РІШЕННЯ № VІ/12-565 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 червня 2011 року про притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/12565


 


         17 лютого 2012 року                                                                                  м. Яремче


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Єзерської А.О., Коваль К.П., Руденко Г.А., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Ковальової О.М., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 червня 2011 року про притягнення адвоката ОСОБА_2  до  дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            29 серпня 2011 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулася  ОСОБА_1 зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 червня 2011 року про  притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.


            Заявниця не згодна з прийнятим рішенням. В своїй скарзі, вона посилається на те, що при частковому задоволенні її скарги відносно адвоката ОСОБА_2 дисциплінарна палата Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в своєму рішенні не вказала, в якій частині доводи її скарги обґрунтовані, а в якій не обґрунтовані, та чому; що в рішенні не наведено мотивів, чи вважає палата доведеними (чи ні) обставини порушення адвокатом ОСОБА_2 вимог Правил адвокатської етики і конкретно – через які дії та (або) бездіяльність; а також, із яких міркувань щодо адвоката обрано в якості дисциплінарного заходу  – попередження. Загалом, заявниця ОСОБА_1 вважає, що рішення комісії через  відсутність в ньому мотивованих висновків за кожним доводом скарги є необґрунтованим та таким, що має бути скасоване. Заявниця ОСОБА_1 просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове рішення, проте, яке саме, не зазначає.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ромаданову Г.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає  задоволенню із наступних підстав.


            Перевіркою встановлено, що 24 травня 2011 року до дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернулася  ОСОБА_1, із скаргою, викладеною на 12 аркушах, на дії адвоката ОСОБА_2  Відповідно до постанови заступника голови дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 червня 2011 року було порушено дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_2 у зв’язку з грубим порушенням діючого законодавства. Згідно рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 червня 2011 року до адвоката ОСОБА_2 застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді – попередження, а в частині скарги ОСОБА_1 щодо повернення гонорару – відмовлено.


Вищезазначене рішення щодо застосування до адвоката ОСОБА_2 дисциплінарного стягнення у вигляді – попередження містить обґрунтований висновок про те, за які  саме дії адвокат притягнутий до дисциплінарної відповідальності та є відповідні посилання на вимоги ст.ст.12, 13, 16  Закону України «Про адвокатуру», ст.ст.77, 80  Правил адвокатської етики, які були адвокатом порушені.


Як встановлено перевіркою, 7 червня 2010 року між ОСОБА_1 та Адвокатсько-консалтинговим бюро «ІНФОРМАЦІЯ_1» в особі ОСОБА_2 був укладений договір про надання юридичних послуг, відповідно до якого ОСОБА_1 сплатила гонорар у розмірі 1000 доларів США та мала намір отримати конкретний результат діяльності адвоката, а саме – притягнути ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності за вчинення відносно неї шахрайство шляхом підписання кредитної угоди та заволодіння отриманими нею грошима за кредитною угодою.


На початку квітня 2011 року ОСОБА_1 звернулася до ОСОБА_2 отримати інформацію про хід справи за договором та отриманий результат, проте адвокат в грубій формі відповів їй, що вона є злочинницею та він посадить за грати, а гонорар, який вона внесла замалий для вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_2 Адвокат на прохання ОСОБА_1 спочатку не надав  звіт про виконану роботу, посилаючись на відсутність у нього такого обов’язку, але  потім передав його через працівника офісу. На письмову заяву ОСОБА_1 від 15 квітня 2011 року про розірвання договору та повернення гонорару адвокат не відповів, не попросив пробачення та не повернув гонорар. Дисциплінарна палата Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури встановила непрофесіоналізм та протиправність в діях адвоката ОСОБА_2, за що він був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.


На підставі п.15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, зокрема, вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Із  матеріалів справи вбачається, що рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняте за результати перевірки обставин викладених у скарзі заявниці ОСОБА_1, а також на підставі наданих заявницею та адвокатом ОСОБА_2 документів. Дисциплінарна палата прийшла до правильного висновку щодо застосування до адвоката ОСОБА_2 дисциплінарного впливу у вигляді – попередження. 


Відповідно до ч.1 ст.80 Правил адвокатської етики при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не наділена повноваженнями для розгляду вимоги заявниці про зобов’язання адвоката повернути їй гонорар, оскільки це виходить за рамки її компетенції, та не передбачено діючим Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженим Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, та Законом України «Про адвокатуру». Відносини щодо гонорару вирішуються згідно вимог ст.12  Закону України  «Про адвокатуру» в судовому порядку. Таким чином, дисциплінарною палатою Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури правомірно відмовленого в задоволенні скарги ОСОБА_1 в  частині щодо повернення гонорару.      


Прийняття рішень про застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень належить до виключної компетенції регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, що передбачено Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію  адвокатури, затвердженим Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в даному випадку відіграє роль другої інстанції.


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 26 червня 2011 року про притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді – попередження є обґрунтованим, а скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню.


Підстав для скасування рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 червня 2011 року щодо  адвоката ОСОБА_2 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає.


 


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10-10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.Скаргу ОСОБА_1-  залишити без задоволення.


 


2.Рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 червня 2011 року про  притягнення адвоката ОСОБА_2 до  дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді – попередження – залишити без змін.


 


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявницю.


 


4.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький