РІШЕННЯ № VІ/3-60 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу Сільченка Володимира Павловича на дії Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонського Юрія Мойсейовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-60


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Сільченка Володимира Павловича на дії Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонського Юрія Мойсейовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            Сільченко В.П. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із скаргою на дії Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонського Ю.М., які полягають у тому, що скаржнику не були надані для ознайомлення матеріали перевірки по його скарзі на адвоката Поплавського Д.П. та не було прийнято мотивовану ухвалу.


            Крім того, рішення від 06.04.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження прийнято одноособово Полонським Ю.М., що, з точки зору заявника, є суб’єктивним та таким, що суперечить законові.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлову М.А., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Сільченка В.П. не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.


            Відповідно до п. 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури розгляд скарг  на  дії  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій адвокатури,  їх  палат і членів палат,  вчинені з порушенням вимог законодавства,  належить до виключної компетенції  Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  в  порядку,  встановленому цим Положенням для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.


З наданих матеріалів вбачається, що заявник Сільченко В.П. є позивачем у справі про поділ майна та усунення перешкод в користуванні власністю. Інтереси відповідача Сільченко О.Н. представляв адвокат Поплавський Д.П. Активна позиція адвоката з оскарження постанови про відкриття провадження по справі в зв’язку з порушенням принципу підсудності, оскарження заочного рішення, постановленого не в інтересах його клієнта породило негативне відношення Сильченка В.П. до адвоката Поплавського Д.П. і, як наслідок, – скарги в різні інстанції (обласну адміністрацію, Міністерство юстиції, Президію обласної колегії адвокатів і дисциплінарну палату Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури).


Як вбачається з матеріалів справи, всі доводи заявника не знайшли свого підтвердження і 06.04.2010 року Головою дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонським Ю.М. було прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Поплавського Дмитра Павловича, що не суперечить вимогам п.33 Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а саме, праву голови дисциплінарної палати одноособово приймати рішення про порушення або про відмову в порушенні дисциплінарного провадження.


Заявник Сильченко В.П. в своїй скарзі у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури не оспорює рішення дисциплінарної палати від 06.04.2010 року, а доводи про неознайомлення його з матеріалами перевірки не знайшли свого підтвердження під час розгляду наявної скарги, оскільки з пояснення голови дисциплінарної палати Полонського Ю.М. слідує, що з таким проханням Сильченко В.П. не звертався. При особистій бесіді йому були роз’яснені всі питання, що його цікавили.


            На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України “Про адвокатуру”, пп. 10, 101, 20, 21, 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Сільченка Володимира Павловича на дії Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонського Юрія Мойсейовича – залишити без задоволення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький