РІШЕННЯ № VІ/14-727 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хомік С.Г. від 25 січня 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 та на дії голови дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хомік С.Г.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14727


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хомік С.Г. від 25 січня 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 та на дії голови дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хомік С.Г., –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянка ОСОБА_1 звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 січня 2012 року, якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2, яка надає правову допомогу громадянці ОСОБА_3, як відповідачу, відповідно до договору від 23 вересня 2011 року в цивільній справі за позовом ОСОБА_4, представник ОСОБА_1, про оспорювання батьківства в Шполянському районному суді.


За твердженнями ОСОБА_1 голова дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хомік С.Г. тривалий час ухилявся від прийняття скарги на дії адвоката ОСОБА_2, а згодом взагалі відмовився розглядати дану скаргу. ОСОБА_1 стверджує, що Хомік С.Г. отримав хабар від адвоката ОСОБА_2, і саме тому була винесена постанова голови дисциплінарної палати  Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження, що довірителька адвоката ОСОБА_3 вчиняла телефонне хуліганство та психологічний тиск на неї та на її брата, ОСОБА_4, під керівництвом та за вказівкою адвоката ОСОБА_2


Окрім того, ОСОБА_1 у скарзі на постанову зазначила, що 9 лютого 2012 року адвокат ОСОБА_2 надала суду підроблений акт, підписаний неналежною особою без законних  на те підстав, що є  порушенням ст.53 Правил адвокатської етики.


З наведених вище обставин ОСОБА_1 просить розглянути  подану  скаргу і вжити заходів щодо притягнення до відповідальності адвоката ОСОБА_2 і голови дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хомік С.Г.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Батрина В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Адвокат ОСОБА_2 пояснила, що відповідно до умов договору про надання послуг адвоката від 23 вересня 2011 року надає правову допомогу  ОСОБА_3в кількох цивільних справах. Претензії ОСОБА_1 стосуються її правової позиції у справах, жодних доказів підроблення документів, поза процесуального впливу на судові рішення, скарги  та матеріали цивільних справ не містять.  Довірителька адвоката  ОСОБА_3 вважає, що послуги надаються  адвокатом ОСОБА_2 на належному рівні.


Ознайомившись з матеріалами справи, скаргою ОСОБА_1, поясненнями адвоката ОСОБА_2 Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури не вбачає обставин, що вказували б на порушення адвокатом ОСОБА_2 Правил адвокатської етики, які слугували б підставами для притягнення її до дисциплінарної відповідальності.


Всі доводи заявниці стосовно можливості порушення дисциплінарного провадження і притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_2 стосуються суб’єктивної оцінки правової позиції представника противної сторони у цивільних справах, в яких вона приймає участь. Такі справи розглядаються в судах на принципах законності, рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів, у доведенні перед судом їх переконливості.


Оскільки, відповідно до вимог ст.124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а делегування функції судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається, тому Вища кваліфікаційна комісія адвокатури позбавлена можливості оцінювати правову позицію адвоката, а тим більше представника  сторони,  у справах в яких ті беруть участь.


Оцінюючи заяви ОСОБА_1 про вчинення адвокатом ОСОБА_2 та головою дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хомік С.Г. злочинів, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  зазначає, що не є повноважним органом, на який покладено обов’язок перевірки заяв про злочини. Такі обов’язки, згідно законодавства України, відповідно до кримінально-процесуального законодавства України, належать органам дізнання, досудового слідства, прокуратури та, у деяких випадках,  суду.   


Згідно п.10 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення.


У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити рішення про залишення рішення палати без змін, а скаргу без задоволення (п.20 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93).


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, перевіривши доводи суб’єкта оскарження, вважає, що підстав для скасування постанови голови дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 січня 2012 року, та підстав для прийняття справи до свого провадження і розгляду її по суті, немає .


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, п.п.15, 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, –


 


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


 


2.      Постанову голови дисциплінарної палати Черкаської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 січня 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 – залишити без змін.


 


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявницю.


 


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький