РІШЕННЯ № VІ/5-141 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Копецької Ірини Іванівни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Дібрової Наталії Іванівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/5-141


 


 28 квітня 2011 року                                                                                                м.Київ        


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Рохова О.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Іванової Н.Ю., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою  Копецької  Ірини Іванівни  на рішення  дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Дібрової Наталії Іванівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 25.01.2011 року звернулась Копецька І.І. на  рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката  Дібрової Н.І. за відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.


Скаржниця, не  погоджуючись із оскаржуваним рішенням, просить його скасувати та притягнути адвоката Діброву Н.І. до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог ст.12 Закону України «Про адвокатуру»  та  ст. ст. 15, 16 Правил адвокатської етики. Копецька І.І. вважає, що  рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Дібрової Н.І. постановлене з порушенням строків перевірки, передбачених Положенням  про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки вона тільки 01.11.2010 року отримала копію рішення від 18.10.2010 року за своєю заявою від 13.10.2010 року, що перевірка за її скаргою була проведена лише формально, а обставини, зазначені в рішенні викладені на підставі неправдивих пояснень адвоката Дібрової Н.І.


У своїй скарзі Копецька І.І. посилається на те,  що  адвокат   Діброва Н.І., на її думку, недобросовісно ставилась до виконання своїх професійних  обов’язків при захисті її сина Ворочаєва В.Ю.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга  Копецької  І.І. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Перевіркою встановлено, що 06.10.2010 року Головою дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняте рішення про відкриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Дібрової Н.І. на підставі скарги Копецької І.І. від 08.09.2010 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та зобов’язання адвоката повернути їй частину грошових коштів, внесених для надання юридичної допомоги по захисту її сина Ворочаєва В.Ю.


З матеріалами справи  вбачається, що рішенням дисциплінарної палати  Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Дібрової Н.І. постановлене після проведення перевірки членом дисциплінарної палати по обставинам, викладеним у скарзі, про що складений письмовий висновок, а також витребування додаткові  документів та матеріалів.


По результатам розгляду справи дисциплінарна палата прийшла до висновку на підставі п. 36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури про відсутність підстав для притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності.


            Відповідно до ст. 80 Правил адвокатської етики  для застосування дисциплінарних стягнень за порушення дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


Відносно застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. Приймаючи до уваги положення ст. 80 Правил адвокатської етики, враховуючи, що адвокат Діброва Н.І. була допущена слідством та судом у якості захисника сина скаржниці – Ворочаєва В.Ю., та надала докази своєї участі у досудовому слідстві та у попередньому судовому засіданні, вона виконала свої обов’язки захисника в обсязі договору, що підтверджується квитанцією про сплату гонорару на досудовому слідстві.


            Як вбачається із дисциплінарної справи  та письмового пояснення адвоката, ніякими  діями адвоката не порушені вимоги діючого законодавства та адвокатської етики.


             Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення  дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 жовтня 2010 року є обґрунтованим, а скарга не підлягає задоволенню. В діях адвоката Дібрової Н.І. не виявлено порушень  Закону України  «Про адвокатуру» та  Правил адвокатської етики.


            Підстав для скасування рішення  дисциплінарної палати  від 18 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  не вбачає.    


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Копецької  Ірини Іванівни  – залишити без задоволення.


2.      Рішення  дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Дібрової Наталії Іванівни – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький