РІШЕННЯ № VІ/6-196 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Алексєєнко Олени Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 вересня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Мєстєчкіної Ольги Іванівни за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/6-196


 


     17 червня 2011 року                                                                                                м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Костюка В.В., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Соботника В.Й., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Алексєєнко Олени Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 вересня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Мєстєчкіної Ольги Іванівни за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


           


            Алексєєнко О.М. звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із скаргою на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 вересня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Мєстєчкіної Ольги Іванівни за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


            В своїй скарзі Алексєєнко О.М. просить скасувати рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 вересня 2010 року, постановити нове рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності із застосуванням дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.


            Підставою для звернення Алексєєнко О.М. до дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з’явилася участь адвоката Мєстєчкіної О.І. у двох цивільних процесах в якості представника позивача Старчикової Л.А. до заявниці Алексєєнко О.М. за позовами про виділ у натурі частки майна, що є у спільній частковій власності, та про усунення перешкод в користуванні власністю шляхом виселення, які розглянуті у Києво-Святошинському районному суді Київської області в 2009-2010 рр. Обидва позови розглянуто з винесенням рішень на користь позивача та апеляційною інстанцією залишені без змін. Заявниця вважає, що дії адвоката Мєстєчкіної О.І. (відсутність у матеріалах справ договору з адвокатом про надання правової допомоги, заперечення проти призначення судом додаткової експертизи на інші дії) були націлені на позбавлення скаржниці права власності на належне їй майно.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлову М.А., пояснення Алексєєнко О.М.,  перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Алексєєнко О.М. не підлягає задоволенню з огляду на наступне.


            Згідно ст. 7 Закону України “Про адвокатуру” адвокат при здійсненні своїх професійних обов’язків зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і інтересів громадян та юридичних осіб.


            Відповідно до ст. 5 Закону України “Про адвокатуру” адвокати дають консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства, складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво у суді.


            В матеріалах перевірки дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури по скарзі Алексєєнко О.М. наявні копії ордерів від 12.03.2009 року та 28.12.2009 року на представництво адвокатом Мєстєчкіною О.І. інтересів Старчикової Л.А. в Києво-Святошинському районному суді, а також усні заяви позивача про допуск адвоката. Обидва рішення постановлені судом в інтересах позивача, інтереси якої в суді першої інстанції представляла Мєстєчкіна О.І. Представництво в суді апеляційної інстанції адвокат не здійснювала, виконанням рішення не займалася.


            Посилання скаржниці на те, що адвокат Мєстєчкіна О.І. надавала Старчиковій Л.А. правову допомогу, вчиняла інші дії, направлені на позбавлення скаржниці права власності на належне їй майно, є необґрунтованими та не знайшли свого підтвердження під час розгляду скарги.


            Крім того, не є підставою для скасування рішення неявка адвоката Мєстєчкіної О.І. на засідання дисциплінарної палати, оскільки в силу п. 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатурі “…Повторна неявка адвоката без поважних причин не перешкоджає розгляду справи”. Дисциплінарна палата мала у своєму розпорядженні достатньо доказів (копії рішень судів, пояснення адвоката, ксерокопії матеріалів цивільних справ та ін.) для прийняття обґрунтованого рішення і у відсутність адвоката.


            Відповідно до п. 36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи прийде до висновку про відсутність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності або у недоцільності накладення дисциплінарного стягнення.


На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 101, 20, 21, 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


ВИРІШИЛА:


1.        Скаргу Алексєєнко Олени Миколаївни  – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 вересня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Мєстєчкіної Ольги Іванівни за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                      В.І. Висоцький