РІШЕННЯ № V/24-528 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу Пономаренка Олександра Олександровича на рішення Голови дисциплінарної палати Волинської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10.04.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Пилипчука Віктора Федоровича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/24-528


 


  19 листопада  2010 року                                                                                           м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ромаданової Г.Г., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Коваль К.П., Мартишенко Т.О., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Захандревич О.М., – розглянувши у відкритому засіданні скаргу Пономаренка Олександра Олександровича на рішення Голови дисциплінарної палати Волинської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10.04.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Пилипчука Віктора Федоровича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Пономаренко О.О. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення Голови дисциплінарної палати Волинської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10.04.2010 року, яким відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Пилипчука В.Ф.


Заслухавши доповідача − Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


З матеріалів справи вбачається, що у березні 2010 року Пономаренко О.О. звернувся зі скаргою до регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на неправомірні дії адвоката Пилипчука В.Ф. У своїй скарзі Пономаренко О.О. посилався на некоректне ставлення до нього адвоката Пилипчука В.Ф. під час судового засідання у Любомльському районному суді Волинської області, де він представляв інтереси співвідповідача по справі, а саме, адвокат вимовив на його адресу: «Я тобі вуха пообстригаю».


Під час проведення перевірки членом дисциплінарної палати Кирись Г.Й. складено висновок, у якому ретельно викладені обставини, що мали місце у судовому засіданні 10.12.2009 року під час розгляду цивільної справи за участю скаржника Пономаренка О.О. та адвоката Пилипчука В.Ф., який представляв інтереси співвідповідача Козачук Л.Х.


Так у своєму висновку член дисциплінарної палати посилається на аудіо-технічний запис судового засідання із зазначенням пояснень учасників судового процесу. Перевіряючий також встановлює у своєму висновку наявність висловлювання «Я вуха пообстригаю» вимовлене голосом подібним адвокату Пилипчаку В.Ф.


Однак, у цьому ж висновку перевіряючий зазначає, що ідентифікувати приналежність цього висловлення не можливе, що також підтверджується відсутністю окремої ухвали суду з цього приводу.


На підставі зазначеного висновку Головою дисциплінарної палати Волинської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10.04.2010 року прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Пилипчука Віктора Федоровича.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитися з доводами члена дисциплінарної палати відносно того, що аудіо-запис не підтверджує належним чином факт вимовлення адвокатом нетактовних речень, оскільки відповідно до ст.ст. 197-198 Цивільного процесуального кодексу України аудіо-технічний запис судового процесу – є належним доказом, що фіксує хід судового засідання, пояснення осіб, які беруть участь у справі та особистість  яких перевірена судом.


Доводи, викладені у висновку відносно того, що судом не постановлено окремої ухвали з приводу допущення нетактовної поведінки адвоката – не можуть спростувати  викладених обставин, оскільки постановлення окремої ухвали є правом суду, але не обов’язком.


Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури доходить висновку, що 10.12.2009 року у судовому засіданні у Любомльському районному суді Волинської області адвокатом Пилипчуком В.Ф. було допущено порушення вимог статті 59 Правил адвокатської етики, відповідно до якої у відносинах з іншими учасниками процесу адвокат повинен бути стриманим і коректним; реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг, тощо. При допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб бути тактовним, не ставити запитань у підвищеному тоні, брутальній, знущальній формі, або формі, що принижує їх честь та гідність.


Разом з тим, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне закрити провадження по справі, оскільки з моменту вчинення адвокатом Пилипчуком В.Ф. дисциплінарного проступку (10.12.2009 року) минуло понад шість місяців, тоді як абзацом другим пункту 34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури визначено, що дисциплінарне стягнення не може бути накладено на адвоката пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.     


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.                      Скаргу Пономаренка Олександра Олександровича – задовольнити частково.


2.                      Рішення Голови дисциплінарної палати Волинської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10.04.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Пилипчука Віктора Федоровича – скасувати.


3.                      Провадження по справі відносно адвоката Пилипчука Віктора Федоровича – закрити, у зв’язку зі спливом строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.


4.                      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


5.                      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький