РІШЕННЯ № VІ/8-278 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Холіної (Храпач) Тетяни Сергіївни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня 2011 року відносно адвоката Сенченка Юрія Олексійовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/8-278


 


         02 вересня 2011 року                                                                                            м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Ютовця А.О., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Яроша І.І., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Холіної (Храпач) Тетяни Сергіївни на  рішення  дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня 2011 року відносно адвоката Сенченка Юрія Олексійовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Холіна  (Храпач) Т.С.  звернулась   до   Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення  дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  11 квітня 2011  року.


          В своїй скарзі Холіна Т.С. просить прийняти справу відносно адвоката Сенченка Ю.О. до провадження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури; скасувати рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня  2011  року про накладення на Сенченка Ю.О. дисциплінарного стягнення у вигляді попередження; притягнути адвоката Сенченка Ю.О. до дисциплінарної відповідальності у вигляді анулювання дії свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю.


Заслухавши  доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Сергеєву С.А., пояснення Холіної (Храпач) Т.С., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури вважає, скаргу такою, що підлягає задоволенню у зв’язку  з наступним.


          Рішенням дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня 2011 року адвокат Сенченко Юрій Олексійович притягнутий до дисциплінарної відповідальності і до нього застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді попередження за відсутність належного контролю за діяльністю працівника, який перебуває з ним у трудових відносинах.


          Як вбачається з матеріалів перевірки, Холіна  (Храпач) Т.С. разом з матір’ю Храпач Д.Г. 30.07.2008 року звернулись в юридичну фірму адвоката Сенченко Ю.А. за правовою допомогою по двом  цивільним справам. В той же день її мати уклала від свого імені та імені батька договори про надання правової допомоги по веденню цивільних справ в Гірняцькому районному суді м. Макіївка.


          Від імені Сенченка Ю.О., договори підписала співробітник фірми Устінова Тетяна Михайлівна. Інтереси батьків за довіреністю представляла Холіна Т.С., вона ж передала Устіновій Т.М. згідно підписаних договорів  6000 грн., документи, та довіреність на ведення справ.


          До середини липня 2010 року Устінова Т.М. запевняла Холіну Т.С. про те, що справи розглядаються судом. 03.08.2010 року Холіна Т.С. звернулась до адвоката Константінова І.В., та за його допомогою дізналась, що справ від її імені в суді не має і не було.


          Холіна Т.С. звернулась до дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про притягнення адвоката Сенченка Ю.О. до дисциплінарної відповідальності, вважає, що з вини Устінової Т.М. їй завдано шкоду в розмірі 6000 грн., та моральна шкода в зв’язку зі спливом строків позовної давності по цивільних справах.


          Устінова Т.М. адвокатом не являється, перебувала з адвокатом Сенченком Ю.О. в трудових відносинах.


          На засіданні дисциплінарної палати  Сенченко Ю.О.  пояснив, що Устінова Т.М. не мала права заключати договори від його імені, використовувати  його особисту печатку. Про договори укладені від його імені з Храпач він не знав, грошей по цих договорах від Устінової Т.М. не отримував. Вважає, що Устінова Т.М. скористалась його печаткою у його відсутність, права на це не мала, гроші привласнила.


          Він комісії надав копію його заяви до Гірняцького РВ ММУ УМВС України в Донецькій області про притягнення Устінової Т.М. до кримінальної відповідальності.


          Зважаючи на з’ясовані обставини, дисциплінарна палата Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийшла до висновку, що адвокат Сенченко Ю.А. не здійснив належного контролю за діяльністю співробітника, який перебуває з ним у трудових відносинах, в зв’язку з чим притягла його до дисциплінарної  відповідальності, наклавши стягнення у вигляді попередження.


          Звертаючись із скаргою на рішення  дисциплінарної   палати   Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   від  11 квітня 2011  року, Холіна (Храпач) Т.С. зазначає, що Сенченко Ю.О. при розгляді його справи дисциплінарною палатою, ввів в оману членів палати, заявивши, що Устінова Т.М. не мала права підписувати за нього договори.


          В ході перевірки заяв про скоєння злочину Устіновою Т.М., було з’ясовано, що фактично Устінова Т.М. мала нотаріально посвідчену  довіреність від Сенченка Ю.А., мала право укладати від його імені договори. В ході перевірки Устінова Т.М. заявила, що гроші, отримані від Холіної Т.С., вона передала Сенченко Ю.О. в повному обсязі. З цих підстав було відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно Устінової Т.М., посилаючись  на наявність цивільно-правових відносин.


        В зв’язку з цим  заявниця вважає, що пояснення адвоката Сенченко Ю.О. під час розгляду справи дисциплінарною палатою є неправдивими, мали за мету уникнути від дисциплінарного стягнення, перекласти вину на іншу особу. При визначенні міри дисциплінарного стягнення палатою було враховане його щире каяття, та звернення до правоохоронних органів із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності Устінову Т.М.


          Вища кваліфікаційна комісія адвокатури погоджується з висновками, викладеними у рішенні дисциплінарної палати   Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії щодо наявності підстав для притягнення адвоката Сенченка Ю.О. до дисциплінарної  відповідальності у зв’язку з нездійсненням належного контролю за діяльністю співробітника, який перебуває з ним у трудових відносинах.


Крім того, під час розгляду справи, на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, були досліджені доводи скаржниці, наведені у скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури щодо введення в оману членів дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з приводу обставин отримання адвокатом грошей від Устінової Т.М. по договорам зі скаржницею, а також надані нею додаткові матеріали прокурорської перевірки.


Так, з наданих матеріалів вбачається, що фактично адвокат Сенченко Ю.А. право на укладення від його імені договорів передавав іншим особам – найманим працівникам, але не своїм помічникам.


Відповідно до статті 8 Закону України «Про адвокатуру», адвокат може мати помічника або кількох помічників. Помічник  адвоката  може  виконувати доручення у справах, які знаходяться у провадженні  адвоката,  крім  тих,  що  належать  до процесуальних повноважень останнього.


Наведене свідчить, про систематичність порушення адвокатом Сенченком Ю.А. одного з основних принципів адвокатської діяльності, – конфіденційності, дотримання якого чітко  передбачено ст.9 Правил адвокатської етики.


Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має вказати на наявність в діях адвоката Сенченка Ю.А. ознак грубого порушення вимог ст. ст. 7, 8, 9, 15 Закону України «Про адвокатуру», ст. 9 Правил адвокатської етики, які не були досліджені дисциплінарною палатою під час розгляду скарги та потребують додаткової перевірки.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Холіної (Храпач) Тетяни Сергіївни – задовольнити.


2.      Рішення  дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  11 квітня 2011року відносно адвоката Сенченка Юрія Олексійовича – скасувати.


3.      Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Сенченка Юрія Олексійовича направити до дисциплінарної   палати  Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – на новий розгляд.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю Холіну (Храпач) Т.С. та адвоката Сенченка Ю.О.


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                      В.І.Висоцький