РІШЕННЯ № VІ/3-57 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Присяжного Василя Григоровича на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м.Севастополя від 01.10.2010 року про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до шести місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-57


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Присяжного Василя Григоровича   на рішення  Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії адвокатури м.Севастополя  від   01.10.2010 року про зупинення   дії свідоцтва про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю на строк до шести місяців,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


  Адвокат Присяжний В.Г. звернувся  до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення  Дисциплінарної палати  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  м.Севастополя від 01.10.2010 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення дії свідоцтва про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю на строк до шести місяців.


   В скарзі  до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури адвокат Присяжний В.Г. просить скасувати зазначене рішення, посилаючись на те, що рішення прийняте на підставі необ’єктивних матеріалах перевірки та фактів викладених у скарзі скаржника Уланова В.В., який сам порушив договірні зобов’язання, своєчасно не надав копії установчих,  реєстраційних  та інших  документів, сплатив лише 304700 грн. замість 342450 грн., згідно з договором.  Адвокат Присяжний  В.Г. вважає, що з його боку не було порушень Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики.


    Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Будько Н.Г., члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ізовітову Л.П., перевіривши матеріали справи  Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури вважає, що скарга Присяжного В.Г. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


     Ст.ст. 15,16 Правил адвокатської етики передбачено, що підставою для надання адвокатом правової допомоги є угода з клієнтом про надання правової допомоги, укладена в письмовій формі.


     Як вбачається з матеріалів  дисциплінарної справи,   така угода між адвокатом  Присяжним В.Г. та Улановим В.В. була укладена 26.05.2009 року.  Предметом Договору (п.1)  є  надання  консультативно-юридичних послуг під час будівництва об’єктів соціально-культурного значення.


   Розмір та порядок сплати виконаних робіт визначено п.3.1, 3.2 Договору.


    Початок виконання робіт за договором визначений датою надходження першого  авансового платежу у розмірі 10% (п.5.1,5.2 Договору)  від суми винагороди, що складає 38050 грн. (5000 доларів США). Авансовий платіж надійшов Присяжному В.Г. в час підписання договору, але адвокат наполягав на внесенні додатково 342450 грн. – всієї суми за договором, на що Уланов В.В. погодився та розрахувався с адвокатом у повному обсязі до 20.08.2009 року.


    Переконавшись в тому, що адвокат Присяжний В.Г. не виконав прийняте на себе доручення за Договором, за вимогою Уланова В.В. сторони уклали Угоду  від 14 травня 2010 року про повернення адвокатом Присяжним В.Г. грошової суми 40000 доларів  США  до 15 липня 2010 року у зв’язку з невиконанням умов Договору про надання  консультативно-юридичних послуг під час будівництва об’єктів соціально-культурного значення від 26.05.2009 року. У разі невиконання вказаної угоди до адвоката Присяжного В.Г. застосовуються штрафні санкції у вигляді 0.2% за кожен день від  неповернутої суми.


    Аналізуючи всі зібрані по скарзі докази, Дисциплінарна палата дійшла вірного висновку, що адвокат Присяжний В.Г., прийнявши доручення Уланова В.Г. про надання   консультативно-юридичних послуг під час будівництва об’єктів соціально-культурного значення та отримавши грошовий аванс, а пізніше весь гонорар, ухилився від виконання зобов’язання, умови договору не виконав.  Тим самим адвокат Присяжний В.Г. порушив вимоги ст. 7 Закону України «Про адвокатуру», ст.11,12, ст.20 п.1, ст.31 Правил адвокатської етики, які зобов’язують адвоката використовувати  усі свої знання та професійну майстерність для належного захисту прав та інтересів громадян, відноситись до доручень компетентно та сумлінно, з розумною  регулярністю інформувати клієнта про хід прийнятого доручення, у своїй професійній діяльності, так і у приватному житті бути чесним і порядним, не вдаватися до омани.


                За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м.Севастополя  дійшла до правильного висновку  про наявність  в діях адвоката Присяжного В.Г.   порушень вимог ст.7 Закону України «Про адвокатуру»,  Присяги адвоката,  Правил адвокатської етики (ст.11,12).  Рішення Дисциплінарної палати від 01.10.2010 року прийняте відповідно до ст. 7  Закону України «Про адвокатуру», ст.ст. 36  Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


      Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п. 10, 10′, 20-23′ Положення «Про Вищу кваліфікаційну  комісію адвокатури»,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.                     Скаргу Присяжного Василя Григоровича – залишити без задоволення.


2.                     Рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії адвокатури м.Севастополя  від 01.10.2010 року про зупинення дії свідоцтва про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю Присяжного Василя Григоровича на строк до шести місяців – залишити без змін.


3.                     Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.                     Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький