РІШЕННЯ № VІ/16-824 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим від 28 березня 2012 року, відповідно до якого його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності і застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді «попередження»

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/16-824


 


         6 липня 2012 року                                                                                м. Луцьк


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Януля В.С., Костюка В.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим від 28 березня 2012 року, відповідно до якого його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності і застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді «попередження», –


ВСТАНОВИЛА:


 


23 березня 2012 року судді Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим звернулися до голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим з інформацією (так зазначено в рішенні дисциплінарної палати) «про поведінку адвоката ОСОБА_1. в судових процесах». Інформація була підписана головою Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим Скісовим Є.М. і суддями Шустовою І.П. і Цурцевим В.М.


            У ній йшлося про допущені адвокатом ОСОБА_1. порушення в судових засіданнях при розгляді двох кримінальних справ суддею Шустовою І.П.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Костюка В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1. підлягає до задоволення з наступних підстав.        


            26 березня 2012 року заступник голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2. виніс постанову про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_1.


            Він же – ОСОБА_2. відповідно до п.2 Постанови повинен був провести перевірку за інформацією суддів.


            Відповідно до ст.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, ОСОБА_2. зобов’язаний був до вирішення питання про порушення дисциплінарного провадження попередньо розглянути інформацію – до неї були прикладені протоколи судових засідань.


            Саме протоколи судових засідань свідчили про те, що жодного порушення, із зазначених в інформації суддів, адвокат ОСОБА_1. не допускав в судовому засіданні при розгляді справи ОСОБА_3. і при розгляді справи ОСОБА_4.
            Більш того, протоколи судових засідань свідчать про те, що суддя Шустова І.П. в порушення ст.272 Кримінально-процесуального кодексу України тричі при розгляді двох справ видаляла адвоката із залу судового засідання, хоча такий захід може бути застосований, тільки, по відношенню до підсудного (ч.1 ст.272 Кримінально-процесуального кодексу України). Звертає на себе увагу і те, що суддя не скористалася правом, наданим їй ст.ст.60, 61, 260, 271, ч.2 ст. 272 Кримінально-процесуального кодексу України, бо поведінка адвоката ОСОБА_1. не давала їй такого приводу.


І це, також, підтверджує поспішність у питанні порушення дисциплінарного провадження та необґрунтованість висновків дисциплінарної палати при прийнятті рішення за інформацією суддів Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим.


Відповідно до ст.23 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури розгляд питань на засіданні палати починається з доповіді голови палати, заступника …, який проводив попереднє вивчення поданих матеріалів. Потім заслуховуються запрошені на засідання особи, досліджуються необхідні документи і матеріали. На засіданні ведеться протокол, який підписує голова і секретар палати.


У дисциплінарній справі адвоката ОСОБА_1. відсутній висновок заступника голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2. про результати перевірки інформації суддів Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим. Відсутній в справі і протокол засідання дисциплінарної палати.


У рішенні членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим на засіданні 28 березня 2012 року були перераховані секретар Крімова С.І. та наступні члени: ОСОБА_2., Євдокімова А.В., Кульчицька Н.В., Лебедь О.Д., Рожкова Н.С., Топчій В.М. (1 лист рішення). Замість Кульчицької Н.В. рішення підписане Кройтор І.В., який не брав участі в засіданні дисциплінарної палати, а підпис Кульчицької Н.В. – відсутній.


З трьох протоколів судових засідань по двох кримінальних справах, розглянутих суддею Шустовою І.П., можна прийти до висновку про те, що адвокат не допускав порушення Правил адвокатської етики, Присяги адвоката України, Закону України «Про адвокатуру» та норм Кримінально-процесуального кодексу України.


 З протоколу судового засідання від 07 грудня 2011 року у справі ОСОБА_3. (Фіксація судового процесу технічними засобами (дослівно)): «Судом зроблено зауваження адвокату ОСОБА_1., так як він порушує порядок судового засідання, сперечається з головуючим».


 Однак, з протоколу не вбачається, в чому виражалося сперечання адвоката ОСОБА_1. з суддею, а також порушення ним порядку.


            Далі, в протоколі судового засідання знову зазначено: «Судом зроблено повторне зауваження адвокату, він порушує порядок судового засідання, сперечається з головуючим». І в цьому випадку, не видно з протоколу судового засідання, в чому виражалося порушення порядку адвокатом і його суперечки з суддею. І далі: «Судом зроблено третє зауваження адвокату ОСОБА_1. так як він порушує порядок судового засідання, сперечається з головуючою. Суд на місці ухвалив видалити адвоката ОСОБА_1. із залу судового засідання».


            Отже, не видно було із протоколу, за що були зроблені два зауваження до третього і до видалення із залу судового засідання.


            Порушення було допущено судом, який проігнорував заяву підзахисного адвоката ОСОБА_1. про те, що він не зможе ставити питання свідку у відсутності свого адвоката, однак розгляд справи було продовжено без адвоката.


            При попередньому розгляді справи за обвинуваченням ОСОБА_4. за ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України 24 лютого 2012 року адвокат ОСОБА_1. заявив клопотання про направлення справи на додаткове розслідування і просив оголосити подане про це клопотання в судовому засіданні.


У відповідь: «Суд зауважує адвокату ОСОБА_1. і видаляє адвоката із залу суду». Адвокат ОСОБА_1. – «Немає проблем».


«Суд виходить до нарадчої кімнати і по виходу оголошує постанову про призначення кримінальної справи для розгляду по суті на 02 березня 2012 року на 15 годину».


Клопотання адвоката ОСОБА_1. про додаткове розслідування справи залишилося без відповіді суду. Аналогічний протокол судового засідання від 02 березня 2012 року по кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_4. за ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України (судове засідання фіксується технічними засобами).


«Головуючий зауважує захиснику ОСОБА_1.». Коли розглядалося питання про порядок дослідження доказів, суд не з’ясував думку адвоката ОСОБА_1., про що він заявив в судовому засіданні.


У відповідь: «суддя виносить попередження ОСОБА_1.».


Адвокат ОСОБА_1. звернувся до суду з питанням: «За що?” і отримав – друге попередження суду. І знову запитав: «за що?».


Головуюча видалила адвоката із залу судового засідання «за неповагу до суду». Однак, у чому полягала неповага до суду – не вбачається.


У зв’язку із заявою підсудної про неможливість розглядати справу без адвоката ОСОБА_1., суд оголосив перерву до 23 березня 2012 року.


Висновки, які можна зробити виходячи із матеріалів, наявних у справі:


1. Відсутність будь-яких даних про неправильну поведінку адвоката ОСОБА_1. при веденні справ під головуванням суддів Скісова Є.М., Цурцева В.М.


2. Протоколи судових засідань у справі ОСОБА_3. і ОСОБА_4. не підтверджують твердження суддів Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим про порушення адвокатом ОСОБА_1. Правил адвокатської етики при допиті свідка ОСОБА_5 (Підвищений тон, висловлювання в образливій формі на адресу свідка, «переговарювання з головуючою» в судовому засіданні у справі ОСОБА_3.).


Аналогічний висновок можна зробити і з двох протоколів судових засідань у справі ОСОБА_4., отже всі три протоколи судових засідань підтверджують лише порушення, допущені суддею Шустовою І.П. (Про них зазначено вище). У справі є пояснення ОСОБА_4., Тищенко І.П., які спростовують мотиви, викладені в рішенні дисциплінарної палати, проте оцінку цього не було зроблено при розгляді інформації суддів Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим.


 


На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, відповідно до ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,-


ВИРІШИЛА:


1.   Скаргу адвоката ОСОБА_1 – задовольнити.


2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим від 28 березня 2012 року, відповідно до якого адвоката ОСОБА_1 було притягнуто до дисциплінарної відповідальності і застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді «попередження» – скасувати.


Закрити справу.


4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


5.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький