РІШЕННЯ № VІ/3-52 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Власенка Дениса Миколайовича на постанову заступника голови дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної республіки Крим від 03.11.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Руднєва Дениса Вікторовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-52


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Власенка Дениса Миколайовича на постанову заступника голови  дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Автономної республіки Крим від 03.11.2010  року про  відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Руднєва Дениса Вікторовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Власенко Д.М. зі скаргою  на постанову заступника голови дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Автономної республіки Крим від 03.11.2010  року про  відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Руднева Д.В.


 Скаржник, не згодний з постановою заступника голови дисциплінарної палати, посилається на те, що адвокатом Рудневим Денисом Вікторовичем при виконанні умов договору про надання йому правової допомоги були порушені вимоги  ст. 7 Закону України «Про адвокатуру», ст. 6, 20, 31 Правил адвокатської етики,  Присяги адвоката України та просить  Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури розглянути на засіданні його скаргу, прийняти справу до свого провадження, провести службове розслідування, скасувати  постанову заступника голови   дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Автономної республіки Крим від 03.11.2010  року про  відмову у  відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Руднева Д.В. та винести рішення про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката. 


           Власенко Д.М. зазначає, що 18.05.2010 року він звернувся до адвоката Руднева Д.М. та уклав з ним договір №19 від 18.06.2010 року  про надання правової допомоги  на участь адвоката у дослідчій перевірці по ДТП, яка сталася з участю скаржника, на досудовому слідстві і у суді першої інстанції та  сплатив адвокату по квитанції гонорар у сумі 3500 грн. У скарзі Власенко Д.М. вказує, що він так і не отримав від адвоката копію договору, проте у квитанції від 18.05.2010 року адвокатом  був зазначений перелік юридичних послуг, передбачених договором, що адвокат не виконав умов їх договору, тому 15.10.2010 року він направив адвокату Рудневу Д.В. претензію про те, щоб адвокат надав йому звіт про виконану роботу та повернув гроші у сумі 3500 грн., в чому адвокат йому відмовив.


Скаржник не згодний з постановою заступника голови дисциплінарної палати, оскільки вважає, що  дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в АР Крим порушила вимоги п.25 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, так як в постанові не зазначений склад палати та на постанові не відображений номер документа та дату.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури   Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за можливе зняти з розгляду скаргу Власенка Д.М. з наступних підстав.


            З матеріалів справи вбачається, що дії адвоката Руднева Д.В., які оскаржує Власенко Д.М. мали місце в період з травня по серпень 2010 року.


Разом з тим, рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 20.05.2010 року до адвоката Руднева Д.В. застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1078 від 18.01.2008 року.


            Зазначене рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржено Рудневим Д.В. у судовому порядку, однак до цього часу не скасовано.


 Відповідно до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури належить розгляд питань про дисциплінарну відповідальність та розгляд скарг на рішення регіональних комісій виключно відносно адвокатів.


Таким чином, не вирішуючи питання про наявність або відсутність підстав для притягнення Руднева Д.В. до дисциплінарної відповідальності, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне зняти скаргу Власенка Д.М. з розгляду – до вступу в законну силу рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 20.05.2010 року у відповідності до Роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/26-2.3 від 24.11.2006 року «Про вступ в силу рішень про зупинення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та про анулювання цього свідоцтва».


Крім того, зважаючи на те, що відповідно до ст.12 Закону України «Про адвокатуру» всі питання, пов’язані з оплатою праці адвоката, повним або частковим поверненням отриманих адвокатом коштів, вирішуються між адвокатом та клієнтом, який уклав угоду з адвокатом, а при виникненні спору – за рішенням суду, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вражає за можливе роз’яснити Власенку Д.М. право на звернення із відповідним позовом до суду.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


                                                           ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу  Власенка Дениса Миколайовича на постанову заступника голови дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Автономної республіки Крим від 03.11.2010  року про  відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Руднєва Дениса Вікторовича – зняти з розгляду.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький