КДКА не допустить до адвокатського екзамену, якщо не довести місце проживання в регіоні – ВКДКА погодилась

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Для допуску до складання кваліфікаційного екзамену адвоката особа повинна надати документ, який би підтвердив факт її проживання у регіоні, в якому проводиться іспит.

Таку позицію висловила Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у рішенні № III-021/2019.

Скаржниця звернулась до КДКА Львівської області із заявою про допуск до складання адвокатського іспиту, в якому їй було відмовлено через недоведення факту проживання у Львівській області.

Особа вважає таке рішення КДКА незаконним та необґрунтованим. Скаржниця зазначає, що КДКА не було взято до уваги всі письмові документи, подані нею на підтвердження місця проживання у м. Львів та що КДКА допустила надмірний формалізм, чим порушила її право на доступ до професії.

ВКДКА вважає, що відмова в допуску є правильною по суті.

У пп. 3.3. Розділу 2 Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту зазначається, що документами, які підтверджують місце проживання особи є:

– паспорт громадянина України;

– тимчасове посвідчення громадянина України;

– посвідка на постійне проживання в Україні;

– посвідка на тимчасове проживання в Україні, посвідчення біженця;

– посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

– посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

– довідка про звернення за захистом в Україні;

– документи, що підтверджують право власності та користування приміщенням тощо.

У випадку, якщо фактичне місце проживання громадянина інше, ніж зазначено паспорті, йому необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання або користування житлом.

КДКА з’ясовано, що скаржниця фактично не проживає та не працює у місті Львів та Львівській області, не має жодних зв’язків із зазначеним регіоном, оскільки вона:

– згідно з паспортом громадянина по даний час проживає та зареєстрована в іншому місті;

– згідно з записами у трудовій книжці з 10.01.008 та по даний час працює у м. Івано-Франківськ.

На підтвердження свого місця проживання скаржницею надано договір позички, згідно з яким безоплатно отримала житло у користування, а це не було підтверджено актом приймання-передачі.

Копії наказів «Про зарахування кандидатів на посаду судді слухачами Національної школи суддів України» та «Про розподіл слухачів у групах за місцем проведення спеціальної підготовки», які були надані скаржницею як додатки до скарги, не є доказами, які підтверджують фактичне проживання останньої на території міста Львова та Львівської області.

Отже, надані скаржницею документи не є належними доказами, а будь-які інші документи, які би підтверджували місце проживання скаржниці на території Львівської області, нею не надані.

ДжерелоЛіга:Закон