РІШЕННЯ № VІ/15-813 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянки ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 грудня 2011 року № 166-11/ДПР, яким закрито дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/15813


 


         25 травня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Бондаря М.І., Божика В.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Курганської О.В., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Гераскіна В.Д., Ємця С.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Кравченка П.А., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянки ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 грудня 2011 року № 166-11/ДПР, яким закрито дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            5 березня 2012 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась зі скаргою громадянка ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 грудня 2011 року № 166-11/ДПР, яким закрито дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_2.


            Заявниця зазначає, що в Жовтневому районному суді міста Дніпропетровська розглядається позовна заява за її позовом до Національної металургійної академії України про поновлення її на посаді доцента кафедри економічної інформатики Національної металургійної академії України.


            Як вказує заявниця, за час слухання справи, в період з 2007 по 2011 років, адвокат ОСОБА_2. тринадцять разів, а саме: 28.09.2007 p., 11.10.2007 p., 18.10.2007 p., 14.03.2008 p., 26.05.2008 p., 16.07.2008 p., 02.10.2009 p., 22.10.2008 p., 24.03.2010 p., 03.12.2010 p., 04.02.2011 p., 11.03.2011 p., 23.06.2011 р. без поважних причин не з’являлася у судові засідання, не надаючи при цьому доказів щодо поважності причин своєї неявки. Крім того, довіреність на представлення інтересів вищого навчального закладу, яку адвокат надала до суду, не містить печатки установи,  яка її видала, в зв’язку з чим, виникають сумніви щодо повноважень ОСОБА_2., як представника відповідача по справі.


            На думку заявниці, поведінка адвоката повинна стати предметом розгляду дисциплінарної палати, а тому просить рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 грудня 2011 року   № 166-11/ДПР скасувати, а справу направити на новий розгляд до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Комарницьку О.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Дисциплінарною палатою Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вірно встановлено, що з наданих заявницею документів, а саме – з копій протоколів судового засідання дійсно вбачається, що відкладення розгляду справи відбулося у зв’язку з неявкою представника відповідача у судове засідання. Ухвалою суду від 15 квітня 2011 року попереджено відповідача – ректора Національної металургійної академії України про необхідність забезпечення явки представника до суду.


Також, вірно зазначено, що пояснюючи свою неявку у судові засідання, адвокат ОСОБА_2. посилається на те, що повідомлення суду про дату розгляду справи надходило до ректора Національної металургійної академії України, який інколи не повідомляв її про час слухання справи.


З матеріалів справи вбачається, що адвокатом надані документи, що підтверджують поважність причин неявки в судові засідання по справі. Крім того, Національна металургійна академія України вказує про те, що всі судові повідомлення по справі надходили до академії і вже академія повідомляла адвоката ОСОБА_2. про час розгляду справи, але були випадки, коли академія з різних причин не повідомляла свого представника – ОСОБА_2.


Всі неявки адвоката до суду погоджувалися з ректоратом і саме ректорат направляв заяви до суду про відкладення справи. Дані обставини підтверджуються матеріалами дисциплінарної справи.


            Крім того, встановлено, що адвокат ОСОБА_2. виконувала, покладені на неї обов’язки, керуючись виключно інтересами клієнта, останній жодних претензій з приводу неналежного виконання професійних обов’язків адвокатом та порушень нею Правил адвокатської етики ні з боку клієнта, ні з боку судових органів  немає.


            Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є засобом реагування на його професійну діяльність та регулюється Законом  України  «Про  адвокатуру», іншими актами законодавства, що регулюють діяльність  адвокатури.


            Згідно із ст.16 Закону України «Про адвокатуру», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із порушенням вимог зазначеного закону, інших актів законодавства, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.


            У своїй скарзі, адресованій дисциплінарній палаті Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури заявниця просила застосувати відносно адвоката ОСОБА_2. таке дисциплінарне стягнення, як анулювати   свідоцтва  про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю


            З приводу цього слід вказати, що згідно п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну  комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, передбачено застосування такого виду дисциплінарного стягнення,  як анулювання   свідоцтва  про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю, лише за порушення вимог  Закону  України  «Про  адвокатуру», інших  актів  законодавства  України,  що   регулюють  діяльність  адвокатури,  і  Присяги  адвоката   України


            Абз.2 п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, встановлено, що дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо  під  час  розгляду  справи   переконається   у   необґрунтованості  скарги  (заяви,  постанови,  ухвали)  та  відсутності  підстав для  притягнення  адвоката  до  дисциплінарної  відповідальності, або у  недоцільності  накладення  на  нього  дисциплінарного стягнення за  вчинений  ним  проступок,  або визнає, що вчинене виходить за межі  дисциплінарної  відповідальності  адвокатів.


В ході перевірки дисциплінарною палатою були витребувані, розглянуті та вивчені документи, обсяг яких є достатнім для того, щоб стверджувати про відсутність  підстав для притягнення адвоката ОСОБА_2. до дисциплінарної відповідальності, оскільки в діях адвоката не виявлено ознак дисциплінарного проступку. Дисциплінарною палатою  Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури правильно прийняте рішення від 6 грудня 2011 року № 166-11/ДПР про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2.


            За таких обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є обґрунтованим, висновок зроблено на підставі повно проведеної перевірки зібраних матеріалів, у зв’язку з чим підстави для його скасування відсутні.


 


Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись  ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 

ВИРIШИЛА:

 


1. Скаргу громадянки ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


 


2. Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 грудня 2011 року № 166-11/ДПР, яким закрито дисциплінарну справу відносно ОСОБА_2 – залишити без змін.


 


            3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявницю.


 


            4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький