РІШЕННЯ № VІ/11-465 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 вересня 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/11465


 


         20 січня 2012 року                                                                                  м. Рівне


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Божика В.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 вересня 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


04 листопада 2011 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України надійшла скарга громадянки ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 вересня 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2


Заявниця просить застосувати до адвоката ОСОБА_2 «найсуворіші дисциплінарні стягнення за порушення Закону України «Про адвокатуру», Присяги адвоката та дати оцінку діям голови дисциплінарної палати Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Захарченко В.Л.».


В скарзі йдеться про те, що адвокат ОСОБА_2 всупереч чинному законодавству подав запит до 4-ї поліклініки міста Миколаєва про стан здоров’я ОСОБА_1 та отримав відповідь, яка була долучена до матеріалів цивільної справи.


ОСОБА_1 зазначає, що своєї згоди на збирання, використання, поширення та розголошення інформації відносно її стану здоров’я, що є конфіденційною інформацією, вона не давала, а тому вважає, що адвокатом порушено положення Закону України «Про інформацію».


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Павлишина Б.Я., перевіривши матеріали справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Як встановлено перевіркою скарги, адвокат ОСОБА_2 у відповідності до договору від 01 червня 2011 року надавав адвокатський захист і правову допомогу ОСОБА_2, яка діяла на підставі довіреності зі сторони відповідача ОСОБА_3 за позовом ОСОБА_1 про надання додаткового строку для прийняття спадщини. Адвокат ОСОБА_2 дійсно звернувся із запитом на підставі ст.6 Закону України «Про адвокатуру» до 4-ї поліклініки міста Миколаєва з метою отримання інформації стосовно того, чи ОСОБА_1 зверталась для проходження лікування з лютого 2009 року по травень 2010 року. У своєму запиті адвокат ОСОБА_2 просив також, вказати дату звернення ОСОБА_1 до лікуючого лікаря і повідомити, чи було лікування безперервним, а хвороба такою, що ОСОБА_1 перебувала в безпорадному стані на протязі такого лікування і не могла вести повноцінний спосіб життя.


Як вбачається зі скарги ОСОБА_1 відповідь з 4-ї поліклініки міста Миколаєва містила повну характеристику її стану здоров’я, з діагнозом пацієнтки. Таким чином, працівниками 4-ї поліклініки міста Миколаєва була надана відповідь не лише на питання, поставлені в адвокатському запиті ОСОБА_2, а й наведені інші дані щодо історії хвороби ОСОБА_1 та діагнозу, що перевищує обсяг викладених у запиті питань.


Отже, адвокат ОСОБА_2 діяв у межах наданих йому повноважень та у відповідності до ст.6 Закону України «Про адвокатуру».


У своїй скарзі заявниця ОСОБА_1 не зазначає, яке рішення повинна прийняти Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в результаті розгляду її скарги, а лише просить застосувати до адвоката ОСОБА_2 «найсуворіші дисциплінарні стягнення за порушення Закону України «Про адвокатуру».


У відповідності до п.20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93 у результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити таке рішення: залишити рішення палати або кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін, а скаргу без задоволення; скасувати рішення і надіслати справу в ту саму кваліфікаційно-дисциплінарну комісію для нового розгляду або закрити справу або прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове рішення. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є остаточним.


Крім того, ОСОБА_1 вказує на неправомірні дії членів дисциплінарної палати Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при розгляді її скарги, а саме порушення строків розгляду скарги, недотримання п.4 та п.15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури .


Як вбачається з матеріалів дисциплінарного провадження, заявниця ОСОБА_1 звернулась до Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 27 липня 2011 року. Провадження по справі за її скаргою було відкрито 29 серпня 2011 року, а розгляд справи завершено винесенням рішення дисциплінарної палати Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 вересня 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2


Відповідно до п.35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури від 05.05.1993 року № 155/93 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 70/99 від 27.01.99, N 1240/99 від 30.09.99, N 943/2010 від 11.10.2010 (надалі – Положення) справа про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності повинна бути розглянута не пізніш як у місячний строк з дня її порушення.


Таким чином, дисциплінарною палатою Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було дотримано місячний строк розгляду справи.


Відповідно до п.4 Положення у своїй діяльності кваліфікаційно-дисциплінарна комісія керується Конституцією України, актами законодавства України, актами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, прийнятими в межах її компетенції, а також цим Положенням.


Пункт 15 Положення передбачає, що дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, зокрема, вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності розглядає порушені з цих питань справи приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності.


            Абзац 5 пункту 36 Положення передбачає, що дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається у необґрунтованості скарги (заяви, постанови, ухвали) та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, або у недоцільності накладення на нього дисциплінарного стягнення за вчинений ним проступок, або визнає, що вчинене виходить за межі дисциплінарної відповідальності адвокатів.


Таким чином, доводи заявниці ОСОБА_1 стосовно порушень допущених дисциплінарною палатою Миколаївською обласною кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури стосовно розгляду її скарги на дії адвоката ОСОБА_2 є безпідставними.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.

  2. Рішення дисциплінарної палати Миколаївської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 вересня 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 – залишити без змін.

  3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України про прийняте рішення повідомити заявницю ОСОБА_1

  4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький