РІШЕННЯ № VІ/5-147 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на дії членів атестаційної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/5-147


 


 28 квітня 2011 року                                                                                                м.Київ        


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Рохова О.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Іванової Н.Ю., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  на дії членів атестаційної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


           Голова Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Ковальова О. М. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із скаргою на дії членів атестаційної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, які полягають у тому, що за останні роки значно збільшилась кількість випадків здачі кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особами, які постійно проживають  і працюють в м. Суми,  та прийняття іспитів  атестаційною палатою Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


             На підтвердження доводів скарги заявником надані відомості про видачу в 2004 році свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю 8 особам, які постійно мешкали на момент здачі кваліфікаційних іспитів в м. Суми, однак складали кваліфікаційні іспити в атестаційній палаті Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в зв’язку з чим вважає, що існують підстави для прийняття рішення про анулювання  рішень про видачу вказаних свідоцтв та припинення адвокатської діяльності відповідних осіб.


Також просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури вжити необхідні заходи  для суворого дотримання Кіровоградською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та регіональними  Кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури вимог відносно порядку складання кваліфікаційних іспитів за місцем реєстрації перебування заявника.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Голови Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковальової О. М.  підлягає  частковому задоволенню з наступних підстав.


            Відповідно до п. 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури розгляд скарг  на  дії  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій адвокатури,  їх  палат і членів палат,  вчинені з порушенням вимог законодавства,  належить до виключної компетенції  Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  в  порядку,  встановленому цим Положенням для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.


 У відповідності з п. 2.2. Порядку складання  кваліфікаційних  іспитів  у  регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, заява про допуск до складання кваліфікаційних іспитів і видачу Свідоцтва та передбачені в пункті 2.1 документи подаються до атестаційної палати КДКА за місцем постійного проживання або за місцем реєстрації перебування (для іноземців та осіб без громадянства) Заявника.


Складання кваліфікаційних іспитів не за місцем постійного проживання або не за місцем реєстрації перебування (для іноземців та осіб без громадянств) Заявника дозволяється тільки за рішенням ВККА.


Згідно положень  п. 2.3.  Порядку передбачено, що заява про допуск до складання кваліфікаційних іспитів і видачу Свідоцтва з доданими до неї документами приймається від Заявника головою атестаційної палати КДКА, а в разі його відсутності – заступником або за його (їх) дорученням одним з членів палати.


Документи, що подаються Заявником, перевіряються на відповідність вимогам пункту 2.1 Порядку і пункту 29 Положення про КДКА.


В разі виникнення сумнівів щодо достовірності і повноти поданих Заявником документів, останні передаються на розгляд атестаційній палаті КДКА, яка за результатами розгляду приймає одне з рішень, визначених в пункті 4.6 цього Порядку.


 При необхідності атестаційна палата КДКА вправі зробити запити щодо освіти, трудової діяльності, громадянства, місця роботи та посади на час подання заяви, місця проживання або перебування в Україні (для іноземців і осіб без громадянства) Заявника, відсутності у нього судимості.


 


Незважаючи на імперативність вимог Порядку та чіткої визначеності місця складання кваліфікаційних іспитів за місцем постійного проживання заявника, з витребуваних від  атестаційної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури архівних атестаційних справ  вбачається, що громадяни: Супрун Ігор Федорович, Безпалий Геннадій Анатолійович,  Репін Юрій Аркадійович, Рубан Ольга Олексіївна складали кваліфікаційні іспити не за місцем  свого постійного проживання та реєстрації  в м. Суми (Сумській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури), а в Кіровоградській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, де вони взагалі не були зареєстровані та не працювали.


Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про складання вказаними особами кваліфікаційного іспиту не за місцем постійного проживання в матеріалах справи відсутнє і Комісією відносно цих осіб не виносилось, що вказує на грубе порушення атестаційною палатою вимог  відносно порядку і місця складання кваліфікаційних іспитів, безпідставного прийняття іспитів у цих осіб.


Матеріали атестаційних справ таких, як Вдовіченко Олександра Леонідовича, Борох Валерія Миколайовича, Веремієнко Володимира Віталійовича не містять жодних недоліків відносно місця складання кваліфікаційних іспитів, в них міститься належно складені письмові та усні відповіді на питання кваліфікаційного іспиту, в зв’язку з чим свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, видане Вдовіченко Олександру Леонідовичу 16.02.2009 року, на анулюванні якого наполягає скаржник, не може бути  анульоване  з огляду на відсутність для цього  відповідних підстав.


Незважаючи на встановлені  порушення в роботі атестаційної палати  Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Комісія вважає, що видані Супруну Ігорю Федоровичу, Безпалому Геннадію Анатолійовичу,  Репіну Юрію Аркадійовичу, Рубан Ользі Олексіївні та Назаренку Олексію Олександровичу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не можуть бути анульовані, а адвокатська діяльність їх припинена з наступних підстав.


Анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  за  порушення вимог Закону України «Про адвокатуру», інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України за рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як вид дисциплінарного стягнення передбачений  ст. 16 Закону України «Про адвокатуру».


Крім цього,  ст. 17 Закону України «Про адвокатуру» встановлено, що адвокатська діяльність  може бути припинена, а видане свідоцтво анульоване у випадках:


засудження адвоката за вчинення злочину –  після набрання вироком законної сили;


обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;


втрати громадянства України;


грубого порушення вимог цього закону та інших актів законодавства України, які регулюють  діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.


Оскільки  під час розгляду атестаційних справ не виявлено жодних  виключних підстав для припинення адвокатської діяльності  чи підстав для притягнення вказаних осіб до дисциплінарної відповідальності  за грубе порушення вимог діючого законодавства України про адвокатуру, Комісія не вбачає підстав для анулювання їх свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю чи припинення такої діяльності.


            На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14, 16, 17 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 10-1, 20, 21, 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.          Скаргу  Голови Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковальової О. М. – задовольнити частково.


 


2.          Вжити заходів до усунення порушень законодавства в діяльності атестаційної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та звернути увагу голів регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на необхідність суворого дотримання п. 2.2 Порядку складання  кваліфікаційних  іспитів  у  регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 01.10.1999 року № 6/2 з наступними змінами та доповненнями.


 


3.          Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити голів Сумської та Кіровоградської обласних Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький