав для притягнення адвоката Салова С.П. до дисциплінарної відповідальності не має, так як відповідно до ст. 12 ЗУ “Про адвокатуру” передбачено, якщо договір розривається достроково, оплата  праці  адвоката провадиться  за  фактично  виконану  роботу.  У  разі  неналежного виконання доручення на вимогу громадянина або юридичної особи, які уклали договір з адвокатом чи з адвокатським об’єднанням,  внесена плата  повертається  їм  повністю  або  частково, а при виникненні спору – за рішенням суду.


    Дисциплінарна палата Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняла правильне рішення з питання неможливості розгляду скарги в частині   повернення гонорару, так як вказаний спір підлягає розгляду у судовому порядку. Дисциплінарна палата правомірно дала негативну оцінку діям адвоката Салова С.П., які мають склад дисциплінарного проступку і не можуть мати місце в  діяльності адвоката.


      З огляду на зазначене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення Дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 20.05.2010 року про закриття  провадження по дисциплінарній справі стосовно адвоката Салова Сергія Петровича є обґрунтованим та прийнятим на підставі повно проведеної перевірки зібраних матеріалів.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Ольховського Дмитра Володимировича – залишити без задоволення.


2.      Рішення Дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 20.05.2010 року про закриття  провадження по дисциплінарній справі стосовно адвоката Салова Сергія Петровича – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький