РІШЕННЯ № VІ/6-190 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Ліннік Наталі Володимирівни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.11.2010 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/6-190


 


     17 червня 2011 року                                                                                                м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Костюка В.В., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Соботника В.Й., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Ліннік Наталі Володимирівни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.11.2010 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


          Ліннік Н.В. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.11.2010 року, згідно з яким дисциплінарна справа стосовно неї закрита за спливом строку для притягнення до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарна справа стосовно адвоката Дзюба Н.І. закрита за відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.


        В своїй скарзі адвокат Ліннік Н.І. вказує, що не згодна з рішенням дисциплінарної палати  в частині мотивів самого рішення і в частині відмови в задоволенні її заяви стосовно дій  адвоката Дзюба Н.І. Просить рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.11.2010 року скасувати та прийняти своє рішення, яким відмовити в притягненні її до дисциплінарної відповідальності за відсутності складу дисциплінарного правопорушення, стосовно адвоката Дзюба Н.І. прийняти рішення про визнання її винної у скоєнні дисциплінарного проступку, порушенні ст.ст. 64, 65 Правил адвокатської етики та призначити їй дисциплінарне покарання.


         Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Будько Н.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Ліннік Н.І. не підлягає до задоволенню з наступних підстав.


        24 травня 2010 року стосовно адвокатів Дзюба Надії Іванівни та Ліннік Наталі Володимирівни були порушені дисциплінарні справи, які були об’єднанні в одне провадження.


         Адвокат Ліннік Н.В. на підставі доручення від 02.02.2009 року представляла інтереси Дупак Е.І. під час розгляду справи в Донецькому апеляційному господарському суді. У вересні 2009 року до неї звернулася Дупак Т.Є. за наданням правової допомоги щодо поділу спільного сумісного  майна подружжя, яка повідомила, що її чоловік Дупак Е.І. спільно з подружжям Дзюба займався підприємницькою діяльністю у готельному комплексі, який, як вважала Дупак Т.Є.,  мав бути включений в перелік майна, що підлягає поділу, тому адвокат  Ліннік Н.В. 14.10.2009 року спрямувала запит до МКП «МБТІ»  про майновий стан подружжя Дзюба А.В. та Дзюба Н.І. та отримала відповідну відповідь. В подальшому Дупак Т.Є. відмовилась від її послуг  і 23.10.2009 року  договір було розірвано. 24.12.2009 року адвокат Ліннік Н.В.  уклала договір про надання правової допомоги з Дупак Е.І. та здійснює представництво його інтересів в судах у інших справах.


        Адвокат Дзюба Н.І. вважає, що адвокат Ліннік Н.В. в порушення вимог ст.32 Конституції України, ст.7 Закону України «Про адвокатуру» зробила запит до МКП «Маріупольське БТІ»  від 14.10.2009 року стосовно надання відомостей про наявність нерухомого майна у Дзюба Н.І.  На її думку підстави зазначеного запиту надумані, оскільки цивільний процес між подружжям Дупак стосовно поділу спільного сумісного майна не має відношення до її з чоловіком нерухомого майна. В подальшому, використовуючи отриману інформацію від адвоката Ліннік Н.В., Дупак Е.І. шляхом морального тиску на неї почав примушувати її до перерозподілу майна у спільній власності. Адвокат Дзюба Н.І. вважає, що адвокат Ліннік Н.В. порушила її конституційне право на збереження конфіденційної інформації про наявність певного майна, належного на праві власності.


        Адвокат Дзюба Н.І. звернулась до Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з позовною заявою до адвоката Ліннік Н.В., третя особа МКП «МБТІ»  про визнання дій незаконними та стягнення моральної шкоди. 07.06.2010 року  провадження у дисциплінарній справі було зупинено у зв’язку з відкриттям провадження Жовтневим  районним судом м.Маріуполя за позовом Дзюба Н.І. до Ліннік Н.В.  до розгляду  справи судом. 


            Рішенням  Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 серпня 2010 року в задоволенні позовних вимог Дзюба Н.І. до Ліннік Н.В. про визнання дій незаконними та стягнення моральної шкоди відмовлено. В рішенні суду зазначено, що адвокат Ліннік Н.В. не була наділена власниками майна, повноваженнями по отриманню інформації щодо майна Дзюба Н.І., але через порушення вимог законодавства з боку працівників МКП «МБТІ» отримала вказану інформацію. Вказана інформація була використана  адвокатом Ліннік Н.В. при зверненні до суду у іншій справі. Наказом № 18 від 10 березня 2010 року за порушення Закону України «Про інформацію», а саме, за надання конфіденційної інформації на запит адвоката Ліннік Н.В. щодо наявності нерухомості у Дзюба Н.І. без попередньої з нею згоди, виконавець Соколенко І.М. притягнута до дисциплінарної відповідальності. Суд вважає, що відсутні законні підстави для визнання незаконними дій Ліннік Н.В. щодо спрямування запиту, отримання, зберігання та розповсюдження вказаної інформації. Поширення конфіденційної інформації іншими особами не було предметом розгляду цивільної справи, а питання дотримання етичних засад адвокатської діяльності має розглядати компетентний орган адвокатури. Ухвалою Апеляційного суду Донецької області від 12 жовтня 2010 року рішення суду залишено без змін.


          Адвокат Ліннік Н.В. вважає, що адвокат Дзюба Н.І. замість вирішення спору мирним шляхом звернулась до Жовтневого районного суду м. Маріуполя  з позовною заявою про визнання дій незаконними та стягнення моральної шкоди, в якій допустила по відношенню до Ліннік Н.В. некоректні висловлювання, чим порушила вимоги ст.ст.64,65 Правил адвокатської етики, тому вважає, що адвокат Дзюба Н.І. має бути притягнута до дисциплінарної відповідальності.


          З наданої дисциплінарної справи вбачається, що рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняте після проведення ретельної перевірки.


Статтею 6 Закону України «Про адвокатуру» передбачено право адвоката на отримання інформації, документів, необхідних при здійсненні професійної діяльності.


Статтею 4 розділу ІV Методичних рекомендацій стосовно суб’єктів, які мають право на отримання інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, які затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2009 року № 525/5 адвокат має право на отримання інформації з Реєстру лише у формі витягу, надавши документ, за яким власником або належним чином уповноваженою особою наділено адвоката повноваженнями по отриманню інформації.


           Згідно з Роз’ясненням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 21.03.2008 року «Про правомірність ненадання інформації на адвокатські запити» реалізація адвокатом свого професійного права на отримання інформації неухильно тягне за собою обов’язок останнього дотримуватися етичних засад адвокатської діяльності при прийнятті доручення та визначення законних засобів захисту прав та інтересів клієнта.  В рішенні Конституційного суду України (№5-3П від 30/10/1997) надані роз’яснення ст.23 Закону України «Про інформацію»,  забороняється не тільки збір але і зберігання, використання і розповсюдження конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків визначених законом і що до такої відноситься інформація про майнове становище особи, тому у дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури були  підстави для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Ліннік Н.В. та застосування засобів дисциплінарного впливу.


Проте, згідно  п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше як через місяць з дня його виявлення. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


Перевіривши матеріали дисциплінарної справи за скаргою адвоката Ліннік Н.В. в частині  притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Дзюба Н.І., Комісія приходить до висновку, що доводи скарги Ліннік Н.В. не знайшли свого підтвердження.  


Згідно діючого законодавства, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та інтересів. Особа, яка має статус адвоката не може бути обмежена в своїх правах. Тому сам факт звернення Дзюба Н.І. з позовом до суду, не може бути розцінено як порушення вимог ст.ст.64,65 Правил адвокатської етики.


Що стосується, на думку адвоката Ліннік Н.В. некоректних висловлювань на її адресу у тексті позовної заяви, складеної адвокатом Дзюба Н.І., то вказані висловлювання не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи в суді.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 101, 20 – 231 Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу адвоката Ліннік Наталі Володимирівни – залишити без задоволення.


2. Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.11.2010 року – залишити без змін.


4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


5. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький