РІШЕННЯ № V/24-530 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання щодо вирішення підвідомчості розгляду скарги Шипіленка Анатолія Геннадійовича на дії адвоката Радика Івана Львовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/24-530


 


  19 листопада  2010 року                                                                                           м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ромаданової Г.Г., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Коваль К.П., Мартишенко Т.О., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Захандревич О.М., – розглянувши у відкритому засіданні питання щодо вирішення підвідомчості розгляду скарги Шипіленка Анатолія Геннадійовича на дії адвоката Радика Івана Львовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


На адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Шипіленка А.Г. щодо неправомірних дій адвоката Радика І.Л.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне вирішити підвідомчість розгляду скарги Шипіленка А.Г.


Відповідно до ст.13 Закону України «Про адвокатуру», п.п.3, 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі належить до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


З матеріалів скарги вбачається, що адвокат Радик І.Л., дії якого оскаржуються, здійснює свою професійну діяльність у місті Києві.


Разом з тим, згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Радик Іван Львович має свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, видане на підставі рішення Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та перебуває на обліку у КДКА Хмельницької області.


Зважаючи на те, що строк повноважень Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скінчився, а новий склад комісії до цього часу ще не сформовано, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне передати скаргу Шипіленка А.Г. на дії адвоката Радика І.Л. на розгляд в іншу регіональну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Передати скаргу Шипіленка Анатолія Геннадійовича на дії адвоката Радика Івана Львовича на розгляд в Тернопільську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Шипіленка А.Г., Хмельницьку та Тернопільську обласні Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький