РІШЕННЯ № VІ/5-104 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Казьминої Світлани Павлівни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 травня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Салова Сергія Петровича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/5-104


 


 28 квітня 2011 року                                                                                                м.Київ        


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Рохова О.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Іванової Н.Ю., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Казьминої Світлани Павлівни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  20 травня  2010  року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Салова Сергія Петровича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Казьмина Світлана Павлівна звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  20 травня 2010  року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Салова Сергія Петровича.


В своїй скарзі вона  ставить питання про скасування рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.05.2010 року та направлення дисциплінарної справи відносно адвоката Салова С.П. на новий розгляд.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Сергеєву С.А., перевіривши матеріали справи,  Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури вважає, що скарга  не підлягає задоволенню у зв’язку  з наступним.


12.05.2010 року рішенням голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порушено дисциплінарне провадження за скаргою Казьміної С.П. відносно адвоката Салова С.П., проведення перевірки доручено члену дисциплінарної палати Басалюк А.Є.


20.05.2010 року дисциплінарна справа розглядалась на засіданні дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, прийнято рішення про закриття провадження по справі в зв’язку з відсутністю достатніх підстав для притягнення адвоката Салова С.П. до дисциплінарної відповідальності.


Як вбачається з матеріалів справи, у 2008 році адвокат Салов С.П. уклав договір з Казьміною С.П. на ведення двох кримінальних справ, отримав гонорар у загальній сумі 2000 доларів США.


23 червня 2009 року Казьміна С.П. запропонувала адвокату Салову С.П. розірвати договір, повернути гонорар в повному обсязі. Свої вимоги вона мотивувала тими обставинами, що адвокат недобросовісно відносився до виконання своїх обов’язків, не приймав участі у всіх слідчих діях, не був присутній у всіх судових засіданнях, не витребував та не отримав всі необхідні документи, що на її думку було причиною для затягування розгляду справи.


Як вбачається з пояснень адвоката Салова С.П., він дійсно укладав договори, отримав зазначену суму грошей, виконував обов’язки по договору, його вини в тяганині по справі не має. Він згоден був повернути частину гонорару, але заявниця вимагала повернути всю отриману ним суму, на що він погодитись не міг. З червня 2009 року робота по договору припинена.


В рішенні дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  20 травня 2010  року зазначається, що підстав для притягнення адвоката Салова С.П. до дисциплінарної відповідальності не вбачається, він проводив певну роботу по справах, від суду, осіб, які проводили досудове слідство зауважень на його роботу не надходило.


Також в рішенні зроблений висновок, що питання повернення гонорару в разі наявності спору необхідно вирішувати в судовому порядку.


В скарзі на адресу Вищої  кваліфікаційної  комісії  адвокатури Казьміна С.П. зазначає, що вона звернулась до Київського районного суду міста Донецька з позовом про стягнення з адвоката Салова С.П. завданої  ним матеріальної та  моральної шкоди. 12.03.2010 року Київський районний суд міста Донецька задовольнив її позов,  з адвоката Салова С.П. стягнуто на відшкодування майнової шкоди 2000 доларів США, та на відшкодування завданої моральної шкоди 5000 грн.


В добровільному порядку адвокат Салов С.П. рішення суду не виконав, виконавчий лист на цей час знаходиться на виконані в Державній виконавчій службі, виконавче провадження на цей час не закінчено.


Питання про виконання рішення суду адвокатом Саловим С.П. Казьміна С.П. при розгляді справи дисциплінарною палатою Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не ставились.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Казьминої Світлани Павлівни – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  20 травня   2010  року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Салова Сергія Петровича – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький