РІШЕННЯ № V/23-472 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Бабченко Людмили Вікторівни на постанову Голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 лютого 2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Лозинського Ігоря Петровича у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-472


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Бабченко  Людмили  Вікторівни на постанову  Голови  дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 лютого 2010 року про відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно адвоката Лозинського Ігоря Петровича  у зв’язку з відсутністю підстав для  притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Бабченко Л.В. на постанову  Голови  дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 лютого 2010 року про відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження   відносно адвоката Лозинського І.П. у зв’язку з відсутністю підстав для  притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності.


Свою скаргу Бабченко Л.В. надіслала до Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та просила з розумінням поставитися до її справи і переглянути своє рішення стосовно постанови від 25.02.2010 року та зобов’язати Лозинського І.П. повернути невідпрацьовані  гроші.


            01.06.2010 року за вих. № 41  Головою  дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тетерка І.П. скаржницю  Бабченко Л.В. повідомлено, що постанова голови дисциплінарної палати про відмову в порушенні дисциплінарного провадження може бути оскаржена в місячний строк до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в суд.


            06.06.2010 року скаржниця  надіслала до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  листа, копію скарги від 11.04.2010 року з додатками та просить з розумінням поставитися до її справи.


            У зв’язку з тим, що Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури не передбачено перегляд постанови голови дисциплінарної палати  про відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури прийняла до розгляду скаргу Бабченко Л. В. від 11.04.2010 року відносно адвоката Лозинського І.П., надіслану до Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для розгляду по суті.              


Бабченко Л.В. посилається на те, що адвокат Лозинський І.П., який приймав участь у Стрийському міськрайонному суді Львівської області у розгляді цивільної справи №2-68/09 за позовом мешканців гуртожитку за адресою: м. Стрий, вул. Січових Стрільців, 5 до ВАТ «Стрийський завод КПО» згідно доданих нею копій довіреностей та угоди на представництво в суді  від 26.09.2008 року. По домовленості між адвокатом та мешканцями гуртожитку адвокат отримав гонорар за надання правової допомоги. Скаржниця вважає, що адвокат Лозинський І.П. не надав належної правової допомоги при розгляді справи, так як на рішення Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 30.06.2009р. відповідачами була подана апеляційна скарга, а адвокат Лозинський І.П. відмовився приймати участь при апеляційному розгляді справи. Ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 30.06.2009 року рішення суду першої інстанції скасовано, оскільки позовна заява не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК України, справу  направлено на новий розгляд зі стадії відкриття провадження по справі. Скаржниця вважає, що адвокат Лозинський І.П. не надав їй кваліфікаційну правову допомогу та не видав документів про отримання ним коштів, діючи при цьому не чесно, з порушенням Правил адвокатської етики.


            Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга  Бабченко Л.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Із матеріалів справи вбачається, що постанова Голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні  дисциплінарного провадження відносно адвоката Лозинського І.П. прийнята   після проведення  ретельної перевірки обставин, викладених у скарзі. Як вбачається з матеріалів перевірки та письмових пояснень адвоката Лозинського І.П., діями адвоката  не  порушені вимоги діючого законодавства та адвокатської етики.


Відповідно до ст. 7 Закону України «Про  адвокатуру» при здійснені своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і  законних інтересів громадян і юридичних осіб, і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.


Правила адвокатської етики конкретизують обов’язки адвоката при здійсненні ним професійної діяльності, зокрема в п. 3 ст. 5 зобов’язують  адвоката не допускати компромісів, що применшували б його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта і перешкоджають належному виконанню  надання йому правової допомоги.


Відповідно до  п. 2 ст. 80 Правил адвокатської етики щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


З боку  скаржниці та осіб, інтереси яких представляв адвокат по цивільній справі, були відсутні   будь-які зауваження до дій адвоката Лозинського І.П. в період розгляду справи у суді першої інстанції та  постановленні рішення суду на їх користь.


 Із пояснень адвоката свідчить, що після скасування рішення суду першої інстанції скаржниця  написала скаргу на його дії, яка є необґрунтованою, оскільки він дійсно надавав правову допомогу мешканцям гуртожитку, а саме готував позов до Стрийського міськрайонного  суду Львівської області та представляв інтереси позивачів у суді на підставі угоди про надання правової допомоги. Сама скаржниця наполягала на тому, щоб сума гонорару не була вказана в додатковій угоді, а в подальшому колектив позивачів ухилявся від оплати йому гонорару, що підставою для скарги є лише ухвала суду апеляційної інстанції. Адвокат зазначив, що він правильно застосував норми законодавства при поданні позовної заяви, а суд апеляційної інстанції допустив помилки при застосуванні  норм законодавства, що є предметом оспорювання. Адвокат пояснив, що ніяких порушень законодавства при наданні правової допомоги мешканцям гуртожитку не допустив, а  сплачений гонорар був мізерним та не відповідав виконаній ним роботі.


 По результатам розгляду справи, керуючись п. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, голова дисциплінарної  палати дійшов правильного висновку. 


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що постанова  Голови  дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 лютого 2010 року про відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження  щодо адвоката Лозинського І.П. у зв’язку з відсутністю підстав для  притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності, є обґрунтованою, а скарга Бабченко Л. В.  не підлягає задоволенню. В діях адвоката Лозинського І. П.  не виявлено порушень  Закону України  «Про адвокатуру» та  Правил адвокатської етики.         Перевіркою не встановлено порушень адвокатом Лозинським І.П. Правил адвокатської етики та  Закону України «Про адвокатуру», у зв’язку з чим підстав для скасування постанови голови дисциплінарної палати Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  не вбачає.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Бабченко  Людмили  Вікторівни – залишити без задоволення.


2.      Постанову  Голови  дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 лютого 2010 року про відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно адвоката Лозинського Ігоря Петровича у зв’язку з відсутністю підстав для  притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький