РІШЕННЯ № V/23-474 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою В.о. голови Стаханівського міського суду Луганської області Шаргаровської В.І. на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 червня 2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвокатів Баринової Людмили Геннадіївни та Туренка Андрія Петровича, у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-474


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою В.о. голови Стаханівського міського суду Луганської області Шаргаровської В.І. на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 червня 2010 року про  відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно  адвокатів Баринової Людмили Геннадіївни та Туренка Андрія Петровича, у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для  притягнення адвокатів   до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась В.о. голови Стаханівського міського суду Луганської області Шаргаровська В.І. зі скаргою на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 червня 2010 року про  відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно адвокатів Баринової Л.Г. та Туренка А.П. у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для  притягнення адвокатів   до дисциплінарної відповідальності.


            Скаржниця не згодна з постановленим рішенням, посилається на те, що адвокати Баринова Л. Г. та Туренко А. П., які приймали участь у кримінальній  справі в Стаханівському міському суді Луганської області по кримінальній справі, що знаходилася в її провадженні, неодноразово зривали судові засідання,  будучи належним чином повідомленими, чим  зумовили судову тяганину при розгляді справи. Скаржниця просить розглянути  скаргу по суті.


            Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга В.о. голови Стаханівського міського суду Луганської області Шаргаровська В.І. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Перевіркою встановлено, що 25.01.2010 року В.о. голови Стаханівського міського суду Луганської області Шаргаровська В.І. звернулася з листом до Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з приводу  неналежного виконання адвокатами Бариновою Л. Г. та Туренком А. П. своїх професійних обов’язків, які, будучи належним чином повідомлені, неодноразово зривали судові засідання по кримінальній справі, та  просила надати допомогу у забезпеченні явки адвокатів у наступне судове засідання 24 лютого 2010 року , 16.04.2010 року  суддею  був направлений ще один лист про те, що вона не отримала відповіді на своє звернення від 25.01.2010 року, а також додатково повідомила кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури про те, що адвокат Туринок А.П., будучи належним чином повідомленим, не з’явився у судові засідання 23.03.2010 року, 06.04.2010 року, 13.04.2010 року, у зв’язку з чим судові засідання були відкладені, а 13.04.2010 року  матеріали справи відносно Протасова А.Л., підзахисного адвоката Туринок А.П., виділені в окреме провадження у зв’язку з неявкою у судове засідання  підсудного та його адвоката. Суддя просила повідомити про розгляд її листа від 25.01.2010 року.


            З наданих матеріалів вбачається, що рішенням голови дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 червня 2010 року відмовлено  в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно адвокатів Баринової Л.Г. та Туренка А.П. у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для  притягнення адвокатів   до дисциплінарної відповідальності.


Також з наданих матеріалів слідує, що рішення прийнято після проведення  ретельної перевірки обставин, викладених у листах, членом дисциплінарної палати Самсоненко О.В. на підставі складеного ним письмового висновку. Як вбачається з матеріалів перевірки та письмових пояснень адвокатів Баринової Л.Г. та Туренка А.П., діями адвокатів  не  порушені вимоги діючого законодавства та адвокатської етики.


Відповідно до ст. 7 Закону України «Про  адвокатуру» при здійснені своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і  законних інтересів громадян і юридичних осіб, і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.


Правила адвокатської етики конкретизують обов’язки адвоката при здійсненні ним професійної діяльності, зокрема в п. 3 ст. 5 зобов’язують  адвоката не допускати компромісів, що применшували б його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта і перешкоджають належному виконанню  надання йому правової допомоги.


Відповідно до  п. 2 ст. 80 Правил адвокатської етики щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


З боку суду до адвокатів при розгляді справи не було застосовано  передбачених кримінально-процесуальним законодавством засобів впливу. У листах скаржниця не просить притягнути  адвокатів  до дисциплінарної відповідальності. Вона  також не зазначає про це у скарзі, спрямованій на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


 По результатам розгляду листів, керуючись п. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, голова дисциплінарної  палати дійшов правильного висновку щодо відмови в порушенні дисциплінарного провадження. 


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що оскаржуване рішення є обґрунтованим, а скарга  не підлягає задоволенню, оскільки в діях адвокатів  не виявлено порушень  Закону України  «Про адвокатуру» та  Правил адвокатської етики.


Надані  суддею  копія журналу реєстрації вихідної кореспонденції та копії листів про призначення справи, адресовані адвокатам Бариновій Л. Г. та  Туренку  А.П., не свідчать про належне повідомлення  адвокатів судом про розгляд справи, оскільки не  підтверджують отримання адвокатами листів суду.     


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу В.о. голови Стаханівського міського суду Луганської області Шаргаровської В.І. – залишити без задоволення.


2. Рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 червня 2010 року про  відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно  адвокатів Баринової Людмили Геннадіївни та Туренка Андрія Петровича, у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для  притягнення адвокатів   до дисциплінарної відповідальності – залишити без змін.


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький