РІШЕННЯ № VІ/5-142 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Юхнюка Василя Миколайовича на постанову голови дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 жовтня 2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Власик Вікторії Яківни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/5-142


 


 28 квітня 2011 року                                                                                                м.Київ        


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Рохова О.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Іванової Н.Ю., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Юхнюка    Василя Миколайовича на постанову  голови  дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 29 жовтня 2010 року про  відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження відносно  адвоката Власик Вікторії Яківни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою звернувся  Юхнюк  В.М.  на постанову  голови  дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 жовтня 2010 року про відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження відносно адвоката Власик В.Я.  у зв’язку з відсутністю підстав для  притягнення до  дисциплінарної відповідальності.


Скаржник не згодний з прийнятою постановою, просить її скасувати та прийняти рішення про припинення адвокатської діяльності адвоката Власик В.Я. та анулювання її свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   


Юхнюк В.М. посилається на те, у Острозькому районному суді Рівненської області  розглядалася  цивільна справа за його позовом до Артемяка О.О. про стягнення боргу за договором позики. 07.10.2010 року після судового засідання  адвокат Власик В.Я., яка приймала участь у справі, як представник відповідача Артемяка О.О.,  почала кричати на нього, звинувачуючи його у тому, що позичені ним гроші він заробив нечесним шляхом, називала його злочинцем та нерозумною людиною. Ці обставини відбувалися у присутності свідків. Юхнюк В.М., вже після прийняття 29 жовтня 2010 року постанови  голови  дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,  9 грудня 2010 року звернувся  в Острозький МВ УМВС України в Рівненській області із заявою про притягнення Власик Вікторії Яківни до кримінальної відповідальності за злочини, передбачені ст.ст. 296, 129 КК України. Постановою ДІМ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області від 10 грудня 2010 року в порушенні кримінальної справи за фактом погроз розправою відносно Юхнюка В.М. відмовлено на підставі п.2 ст. 6 КПК України в зв’язку з відсутністю в діях Власик В.Я. складу злочинів, передбачених ст. 296 та ст. 129 КК України. Скаржник посилається на те, що зазначеною постановою про відмову в порушенні кримінальної справи встановлено, що в діях Власик В.Я. вбачається склад дисциплінарного проступку та скоєння правопорушення, передбаченого цивільним кодексом України, що регулює правові відносини щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, а також порушення ст. 13 Правил адвокатської етики. У зв’язку з викладеним у постанові дільничного інспектора, Юхнюк В.М. вважає встановленим, що в діях адвоката Власик В.Я. вбачається склад дисциплінарного проступку, за який вона повинна бути позбавлена свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, окрім того за те, що вона не  розкаюється у вчиненому.


 Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга  Юхнюка  В.М.   не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            З матеріалів справи  вбачається, що постанова голови  дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 жовтня 2010 року про  відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження стосовно  адвоката Власик В.Я. у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до  дисциплінарної відповідальності прийнята після проведення  перевірки обставин, викладених у скарзі, членом дисциплінарної палати.  Згідно з документами  перевірки  в діях адвоката Власик В.Я. не встановлено порушень вимог Правил адвокатської  етики та Закону України «Про адвокатуру».


Відповідно до  п.2 ст.80 Правил адвокатської етики щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


З боку  особи, інтереси якої  представляла адвокат по цивільній справі, були відсутні   будь-які зауваження до дій адвоката Власик В.Я. в період розгляду справи у суді. З пояснень адвоката Власик В.Я.  свідчить, що вона 07.10.2010 року при перерві у розгляді цивільної справи Юхнюка В.М не ображала, у скоєнні ним злочинів не звинувачувала,  фізичною розправою не погрожувала, а, навпаки, Юхнюк В.М. був ініціатором конфлікту. В наданій скаржником Юхнюком В.М. постанові ДІМ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області про відмову в порушенні відносно адвоката кримінальної справи по ЖРЗПЗ №1291 від 09.12.2010 року  вбачається відсутність в діях адвоката складу злочину.


Статтею 13 Закону України «Про адвокатуру» передбачено, що для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Автономній  Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються строком на 3 роки кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі двох палат – атестаційної та дисциплінарної.


Згідно п.15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, дисциплінарна  палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Право порушення дисциплінарного провадження  на підставі п. 33 Положення належить голові дисциплінарної палати, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Таким чином, на підставі  ст. 13 Закону України  «Про адвокатуру»  виключним правом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є встановлення наявності чи відсутності в діях адвоката дисциплінарного проступку.


У зв’язку з цим  викладена  в постанові про відмову в порушенні кримінальної справи відносно адвоката Власик В.Я. думка дільничного інспектора міліції про наявність в діях адвоката дисциплінарного проступку є упередженою та необґрунтованою, вона не може бути прийнята до уваги  Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при розгляді скарги, оскільки питання притягнення чи відмови у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності не відноситься до компетенції органів внутрішніх справ. На цій підставі посилання скаржника на зазначену постанову   дільничного інспектора  є необґрунтованою.


 Отже, за результатами розгляду справи, керуючись ст. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, голова дисциплінарної палати дійшов правильного висновку.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що постанова голови  дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 жовтня 2010 року про  відмову в порушенні  дисциплінарного провадження відносно адвоката Власик В.Я. у зв’язку з відсутністю підстав для  притягнення адвоката до  дисциплінарної відповідальності, є обґрунтованою та підстав для її скасування не вбачає, а скарга Юхнюка В.М. не підлягає задоволенню.


В діях адвоката Власик В.Я. не виявлено порушень  Закону України  «Про адвокатуру» та  Правил адвокатської етики.               


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Юхнюка Василя Миколайовича – залишити без задоволення.


2.      Постанову голови дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 29 жовтня 2010 року про  відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження відносно  адвоката Власик Вікторії Яківни – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький