РІШЕННЯ № VІ/11-468 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 вересня 2011 року про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/11-468


 


         20 січня 2012 року                                                                                  м. Рівне


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Божика В.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 вересня 2011 року про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України 30 вересня 2011 року звернувся адвокат ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 вересня 2011 року про застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження та просить оскаржуване рішення скасувати, а дисциплінарну справу закрити.


Заявник, категорично не згодний з вищезазначеним рішенням, вважає його незаконним, постановленим з порушенням законодавства України та п.п.34, 35, 37, 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року № 155/93. Адвокат ОСОБА_1 також просить, вжити заходів до усунення порушень законодавства в діяльності дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню, а рішення підлягає до зміни із наступних підстав.


В рішенні дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 вересня 2011 року про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження прізвище адвоката ОСОБА_1 помилково вказане, як Анонович, у зв’язку з чим в рішенні необхідно внести зміни, а резолютивну частину рішення викласти у наступній редакції: Застосувати до адвоката ОСОБА_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_1) дисциплінарного стягнення у вигляді попередження. В іншій частині рішення залишити без змін.


Із матеріалів дисциплінарної справи встановлено, що підставою для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_1 є окрема ухвала Макарівського районного суду Київської області від 24 червня 2011 року у справі № 2-298/11р., якою встановлено порушення адвокатом ОСОБА_1 у судовому засіданні 15 червня 2011 року, де він приймав участь як представник позивача, ст.15 Закону України «Про адвокатуру», ст.13, п.5.ч.3 ст.53 Правил адвокатської етики.


Матеріалами дисциплінарної справи підтверджується наявність окремої ухвали Макарівського районного суду Київської області від 24 червня 2011 року у справі №2-298/11р. і відсутні докази оскарження даної ухвали адвокатом ОСОБА_1, відносно якого вона постановлена, а лише із письмової заяви адвоката ОСОБА_1 вбачається, що він має намір її оскаржити. Проте, на засіданні дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 27 вересня 2011 року адвокатом ОСОБА_1 не ставилось питання про відкладення слухання справи та надання часу для ознайомлення з окремою ухвалою. Адвокат ОСОБА_1 вважав за можливе розгляд справи по суті і не заявляв клопотання про зупинення розгляду справи у зв’язку з оскарженням окремої ухвали суду.


Проаналізувавши зібрані по справі докази, дисциплінарна палата Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури дійшла вірного висновку про наявність в діях адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного проступку, порушення вимог ст.7 Закону України «Про адвокатуру», ст.53 Правил адвокатської етики, якою регламентовані відносини адвоката із судом. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України вважає, що за таких обставин підстави для скасування рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 вересня 2011 року по суті відсутні.


Відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про адвокатуру» при здійснені своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.


Згідно п.20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року №155/93 рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є остаточним.


В діяльності дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порушень п.34, 35, 37, 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року № 155/93 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає, а тому відсутні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_1


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2011 року про застосування до адвоката ОСОБА_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1909 від 26.02.2004 року) дисциплінарне стягнення у виді попередження – залишити без задоволення.


3.      Внести технічне виправлення в прізвище адвоката ОСОБА_1 в резолютивній частині рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2011 року.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України про прийняте рішення повідомити заявника адвоката ОСОБА_1


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький