РІШЕННЯ № VІ/13-618 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 7 листопада 2011 року про закриття провадження дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 в зв’язку з відсутністю в його діях ознак складу дисциплінарного проступку

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/13618


 


         30 березня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Верби М.І., Єзерської А.О., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В.,  Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Полонського Ю.М., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 7 листопада 2011 року про закриття провадження дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 в зв’язку з відсутністю в його діях ознак складу дисциплінарного проступку, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            11 січня 2011 року громадянин ОСОБА_1 звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 7 листопада 2011 року, оскільки вважає, що в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури не розібралися у викладених в скарзі фактах. Заявник вважає, що винесене рішення є необґрунтованим, а тому просить оскаржуване рішення скасувати і направити справу на новий розгляд.


            В скарзі стверджується, що адвокат ОСОБА_2, являючись його захисником по кримінальній справі як на досудовому слідстві так і в суді, неналежно виконав свої обов’язки, знаючи, що його примусили до самообмови, умовив його не міняти цієї позиції, в зв’язку з чим, як вважає заявник, його і було засуджено судом за злочини, які він не скоював.


            Заявник вважає, що він не був повідомлений про день та час розгляду його скарги дисциплінарною палатою, в зв’язку з чим він був позбавлений можливості надати додаткові докази на підтвердження своєї скарги. ОСОБА_1 зазначає, що рішення дисциплінарною палатою прийняте виключно на поясненнях адвоката, які містять викривлену та неправдиву інформацію. В зв’язку з чим, просить прийняте рішення скасувати, а справу направити на новий розгляд.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Мультяна В.В., заслухавши присутнього на засіданні – адвоката ОСОБА_2, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Як вбачається із пояснень адвоката ОСОБА_2, з ним були укладені угоди на ведення захисту заявника як на досудовому слідстві так і в суді, і свої обов’язки захисника він виконав у повному обсязі, підтримуючи позицію свого підзахисного, і виконав всі дії на захист інтересів заявника. Ніколи не схиляв його до самообмови і взагалі про дані обставини заявник під час досудового слідства ніколи йому не повідомляв. В судовому засіданні заявник змінив свої показання, заявивши, що його схилили до самообмови працівники слідчих органів, що він ніяких злочинів не скоював. З того моменту, захист підтримував саме таку позицію підсудного, виконав всі дії по збору та наданню суду відповідних доказів невинуватості свого клієнта.


            Адвокат ОСОБА_2 вважає, що якби його дії по захисту були неправильні, то заявник просто відмовився б від його послуг, але цього не було зроблено і після зміни правової позиції заявником, причому цю зміну в суді він ніколи не обґрунтовував неправомірними діями захисту. Більше того, заявник по даній справі був на підписці про невиїзд і міг самостійно вільно вирішувати всі проблеми, пов’язані із його захистом. Про винуватість захисту заявник заявив, лише, при подачі скарги до Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, оскільки по справі винесено обвинувальний вирок і заявник, таким чином, шукає додаткові підстави для скасування цього вироку.


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що перевірка поданої скарги дисциплінарною палатою проведена повно і об’єктивно та висновок по скарзі відповідає об’єктивній реальності, оскільки зібрані по справі матеріали в повній мірі підтверджують висновок дисциплінарної палати і з яких чітко вбачається добросовісне виконання адвокатом своїх обов’язків на всіх стадіях захисту, що підтверджується копіями цілого ряду клопотань захисту в інтересах підзахисного, та інших процесуальних документів, складених професійно і належно мотивованих. Окрім того, по справі відсутні належні докази щодо неправомірної поведінки адвоката і його пояснення не спростовані жодними належними доказами. Висновок дисциплінарної палати базується не тільки на поясненнях адвоката, як про це твердить заявник, а на всіх матеріалах перевірки скарги, які є повними та достатніми для прийняття відповідного рішення.


            Отже, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає недостатньою підставою для скасування оскарженого рішення факт відсутності на засіданні дисциплінарної палати заявника, оскільки його твердження про неповідомлення часу слухання скарги спростовується, копією повідомлення про місце і час слухання даної скарги, яке наявне в матеріалах справи. Сам факт неявки на засідання заявника не є перешкодою для розгляду справи по суті. Окрім того, слова заявника про можливість надання додаткових доказів на обґрунтування своїх претензій є голослівним, так як у скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури він не посилається на жодний додатковий доказ правдивості ним же викладеного і навіть не пише про наявність таких доказів, а щодо можливості надання пояснень осіб, на яких посилається адвокат, то із викладених пояснень захисника мова йде, лише, про близьких заявнику осіб, зацікавленість яких в долі заявника виключає можливість визнання цих пояснень належними доказами.


 


Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу громадянина ОСОБА_1 про скасування рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 7 листопада 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА-2– залишити без задоволення.


   1. Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 7 листопада 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2– залишити без змін.

   1. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника ОСОБА_1 та адвоката ОСОБА_2

   1. Матеріали справи повернути в регіональну КДКА.

 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький