РІШЕННЯ № VІ/3-58 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Рябоконя Олександра Володимировича на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.09.2010 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-58


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Рябоконя Олександра Володимировича на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.09.2010 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


09.11.2010 року адвокат Рябоконь О.В. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.09.2010 року про накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк три місяці за грубі порушення Закону України “Про адвокатуру” та Правил адвокатської етики. У своїй скарзі адвокат просить скасувати рішення і закрити провадження по справі в зв’язку з відсутністю в його діях складу дисциплінарного проступку, оскільки вважає, що дисциплінарною палатою пропущено строк застосування дисциплінарного стягнення, копія рішення направлена з пропуском строків, встановлених п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішення прийняте на підставі лише пояснень скаржника, при відсутності належних доказів на їх підтвердження. Окрім того, скаржник зазначає, що дисциплінарна палата перевищила свої повноваження, оскільки окрім дисциплінарного стягнення оскаржуваним рішенням зобов’язала адвоката повернути скаржнику невідпрацьований гонорар.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи  Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури вважає, що скарга адвоката Рябоконя О.В. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


Що стосується доводів скаржника відносно пропуску строків встановлених для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має зазначити, що дисциплінарною палатою не пропущено строк для накладання дисциплінарного стягнення на адвоката, оскільки подача скарги не може  вважатися фактом виявлення проступку. Дана обставина встановлена постановою про порушення дисциплінарного провадження від 03.08.2010 року, а рішення по справі прийнято відповідно до п. 35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в місячний термін з дня порушення справи  з дотриманням передбачених п.34 Положення строків.


З приводу посилань скаржника на наявність на копії рішення дати «03 жовтня 2010 року»,  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має зазначити, що це не має правового значення, оскільки є технічною помилкою та не впливає на сутність питання. Вказане підтверджується тим, що скаржник був присутнім на засіданні дисциплінарної палати, яке відбулося саме 3 вересня 2010 року. Прийняте рішення було оголошено саме в цей день. Більш того: копія рішення отримана адвокатом 15 вересня 2010 року, що виключає можливість прийняття рішення 03 жовтня 2010 року.


Також є правильним відсутність на наданій копії підписів членів палати, оскільки даний документ завірений підписом керуючим справами Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і не є ксерокопією документу.


Оскаржене рішення належно мотивоване і відповідає вимогам п. 35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Твердження адвоката, що наданий до скарги договір про надання правової допомоги від 30 березня 2010 року є просто проектом договору, наданим скаржнику для ознайомлення, де той самостійно визначив суму оплати послуг адвоката, спростовується матеріалами справи, оскільки сам адвокат в своїх письмових поясненнях підтвердив факт підписання сторонами цього договору, не оспорює підписи на ньому і суму зазначеного гонорару і лише твердить, що гроші клієнтом не були сплачені. Таке твердження суперечить всім його попереднім твердження та діям при укладанні даного договору. Жодних виправлень у договорі по сумі немає.


Рішення палати постановлено не тільки на поясненнях скаржника, але і на всіх наявних у справі доказах в їх сукупності.


Таким чином, рішення дисциплінарної палати в частині встановлення факту дисциплінарного проступку в діях адвоката Рябоконя О.В. обґрунтоване наявними у справі доказами і сумнівів не викликає.


В той же момент Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що в порушення вимог ст. 12 Закону України “Про адвокатуру” та п. 35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарна палата вийшла за межі своїх повноважень, зобов’язавши адвоката повернути клієнту невідпрацьований гонорар, оскільки таким правом дисциплінарна палата не наділена і подібні питання, у разі виникнення спору між клієнтом та адвокатом, вирішуються виключно судом, а тому оскаржене рішення в даній частині підлягає скасуванню.


Отже, викладені у скарзі доводи щодо необґрунтованості та незаконності застосованого стягнення повністю спростовуються матеріалами дисциплінарної справи, які не викликають жодних сумнівів, прийняте рішення в даній частині відповідає як вимогам Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, так і наявним доказам, а тому скарга в цій частині не підлягає до задоволення. Рішення дисциплінарної палати в частині покладення на адвоката зобов’язання щодо повернення невідпрацьованого гонорару підлягає до скасування.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п. 10, 10′, 20-23′ Положення «Про Вищу кваліфікаційну  комісію адвокатури»,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.                     Скаргу адвоката Рябоконя Олександра Володимировича – задовольнити частково.


2.                     Рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.09.2010 року про притягнення адвоката Рябоконя Олександра Володимировича до дисциплінарної відповідальності – змінити.


3.                     Виключити з резолютивної частини рішення Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.09.2010 року речення «Зобов’язати адвоката Рябоконь Олександра Володимировича повернути невідпрацьований гонорар» з мотивів, про які зазначено у мотивувальній частині наявного рішення.


4.                     Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


5.                     Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький