РІШЕННЯ № VІ/9-344 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №78-11/ДПВ від 09 червня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/9-344


 


         21 жовтня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови    Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії   Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Емца С.І., Прокопчука В.О., Пільгуя М.О., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №78-11/ДПВ від 09 червня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


На адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_1 в якій скаржник просить скасувати рішення голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 78-11/ДПВ від 09 червня 2011 року, яким скаржнику відмолено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2, від 14 травня 1996 року.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Луцюка П.С., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню у зв’язку з наступним.


Як вбачається з матеріалів справи, 19 травня 2011 року до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла заява від директора приватної фірми «ІНФОРМАЦІЯ_1» – громадянина ОСОБА_1, в якій він вказує про те, що 28 вересня 2009 року адвокат ОСОБА_2 у Дніпропетровському апеляційному господарському суді приймав участь з пред’явленням відкликаного доручення від ПП «ПФ «ІНФОРМАЦІЯ_1» про що адвокатові було відомо. Також 16 травня 2011 року в судовому засіданні Самарського районного суду міста Дніпропетровська адвокат ОСОБА_2 погрожував ОСОБА_1 та його представнику кримінальною відповідальністю по ст.358 Кримінального кодексу України, що на думку скаржника, є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а саме анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Головою дисциплінарною палатою Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зазначено, що між адвокатом ОСОБА_2 та ОСОБА_1 як фізичною особою та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», директором якого є ОСОБА_1, існує цивільно-правовий спір, результатом якого стало відкриття декількох судових проваджень – Самарським районним судом м. Дніпропетровська по справі №2-1516/10 та №2-1517/10, та судом АНД району м. Дніпропетровська по справі №2-3186/11 та №2-4842/10. Предметом спору по вказаним справам є стягнення гонорару за неякісно виконану адвокатом роботу та стягнення вартості виконаних адвокатом об’ємів робіт, стягнення збитків, спричинених в результаті порушення умов договору про надання юридичних послуг. При вирішенні питання про відкриття судових проваджень по цивільним справам, в ухвалах суду, вказано про те, що форма та зміст позовних заяв відповідає вимогам існуючого цивільно-процесуального законодавства, додержаний порядок звернення до суду. Крім того, відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про адвокатуру» – у разі неналежного виконання доручення на вимогу громадянина або юридичної особи, які уклали договір з адвокатом чи з адвокатським об’єднанням, внесена плата повертається їм повністю або частково, а при виникненні спору – за рішенням суду. Таким чином, законодавство, регламентуюче діяльність адвокатури, передбачає саме судовий порядок вирішення існуючого спору між адвокатом та його клієнтом, тому звернення ОСОБА_1 до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на дії адвоката ОСОБА_2 в період розгляду судами вказаних цивільних справ є безпідставним та передчасним. Посилання скаржника на погрози адвоката ОСОБА_2 в його адресу в судовому засіданні Самарського районного суду 16 травня 2011 року також не можуть бути предметом розгляду дисциплінарної палати, в зв’язку з відсутністю доказів нетактовної поведінки адвоката та, в першу чергу, відсутністю відповідного реагування на дії адвоката з боку головуючого по справі судді.


Відносно питання участі адвоката ОСОБА_2 в судовому засіданні з відкликаним дорученням, то дисциплінарна палата вказала, що дане питання не потребує додаткового вивчення, оскільки вже була предметом розгляду дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (справа 67-11).


Відповідно до норм п.п. 33, 34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмового пояснення. Дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше як через місяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


Під час перевірки скарги та матеріалів дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (справи №№89-09, 46-10, 53-11, 67-11) відносно адвоката ОСОБА_2 було встановлено, що 28 вересня 2009 року адвокат ОСОБА_2 приймав участь у судовому засіданні Апеляційного господарського суду, представляючи по справі інтереси позивача – приватної фірми «ІНФОРМАЦІЯ_1» на підставі довіреності № 14 від 03 квітня 2009 року, незважаючи на те, що вказана довіреність розпорядженням №2/9 від 29 липня 2009 року директором ПФ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 була анульована, про що добре було відомо адвокату ОСОБА_2


01 жовтня 2009 року дисциплінарна палата розглядала скаргу громадянина ОСОБА_1 на дії адвоката ОСОБА_2 та прийняла рішення про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк 3 (три) місяці. Вказане рішення дисциплінарної палати ОСОБА_1 не оскаржував. (справа №89-09 а.с.8-10).


В червні 2010 року ОСОБА_1 звернувся зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_2 до Головного управління юстиції Дніпропетровської області, яке переадресувало скаргу для розгляду по суті до дисциплінарної палати КДКА.(справа №46-10 а.с.4-16)


30 червня 2010 року голова дисциплінарної палати КДКА постановою № 31-10/ДП відмовив у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 посилаючись на те, що вказані в скарзі ОСОБА_1 факти порушення адвокатом Правил адвокатської етики по своїй суті представляли собою одні і ті ж порушення, яким раніше давалась оцінка дисциплінарною палатою. Таке рішення заявником не оскаржувалось. (справа №46-10 а.с.1-2).


В квітні 2011 року ОСОБА_1 звернувся до дисциплінарної палати, вказуючи на те, що адвокат ОСОБА_2 діє в супереч інтересам клієнта, безпідставно подає до суду позови про стягнення з ОСОБА_1 грошових коштів, відмовляється повернути невідпрацьований гонорар.(справа №53-11 а.с.2-57)


Листом № 134-11 від 27 квітня 2011 року головою дисциплінарної палати Бондар М.І. було повідомлено ОСОБА_1 про відсутність підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності посилаючись на те, що відповідно до ст. 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. (справа №53-11 а.с.1)


19 травня 2011 року ОСОБА_1 знову звернувся до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з заявою, вказуючи на те, що дії адвоката ОСОБА_2 пов’язані з поданням позовів проти свого клієнта та погрози на адресу свого клієнта – є нововиявленими обставинами, які мають бути розглянуті дисциплінарною палатою та яким повинна бути надана правова оцінка.


При таких обставинах рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09 червня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 є обґрунтованим, висновок зроблено на підставі повно проведеної перевірки зібраних матеріалів, у зв’язку з чим, підстави для задоволення скарги ОСОБА_1 відсутні.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.

2.      Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №78-11/ДПВ від 09 червня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                                В.І.Висоцький