РІШЕННЯ № VІ/11-476 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про необхідність з метою приведення у відповідність до затвердження Положення про внесення відомостей та порядок їх розміщення на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Коваль К.П., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10-101, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/11476


 


         20 січня 2012 року                                                                                  м. Рівне


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Божика В.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні питання про необхідність з метою приведення у відповідність до  затвердження Положення про внесення відомостей та порядок їх розміщення на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Коваль К.П., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10-101, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


   1. Затвердити Положення про внесення відомостей та порядок їх розміщення на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, що додається.

  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінській Г.В. рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури привести у відповідність до затвердженого Положення про внесення відомостей та порядок їх розміщення на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури від 20 січня


2012 року № VІ/11-476


 


 


 


ПОЛОЖЕННЯ


про внесення відомостей та порядок їх розміщення на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури


 


I Загальні положення


   1. Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів України «Про адвокатуру», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», а також Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затверджене Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, та інших нормативно-правових актів.

  2. Це Положення визначає механізм внесення відомостей та порядок їх розміщення на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури (далі – ВККА).

  3. Відповідальність за дотримання вимог цього Положення покладається на ВККА.

  4. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в такому значенні:

офіційний сайт ВККА – офіційний веб-портал vkka.gov.ua;


відомості, які підлягають розміщенню на офіційному сайті ВККА – інформація, яка відображена та задокументована у рішеннях, роз’ясненнях, постановах ВККА. 


Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами.


           


      II Загальні правила порядку розміщення та зберігання відомостей


 


1.      Технічні та технологічні умови порядку розміщення та зберігання відомостей на офіційному сайті ВККА забезпечує працівник, який здійснює комп’ютерне забезпечення ВККА в межах своєї компетенції.


2.      Строк зберігання електронних відомостей визначається строком зберігання відповідних даних, які містяться на паперових носіях.


3.      Працівник, який відповідає за діловодство у ВККА, у межах своєї компетенції, оформляє відомості, що підлягають внесенню та розміщенню на офіційному сайті ВККА у логічній послідовності та хронології.


4.      Розміщенню на офіційному сайті ВККА підлягають:


1)      інформація про ВККА і її діяльність:


          місце розташування, поштова адреса, номер телефону;


          склад ВККА: прізвища, імена та по батькові Голови ВККА, заступника Голови ВККА, секретаря ВККА, представників регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (далі – КДКА).


2)      інформація про реєстр адвокатів України;


3)      інформація про регіональні КДКА;


4)      інформація про підвищення кваліфікації адвокатів;


5)      рішення ВККА;


6)      роз’яснення ВККА;


7)      постанови ВККА;


8)      інші відомості про діяльність ВККА, які належать до публічної інформації.  1. Рішення, роз’яснення, постанови ВККА можуть опубліковуватися в друкованих виданнях, поширюватися в електронній формі з дотриманням вимог цього Положення.

  2. Відомості, внесені до офіційного сайту ВККА, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі ВККА.

  3. У текстах рішень, роз’яснень, постанов ВККА, що відкриті для загального доступу через оприлюднення на офіційному сайті ВККА, не можуть бути розголошенні відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.  Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.