РІШЕННЯ № VІ/3-63 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні окрему думку членів дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.11.2010 року по справі відносно адвоката Кліменка Володимира Павловича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-63


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні окрему думку членів дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.11.2010 року по справі відносно адвоката Кліменка Володимира Павловича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


26  листопада 2010 року дисциплінарною палатою Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийнято рішення про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Кліменка В.П. через відсутність в даний час дисциплінарного проступку і про  запит до Генеральної прокуратури України про стан кримінальної справи за фактом підробки документа.


Відповідно до п. 24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури  головою дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонським Ю.М. та заступником голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чебаненко А.М. було викладено окрему думку щодо вказаного рішення. Рішення у справі з окремою думкою оскаржено не було.


В зв’язку з цим, на підставі абз.4 п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури справу було надіслано на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


Члени дисциплінарної палати, які виклали окрему думку щодо рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 листопада 2010 року стосовно адвоката Кліменко В.П., вважають, що рішення підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про притягнення адвоката Кліменко В.П. до дисциплінарної відповідальності з урахуванням кількості скоєних ним дисциплінарних проступків і даних про його особу. Оскільки, з мотивувальної і резолютивної частин рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 листопада 2010 року вбачається відсутність належного мотивування відмови в притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Клименко В.П. при одночасній наявності в описовій частині цього ж рішення складу не од­ного, а трьох дисциплінарної проступків.


В ході перевірки витребуваних матеріалів, встановлено, що рішенням дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 листопада 2010 року відмовлено в притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Кліменка В.П.


В той же час, згідно п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи прийде до висновку про відсутність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, або у недоцільності накладення дисциплінарного стягнення.


До компетенції дисциплінарної палати не входить прийняття рішень про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності, можливе тільки закриття дисциплінарної справи за наявності відповідних підстав. Беручи до уваги викладене, рішення дисциплінарної палати не відповідає п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Крім цього, в рішенні дисциплінарною палатою констатовані неодноразові порушення адвокатом вимог закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики, з наявністю та підставністю яких погоджується Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.


Зокрема, як слідує із змісту постанови Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2010 року про усунення адвоката Клименка В. П. від участі в кримінальній справі № 49-2929 по захисту прав обвинуваченого Прісікаря С.С., залишеного без змін постановою Апеляційного суду м. Києва від 22 жовтня 2010 року вбачається наступне.


28 травня 2010 року адвокат Клименко В.П. звернувся з клопотанням в Генеральну прокуратуру України щодо приєднання до матеріалів кримінальної справи медичного висновку від 01 лютого 2010 року про наявність у Прісікаря С.С. онкологічного захворювання ока, яке перешкоджає знаходитися йому в місцях позбавлення волі. З урахуванням цього клопотання 18 червня 2010 року Апеляційним судом м.Києва Прісікарю С.С. був змінений запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.


Проте в ході досудового слідства в серпні 2010 року було встановлено, що медичний висновок від 01 лютого 2010 року відносно захворювання Прісікаря С.С. завідуючим відділенням лазерної мікрохірургії ока державної установи “Інститут хвороб очей і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України” А.Р. Королем не видавався і вказаний в ньому діагноз не ставився, що свідчить про підробку цього документу. За фактом підробки цього медичного висновку Генераль­ною прокуратурою України порушена кримінальна справа.


27 липня 2010 року адвокат Кліменко В.П. звернувся з клопотанням в Генераль­ну прокуратуру України про допит свідка Савенко Ю.Л. з метою об’єктивності вс­тановлення істини у справі, заявивши при цьому, що йому як захисникові стало відомо про присутність цього свідка на місці затримання обвинуваченого Прісі­каря С. С. і він може надати свідчення органу досудового слідства відносно фактів пе­редачі або не передачі грошей заявником Серебреником П. В. обвинуваченому Прісікарю С.З., поверненні або не поверненні цих грошей Прісікарем С.С. Серебренику П.В. при виході з кафе “Фанкони”, долучивши при цьому письмові пояснення цього свідка.


13 серпня 2010 року Савенко Ю.Л. був допитаний як свідок і показав, що в червні поточного року він прочитав газету “Реклама Вечірньої Одеси”, в якій побачив оголошення адвоката Кліменко В.П. і оскільки 31 березня 2010 року дійсно знаходився в кафе “Фанкони”, то зателефонував адвокатові і зустрівся з ним в його офі­сі. Кліменко В.П. запропонував свідку написати на його ім’я пояснення і продиктував увесь текст раніше написаного їм власноручно пояснення. Проте, фактів, викладених в поясненні про те, що 31 березня 2010 року в 14:00 годин невідомий свідкові чоловік засунув або повернув депутатові папку, цей свідок не бачив.


Також, у постанові Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2010 року зазначено, що суд прийшов до висновку, що Кліменко В.П., зловживаючи своїми правами, перешкоджає встановленню істини в кримінальній справі по обвинуваченню Присікаря С.С., що є підставою для усунення захисника від участі в справі.


Приймаючи рішення про відмову у притягненні адвоката Кліменки В.П. до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарна палата проігнорувала висновки про наявність в його діях підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, які викладені в постанові Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2010 року. В рішенні дисциплінарної палати не вмотивовано, чому до уваги не взята постанова суду, яка вступила в законну силу. 


Залишено поза увагою та не відображено у рішенні дисциплінарної палати і той факт, що в період з 10 липня по 07 жовтня 2010 року адвокат Клименко В.П., здійснюючи представництво інтересів клієнта Прісікаря С.С. за адміністративним позовом до ДУ МВС  в Одеській області про поновленні на роботі і стягненні заробітної плати за час вимушеного прогулу, приховав від суду ряд істотних обставин, які мали істотне значення для зупинення провадження в справі, в тому числі і ту обставину, що відносно його довірителя розслідується кримінальна справа, Прісікарь С.С. утримується під вартою в СІЗО № 13 м. Києва а він, тобто адвокат  Кліменко В.П. відсторонений від участі у кримінальній справі.


З протоколу засідання дисциплінарної палати від 26 листопада 2010 року та рішення вбачається, що адвокатові Кліменко В.П. відомий той факт, що на час розгляду адміністративної справи, по кримінальній  справі  Прісікаря С.С. виконані вимоги  ст. 218 КПК України і вона направлена до суду з обвинувальним висновком, Прісікарь С.С. утримується під вартою і обвинувачується у вчиненні протиправних дій, за які його і було звільнено. Проте, за наявності цих обставин адвокат продовжив брати участь адміністративній справі, не заявляючи при цьому клопотання про його зупинення у зв’язку з розглядом кримінальної справи стосовно Прісікаря С.С. в суді.


Викладене дає підстави вважати, що в даному випадку в діях  Кліменко В.П. вбачається склад дисциплінарного проступку, що тривав період з 10 липня по 07 жовтня 2010 року. В даному випадку вбачаються ознаки порушення адвокатом ст.53 та ст.58 Правил адвокатської етики в частині дотримання адвокатом принципу законності у відносинах з судом та принципів чесності і порядності під час здійснення професійної діяльності в суді.


В ході розгляду дисциплінарною палатою матеріалів дисциплінарного провадження відносно адвоката Кліменко В.П., також, були встановлені наступні факти що характеризують особу адвоката Кліменко В.П. і які могли мати значення для прийняття рішення в справі.


25 червня 2010 року рішенням дисциплінарної палати на адвоката Клименко В.П. накладалось дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


18 червня 1999 року адвокат Кліменко В.П. був визнаний винним на підставі вироку Беляєвського районного суду Одеської області від 18 червня 1999 року у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 140 ч. 3, 194 ч. 2 КК України в редакції 1960 року з призначенням покарання у вигляді трьох років позбавлення волі в ВТК посиленого режиму без конфіскації майна.


04 червня 2002 року за вироком того ж суду Кліменко В. П. був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 УК України з призначенням покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з частковим приєднанням через ст. 71 КК України невідбутого покарання за вироком від 18 червня 1999 року і до остаточного відбуття покарання призначено шість років позбавлення волі. Ухвалою колегії суддів судової палати по кримінальних справах Апеляційного суду Одеської області від 12 листопада 2002 року цей вирок суду першої інстанції змінений шляхом перекваліфікації його дій з ч.2 ст. 307 КК України на ч.2 ст. 309 УК України і призначенням покарання у вигляді двох років позбавлення волі.


Зважаючи на вищевикладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 листопада 2010 року стосовно адвоката Кліменко В.П. підлягає скасуванню, а справа направленню до іншої регіональної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для нового розгляду.


При повторному розгляді справи, слід врахувати, що на вимоги п.40 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, який є спеціальним по відношенню до п.п. 34, 35 цього ж Положення, строки притягнення до дисциплінарної відповідальності за встановлені дисциплінарною палатою факти систематичного грубого порушення вимог законодавства про адвокатуру, що мають неодноразовий тривалий характер, не поширюються.


На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 101, 20, 21, 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


                                                           ВИРІШИЛА:


1.         Рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.11.2010 року по справі відносно адвоката Кліменка Володимира Павловича – скасувати.


2.         Дисциплінарну справу відносно адвоката Кліменка Володимира Павловича направити до Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для нового розгляду.


3.         Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвоката Кліменка В.П.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький