РІШЕННЯ № VІ/7-256 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ТОВ «Волинь-шифер» на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 квітня 2009 року відносно адвоката Пашковської Людмили Василівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/7-256


 


     22 липня  2011 року                                                                                                м.Харків 


 


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Павлової М.А., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотарь А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ТОВ «Волинь-шифер» на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від  21 квітня 2009  року відносно адвоката Пашковської Людмили Василівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


          ТзОВ «Волинь-шифер» звернулось до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення  дисциплінарної   палати  Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 квітня 2009  року  на дії адвоката Пашковської Л.В.


          В своїй скарзі товариство просить скасувати вказане рішення, прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті, постановити нове рішення про притягнення адвоката Пашковської Л.В. до дисциплінарної відповідальності.            


          Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Сергеєву С.А., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В., Мельнікова О.А., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури встановила.


          25.10.2007 року ТОВ «Волинь-шифер» звернулось до Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на дії адвоката Пашковської Л.В., в якій просило порушити дисциплінарне провадження відносно останньої. Підставою для цього зазначалось недобросовісне виконання доручення адвокатом та повернення виплаченого їй гонорару.


          Постановою голови дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.11.2007 року було відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження за скаргою ТОВ «Волинь-шифер».


          ТОВ «Волинь-шифер» звернулось до Рівненського міського суду з позовом до адвоката Пашковської Л.В. про розірвання договору про надання правової допомоги та відшкодування збитків, завданих невиконанням договору.


          Рішенням Рівненського міського суду від 21 лютого 2008 року позовні вимоги були задоволені в повному обсязі, адвоката було зобов’язано повернути сплачений їй гонорар в сумі 10000 грн., судові витрати в сумі 1000 грн., та витрати на ІТЗ в сумі 30 грн.


          07.04.2009 року ТОВ «Волинь-шифер» повторно звернулось до Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на дії адвоката  Пашковської Л.В., в якій ставиться питання про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Пашковської Л.В., яка не виконує рішення Рівненського міського суду та виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції від 21.03.2008 року.


         07.04.2009 року постановою голови дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порушено дисциплінарне провадження відносно  адвоката Пашковської Л.В.


         21.04.2009 року дисциплінарною палатою Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийнято рішення, в якому зазначено, що порушення Правил адвокатської етики адвокатом Пашковською Л.В. встановлено судом і вони не викликають сумніву, однак події невиконання доручення відносяться до 2007 року, з часу яких і до подачі скарги на розгляд палати минуло більше шести місяців, в зв’язку з чим справу про дисциплінарну відповідальність адвоката Пашковської Л.В. закрито за спливом строків притягнення до відповідальності.   


         Оскаржуючи зазначене рішення до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, ТОВ «Волинь-шифер» посилається на ті обставини, що при розгляді скарги від 07.04.2009 року дисциплінарна палата Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не встановила з якого часу обчислюється строк вчинення проступку, вважає, що правопорушення, яке вчинюється адвокатом має триваючий характер, тому застосування ч.2 ст.34 Положення про КДКА є необґрунтованим та безпідставним.


         Як вбачається з тексту оскаржуваного рішення та протоколу засідання дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.04.2009 року, поставлене в скарзі питання про притягнення до відповідальності адвоката Пашковської Л.В. за невиконання рішення суду не обговорювалось.


         З матеріалів справи не вбачається, чи виконане рішення суду адвокатом Пашковською Л.В. на цей час.


          З таких обставин, скарга   підлягає  частковому задоволенню в зв’язку  з тим, що не прийнято рішення по суті поставленого в скарзі питання, а саме про відповідальність адвоката за невиконання рішення суду.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 101, 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ТОВ «Волинь-шифер» – задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від  21 квітня 2009  року відносно адвоката Пашковської Людмили Василівни – скасувати.


3.      Дисциплінарну справу відносно адвоката Пашковської Людмили Василівни направити до Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – на новий розгляд.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                   В.І. Висоцький