РІШЕННЯ № VІ/8-285 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Тимчишин Людмили Михайлівни на рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 28 травня 2009 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/8-285


 


         02 вересня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Ютовця А.О., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Котелевської К. В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я.,      Павлової М.А., Яроша І.І., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А.,     Воротінцевої Т.П., – розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката                 Тимчишин Людмили Михайлівни на рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 28 травня 2009 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Тимчишин Л.М. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 травня 2009 року, якими до неї застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат просить скасувати зазначені рішення, а справу направити на новий розгляд в іншу регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Скарга Тимчишин Л.М. мотивована тим, що рішення дисциплінарної палати прийнято з порушенням вимог пункту 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а саме, справа розглянута за її відсутністю, а також без наведення у рішенні мотивів та доказів, на підставі яких дисциплінарна палата дійшла висновку про необхідність застосування до адвоката найбільш суворого дисциплінарного стягнення.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Тимчишин Л.М. підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.


З наданих копій матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 21 квітня           2009 року Головою дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порушено дисциплінарне провадження відносно адвоката Тимчишин Л. М. за скаргою Стаднік Н. В.


Відповідно до пункту 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, право порушення дисциплінарного провадження належить голові   дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – заступникові голови, який попередньо  розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмового  пояснення.


            Пунктом 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури визначено, що під час розгляду справи участь адвоката, який притягається до  дисциплінарної відповідальності, є обов’язковою. Лише повторна неявка адвоката без  поважних причин не перешкоджає розглядові справи у його відсутності.


            У ході засідання адвокат, який притягається до дисциплінарної відповідальності, має право в будь-який момент заявляти клопотання і давати додаткові пояснення.                 За розсудом дисциплінарної палати можуть бути заслухані повідомлення інших осіб, запрошених з ініціативи як адвоката, так і палати, оголошені документи і досліджені інші матеріали, що є у справі, і ті, що подані додатково.


            Належним повідомленням про час та місце слухання справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає вручення такого повідомлення особі під розпис або направлення такого повідомлення поштою рекомендованим листом за місцем проживання, перебування або роботи особи.


            Навіть процесуальне законодавство України передбачає можливість повідомлення особи через засоби масової інформації лише за єдиною підставою – «невідоме місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи особи».


            Разом з тим, в порушення наведених вимог, про час слухання справи щодо притягнення адвоката Тимчишин Л.М. до дисциплінарної відповідальності на 28 травня   2009 року вона не була повідомлена належним чином, а як зазначено у рішенні дисциплінарної палати «через засоби масової інформації».


            Невиконання вимог щодо повідомлення адвоката, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, призвело до позбавлення її права на участь при розгляді справи, права на відвід, що слугувало односторонньому розгляду скарги та порушенню принципів рівності та змагальності сторін.


            Наведене є підставою для скасування рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 травня 2009 року та направлення справи на новий розгляд до Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для забезпечення при новому розгляді дотримання вимог пункту 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


            Крім того, у оскаржуваному рішенні не міститься посилань на докази, що підтверджують «грубе порушення адвокатом Тимчишин Л.М. Правил адвокатської етики та Присяги адвоката України», та Київською міською Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури не надано таких висновків, що є порушенням вимог пунктів 24, 25 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури щодо складання рішення.


            Що стосується вимог Тимчишин Л.М. відносно направлення справи на новий розгляд до іншої регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у зв’язку з упередженим ставленням членів дисциплінарної палати до скаржниці, Вища кваліфікаційна комісія вважає можливим зазначити, що це питання має бути вирішено під час нового розгляду справи у порядку, встановленому пунктом 22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись     статтями 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та пунктами 10, 101, 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Тимчишин Людмили Михайлівни – задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про застосування до адвоката Тимчишин Людмили Михайлівни дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 28 травня 2009 року – скасувати, повернувши надані матеріали для нового розгляду.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                             В.І. Висоцький