РІШЕННЯ № VІ/11-535 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні в п’ятий раз заяви ОСОБА_1 від 08 листопада 2011 року та його ж скарги від 09 листопада 2011 року і від 06 січня 2012 року щодо звільнення його від сплати внеску на організаційне-технічне забезпечення діяльності Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/11535


 


         20 січня 2012 року                                                                                  м. Рівне


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Божика В.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні в п’ятий раз заяви ОСОБА_1 від 08 листопада 2011 року та його ж скарги від 09 листопада 2011 року і від 06 січня 2012 року щодо звільнення його від сплати внеску на організаційне-технічне забезпечення діяльності Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, –


                                                              ВСТАНОВИЛА:


ОСОБА_1 протягом 2010-2011 років неодноразово звертався до Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із зверненнями стосовно звільнення його від сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за складання кваліфікаційних іспитів для тримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. посилаючись на те, що його фактичний дохід нижче за прожитковий мінімум.


          Рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/2-403 від 04 червня 2010 року, № VІ/6-220 від 17 червня 2011 року, № VІ/8-297 від 02 вересня 2011 року та № VІ/9-381 від 21 жовтня 2011 року клопотання ОСОБА_1 щодо звільнення його від сплати внеску на забезпечення діяльності Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишені без задоволення з огляду на те, що надані ним документи про отримані доході, на думку Комісії, не підтверджували посилання заявника про скрутне матеріальне становище.


          В заявах від 08 листопада 2011 року та скаргах від 09 листопада 2011 року і від 06 січня 2012 року ОСОБА_1 просить скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 21 жовтня 2011 року №VІ/9-381, яким кого клопотання від сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, визнати за ним право на безоплатну здачу кваліфікаційних іспитів, визнати неправомірними дії атестаційної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо не допуску його до складання іспитів відповідно до заяви від 26 квітня 2010 року та спонукати атестаційну палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури допустити його до складання кваліфікаційних іспитів на право займатися адвокатською діяльністю без сплати внеску. Свої вимоги ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що ст.ст.1, 2 Законом України «Про адвокатуру», п.29 Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.п.3,4,10,10-1,18, 20,23-1 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури не передбачено сплата збору за здачу кваліфікаційних іспитів, вважає, що вимога до сплати збору є за межами закону.


          Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Божика В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що заяви від 08 листопада 2011 року та скарги від 09 листопада 2011 року і від 06 січня 2012 року ОСОБА_1 задоволенню не підлягають.


          У відповідності п.2.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури (надалі – Порядок), затверджених протоколами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 01.10.1999 року № :/2 із змінами і доповненнями, внесеними протоколами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 17 жовтня 2001 року № 6/3, від 23 квітня 2004 року № 4/3-2, від 27 жовтня 2005 року № 4/15-2, від 02 лютого 2007 року № 4/28-1-8 та рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 13 лютого 2009 року № V/10-166, від 04 червня 2010 року № V/20-419, від 22 жовтня 2010 року №V/23-507, при прийняті заяви від Заявника про допуск до складання кваліфікаційних іспитів і видачу Свідоцтва, він сплачує на рахунок кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем складання кваліфікаційних іспитів одноразовий внесок на організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розмір якого встановлюється Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури .


          Цим ж пунктом Порядку передбачено, що особа, яка бажає складати кваліфікаційні іспити, вправі звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з клопотанням про зменшення розміру одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про звільнення її від сплати внеску. Регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, отримавши клопотання особи, направляє свій висновок разом з матеріалами клопотання до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, яка вирішує питання з цього приводу по суті.


          Порядок складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю розроблено відповідно до п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України № 70/99 від 27 січня 1999 року, № 1240/99 від 30 вересня 1999 року.


          Під час попередніх звернень ОСОБА_1 з питання звільнення його від сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було встановлено, що ОСОБА_1 не довів обставини, які б свідчили про його скрутне матеріальне становище, у зв’язку з чим приймались рішення про відмову в задоволенні його вимоги про звільнення від сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення Донецької обласної  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


          Підстав для скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № VI/9-398 від 21 жовтня 2011 року, яким ОСОБА_1 відмовлено в задоволенні клопотання щодо звільнення його від сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також задоволення клопотання про спонукання атестаційної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про допуск його до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без сплати внеску –  не має.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури та п.2.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури,


ВИРІШИЛА:


1. ОСОБА_1– відмовити в задоволення клопотань щодо звільнення його від сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


 


2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити ОСОБА_1 та Донецьку обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький