РІШЕННЯ № VІ/3-53 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Мулька Анатолія Володимировича на постанову голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2010 року про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Мулька Анатолія Володимировича та рішення №08-10/ДПР дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 липня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Мулька Анатолія Володимировича у зв’язку з недоцільністю накладення на нього дисциплінарного стягнення та спливом строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-53


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Мулька Анатолія Володимировича на постанову голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2010  року про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Мулька Анатолія Володимировича та  рішення №08-10/ДПР дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 липня 2010 року  про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Мулька Анатолія Володимировича у зв’язку з недоцільністю накладення на нього дисциплінарного стягнення та спливом строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся адвокат Мулько А.В. зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2010  року про порушення дисциплінарного провадження відносно нього та  рішення №08-10/ДПР дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 липня 2010 року  про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Мулька А.В.,  у зв’язку з недоцільністю накладення на нього дисциплінарного стягнення та спливом строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за скаргою Прокопової Валентини Володимирівни   на постанову  дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 травня 2009  року про  відмову у  відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Мулька А.В.


            Скаржник не згодний з прийнятим  відносно нього рішеннями  від 21.06.2010 року та 07.07.2010 року та вважає, що дисциплінарною палатою Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при розгляді справи за скаргою Прокопової В.В. на його дії порушені вимоги ст. 61 Конституції України та п. 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року № 155/93. Адвокат Мулько А. В. зазначає, що  постановою голови дисциплінарної палати   Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 15 червня 2009 року по справі №1196/ДП вже було відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно нього за скаргою  Прокопової Валентини Володимирівни, в якій вона просила притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення ним Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики, які виразилися у тому, що він здійснював представництво інтересів її  та її сестри – протилежних сторін по цивільним справам про визнання права власності в порядку спадкування після смерті їх тітки. Зазначена постанова оскаржена не була.


            Разом з тим, незважаючи на те, що  в порушенні дисциплінарного провадження за  скаргою Прокопової В.В. було відмовлено і вона постанову голови дисциплінарної палати   Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 15 червня 2009 року по справі №1196/ДП не оскаржувала, 21 червня 2010 року Прокопова В. В. повторно звернулася до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на ті ж самі дії адвоката  Мулька А.В.


            Постановою голови дисциплінарної палати  Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2010 року відносно нього було порушене дисциплінарне провадження за скаргою Прокопової В. В.  від  21.06.2010 року із тих же самих підстав, що були предметом розгляду і постановленням рішення головою дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  15 червня 2009 року, а рішенням  дисциплінарної палати №08-10/ДПР від 07 липня 2010 року  дисциплінарна справа відносно нього була закрита  у зв’язку з недоцільністю накладення на адвоката дисциплінарного стягнення та спливом строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


 Адвокат не згодний з тим, що дисциплінарна палата встановила в його діях порушення вимог  ч. 2 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру» та п 23 Правил адвокатської етики та просить  Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури  скасувати постанову дисциплінарної палати від 21 червня 2010 року  про порушення відносно нього дисциплінарного провадження та рішення по справі № 08-10/ДПР від 07 липня 2010 року, як незаконні та необґрунтовані, і прийняти постанову, якою відмовити у порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Мулька А. В.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Мулька А.В. підлягає частковому задоволенню.


            Перевіркою встановлено, що  скаржник просить  Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати постанову голови дисциплінарної палати  від 21 червня 2010 року та рішення по справі № 08-10/ДПР від 07 липня 2010 року відносно нього, оскільки вони були предметом розгляду двох скарг однієї і тієї ж гр.  Прокопової В. В.   по одним і тим же обставинам та  відносно одного і того ж адвоката Мулька А.В., про що свідчать скарги Прокопової В.В. (а.с. 26-27, 34) та інші документи в матеріалах дисциплінарного провадження по справі №39-10 дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


 Згідно вимог ст. 61 Конституції України  ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.


Дисциплінарна палата Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не  має підстав для повторного притягнення адвоката Мулько А.В. до встановленого законом виду юридичної відповідальності – дисциплінарної.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитися з мотивуванням закриття дисциплінарної справи відносно адвоката у зв’язку з  закінченням строків притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановлених п. 34 Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки підставою для закриття провадження по дисциплінарній справі відносно адвоката Мулько А.В. є  порушення вимог ст. 61 Конституції України. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  вважає за необхідне закрити  дисциплінарну справу № 08-10/ДПР відносно адвоката з вказаних підстав.


Прийняття рішень про застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень належить до виключної компетенції регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, що передбачено Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію  адвокатури, затвердженим Указом Президента України від 05.05.1993 року, №155/93. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в даному випадку відіграє роль другої інстанції, і не може розглядати скарги у такому обсязі.


 За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Мулька А.В. підлягає  частковому задоволенню.    


            Враховуючи викладене, керуючись ст. 61 Конституції України, ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п. п. 10,10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища  кваліфікаційна комісія адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу  адвоката Мулька Анатолія Володимировича  – задовольнити частково.


2.      Постанову голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2010  року про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Мулька А.В. за скаргою Прокопова В.В. від 21 червня 2010 року та рішення №08-10/ДПР дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 липня 2010 року  відносно адвоката Мулька А.В. про закриття дисциплінарної справи у зв’язку з недоцільністю накладення дисциплінарного стягнення та спливом строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності скасувати та закрити дисциплінарне провадження з підстав, зазначених у мотивувальній частині рішення.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


        4.    Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький