РІШЕННЯ № VІ/11-478 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні клопотання ОСОБА_1 щодо звільнення її від сплати одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/11-478


 


         20 січня 2012 року                                                                                  м. Рівне


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Божика В.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні клопотання ОСОБА_1 щодо звільнення її від сплати одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


ОСОБА_1 звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з клопотанням щодо надання їй дозволу складати кваліфікаційні іспити для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у Одеській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури щодо звільнення її від сплати одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, посилаючись на своє скрутне матеріальне становище, пов’язане з тим, що їй встановлено 2-гу групу інвалідності у зв’язку з папілярним раком щитової залози.


На підтвердження свого клопотання ОСОБА_1 надала копію паспорта, копію трудової книжки, копію медичного висновку від 20.01.2010 року № 530, копію довідки від 25.10.2011 року № 98, копію виписки з історії хвороби від 10.10.2011 року № 3605 ДУ «Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренко», копію довідки до акту огляду МСЕК від 08.11.2011 року, копію Свідоцтва про народження ОСОБА_2., копію Свідоцтва про народження ОСОБА_3.


13 січня 2011 року на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України надійшла заява ОСОБА_1 про приєднання до розгляду раніше поданої заяви наступні документи: оригінал довідки № 209 від 12.01.2012 року з Міської клінічної лікарні № 9; копію патогістологічного консультативного заключення № 081/11 від 26.09.2011 року; копію виписки епікризу із історії хвороби № 3697; копію виписки із історії хвороби № 5032.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що клопотання ОСОБА_1 є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки заявницею надані належні докази, які свідчать про її скрутне матеріальне становище, у якому вона перебуває.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури та п.2.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


1.          Клопотання ОСОБА_1– задовольнити.


2.          Звільнити ОСОБА_1 від сплати одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в розмірі 5000 грн.


3.          Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити ОСОБА_1 та Одеську обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький