РІШЕННЯ № VІ/4-109 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Поди Олександра Андрійовича на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 23.03.2010 року про застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/4-109


 


     18 березня  2011 року                                                                                           м.Київ       


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Хоміка С.Г., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Удовиченка С.В., Свірневської Н.В., Данилюка О.Є., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Воротінцевої Т.П., Чижмарь К.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Поди Олександра Андрійовича на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 23.03.2010 року про застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Пода О.А. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 23.03.2010 року про застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження. Скарга мотивована тим, що дисциплінарне стягнення було застосовано до адвоката за межами строків, встановлених п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури для застосування дисциплінарного стягнення.


Крім того, скаржник зазначає, що дисциплінарною палатою під час розгляду скарги адвоката Мороза Олега Валерійовича також було порушено процедуру прийняття рішення, встановлену п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а саме, рішення прийнято у відсутність кворуму.


Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Полонського Ю.М., пояснення адвоката Поди О.А., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


З приводу порушень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури під час проведення дисциплінарного провадження, пов’язаних з недодержанням строків розгляду скарги, що на думку скаржника, є порушенням п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, – слід зауважити, що згідно з п.35 зазначеного Положення, справа про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності повинна бути розглянута не пізніш як у місячний строк з дня її порушення.


На тривале направлення скарги від Президії колегії адвокатів Чернігівської області до Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, слід звернути увагу керівництва цих організацій, однак, строки зазначені у п. 35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури при цьому порушені не були.


Як встановлено матеріалами справи, дисциплінарне провадження відносно адвоката Поди О.А. було порушено головою дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 01 березня 2010 року, а справу розглянуто 23.03.2010 року, тобто у встановлений місячний термін (арк.с.22).


Що стосується доводів адвоката Поди О.А. з приводу результатів голосування членів дисциплінарної палати про можливість накладення на нього дисциплінарного стягнення, то скарга підлягає задоволенню, у зв’язку з порушенням дисциплінарною палатою вимог п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, згідно з яким рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів палати, тобто не менше, як шести членів палати.


З протоколу засідання дисциплінарної палати слідує, що в засіданні 23.03.2010 року приймало участь сім членів палати, з яких за накладення дисциплінарного стягнення проголосувало чотири члена палати і проти – три члена палати, що не надавало палаті права прийняти рішення про накладення дисциплінарного стягнення і що свідчить про необхідність скасування такого рішення (арк.с.26-28).


Заслуговує на увагу також обставини, пов’язані з діями слідчого стосовно призначення адвоката.


Згідно рішення Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури призначення адвоката для виконання вимог ст. 47 КПК України покладено на адвокатське об’єднання «Чернігівська обласна колегія адвокатів» (арк.с.25).


Як вбачається з постанови слідчого від 02.01.2010 року він призначив захисника через адвокатське об’єднання «Чернігівська обласна колегія адвокатів» та надіслав постанову, як зазначено, про необхідність прибуття захисника для участі у слідчих діях 02.01.2010 року, об 11.00 годині (арк.с. 14).


Матеріалами справи встановлено, що цю постанову слідчий до «Чернігівської обласної колегії адвокатів не надсилав (арк.с. 25), самостійно призначив захисника та склав постанову про його допуск до участі у справі також 02.01.2010 року (арк.с.17).


Також пояснення слідчого, що він не мав змоги знайти захисника О.В. Мороза і той не відповідав на телефонні дзвінки, не заслуговують уваги, тому що адвокат О.В. Мороз після повідомлення від родичів обвинуваченого про виконання слідчих дій за участю його клієнта, негайно прийшов до слідчого органу, і, крім того, складаючи 31.12.2009 року постанову про допуск адвоката О.В. Мороза до участі у справі в якості захисника, слідчий мав можливість сповістити його про проведення 02.01.2010 року, тобто через два дні, слідчих дій, однак, не зробив цього (арк.с.19).


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката  Поди Олександра Андрійовича – задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 23.03.2010 року про застосування до адвоката Поди Олександра Андрійовича дисциплінарного стягнення у вигляді попередження – скасувати.


3.      Дисциплінарну справу відносно адвоката Поди Олександра Андрійовича направити на новий розгляд до Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький