РІШЕННЯ № VІ/11-467 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2011 року про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком до шести місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/11467


 


         20 січня 2012 року                                                                                  м. Рівне


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Божика В.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2011 року про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком до шести місяців, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 21 вересня 2011 року звернувся адвокат ОСОБА_1 зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2011 року про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату ОСОБА_1 строком до шести місяців, тобто, до 21 грудня 2011 року, та просить оскаржуване рішення скасувати, а дисциплінарну справу закрити.


Заявник не згодний з вищезазначеним рішенням, оскільки вважає його несправедливим та постановленим з порушенням п.35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року № 155/93, а також наполягає на незаконності притягнення його до дисциплінарної відповідальності. ОСОБА_1 посилається на те, що виконав умови договору про надання юридичних послуг, який був складений між ним та ОСОБА_2.  Щодо твердження ОСОБА_2 про ненадання ним ніякої юридичної допомоги ОСОБА_3, чиї інтереси він захищав по кримінальній справі, адвокат ОСОБА_1 зазначає, що доводи скаржниці ОСОБА_2  є безпідставними, оскільки документально не підтверджені. Адвокат ОСОБА_1 також стверджує, що ним не надані до дисциплінарній палаті Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури документи про виконання доручення по кримінальній справі у зв’язку з викраденням документів.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., заслухавши виступ присутнього на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури адвоката ОСОБА_1, долучивши до матеріалів справи додатково надану адвокатом ОСОБА_1 відповідь, яку він отримав на своє звернення з Апеляційного суду міста Києва, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.


            Із матеріалів дисциплінарної справи встановлено, що підставою для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_1 послужила скарга ОСОБА_2 від 08 лютого 2011 року до Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про те, що вона за рекомендацією слідчого, у провадженні якого була кримінальна справа, звернулася до адвоката ОСОБА_1 за захистом свого сина ОСОБА_3, притягнутого до кримінальної відповідальності та заарештованого за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ст.146 та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. 02 листопада 2009 року вона склала з адвокатом ОСОБА_1 договір на надання юридичних послуг. Згідно договору вона сплатила адвокату 16 000 грн., а у грудні 2009 року ще на вимогу адвоката віддала 12 000 доларів США, проте адвокатом ОСОБА_1 не була надана ніяка юридична допомога її сину ОСОБА_3, до якого застосовувалися тортури та незаконне затримання, що адвокат по справі зовсім не працював, і жодної правової допомоги її син не отримав. Повертати безпідставно отримані грошові кошти адвокат відмовився, а тому вона вважає, що він скористався її скрутним становищем, обманув та обікрав її шахрайським способом.


Матеріалами дисциплінарної справи підтверджується наявність договору №24 від 2 листопада 2009 року про надання юридичних послуг, складеного адвокатом ОСОБА_1 та ОСОБА_2, проте без зазначення справи та особи, якій надаються юридичні послуги. Згідно додатку до договору про надання юридичних послуг №24/1 від 2 листопада 2009 року підтверджується сплачений ОСОБА_2, за домовленістю сторін, гонорар у сумі 16 000 грн. Крім того, згідно додатку до договору про надання юридичних послуг між ОСОБА_2 та адвокатом ОСОБА_1 від 02 листопада 2009 року за згодою сторін договір є розірваним з 31 травня 2011 року.


Із письмових пояснень адвоката ОСОБА_1 вбачається, що він 2 листопада 2009 року склав угоду з ОСОБА_2 на захист її сина у кримінальній справі та отримав від неї гонорар у сумі 16 000 грн., який відпрацював повністю. Адвокат стверджує, що надати письмові докази про виконану по кримінальній справі роботу він не має можливості, оскільки у нього були викрадені документи, а також заперечує проти отримання гонорару у сумі 12 тис. доларів США.


Проаналізувавши зібрані по справі докази, дисциплінарна палата Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури дійшла вірного висновку про наявність в діях адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного проступку, порушенні вимог ст.7, 15 Закону України «Про адвокатуру». Дисциплінарна палата в період розгляду справи, відкладаючи розгляд справи, надавала можливість адвокату ОСОБА_1 надати документи, підтверджуючі виконання роботи як захисника у кримінальній справі, проте ніякі документи надані не були.


Відповідно до ст.7 Закону України «Про адвокатуру» при здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення.


Згідно ст.15 Правил адвокатської етики адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодавством про види адвокатської діяльності на підставі угоди з клієнтом про надання правової допомоги.


Перевірка поданої до Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарги ОСОБА_2 дисциплінарною палатою Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури проведена не повно і не об’єктивно, а висновок по скарзі ОСОБА_2 відносно адвоката ОСОБА_1 здійснено передчасно,  доводи викладені в скарзі поясненнями  адвоката не спростовані належними доказами.


            За таких обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що наявні підстави для часткового задоволення скарги адвоката ОСОБА_1 та скасування рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2011 року про застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком до шести місяців, тобто, до 21 грудня 2011 року і направити матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_1 на новий розгляд до дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 101, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката ОСОБА_1 – задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 червня 2011 року про застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком до шести місяців, тобто, до 21 грудня 2011 року – скасувати.


3.      Направити матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_1 на новий розгляд до дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника адвоката ОСОБА_1


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький