Оце скасувати, а яке ж ухвалити? Суд підтвердив право ВКДКА порушувати дисциплінарні справи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ОЦЕ СКАСУВАТИ, А ЯКЕ Ж УХВАЛИТИ?

Суд підтвердив право ВКДКА порушувати дисциплінарні справи

Віктор ВОВНЮК, адвокат, керівник секретаріату ВКДКА,
Марія ХРИСТОВА, юрист,
Юридична газета №27, 6 березня 2018 р.

Мабуть, щось все ж таки є у полтавській землі, з якою пов’язана творчість відомих митців із самобутнім ставленням до життя. Адже чим ще можна пояснити несподіване та суперечливе тлумачення одним адміністративним судом повноважень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури?

Правомірно, але хибно

У межах дисциплінарних проваджень КДКА Полтавської області у 2016 р. ухвалила два рішення про відмову в порушенні дисциплінарних справ стосовно адвокатів. Ці рішення було оскаржено до ВКДКА, яка проаналізувавши матеріали, скасувала їх та ухвалила нові – про порушення дисциплінарних справ стосовно адвокатів та направлення матеріалів на стадію розгляду до тієї ж КДКА (див. рішення №V-007/2016 та №IX-009/2016).

Зазначені рішення адвокати оскаржили до суду. Позиція в обох випадках ґрунтувалася на тому, що ВКДКА взагалі не наділена повноваженнями порушувати дисциплінарні справи. Такий висновок було зроблено на підставі тлумачення положень ч. 3 ст. 33 та ст. 37 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до яких дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України, а порушення дисциплінарної справи є однією зі стадій провадження. Таким чином, було зроблено висновок, що повноваження порушувати справи є лише у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Суд першої інстанції, з висновком якої погодилася колегія суддів апеляції, вказав на те, що ст. 52 закону, як і жодна інша стаття, не наділяє ВКДКА правом порушувати дисциплінарну справу. Законодавець імперативною нормою ч. 3 ст. 33 Закону обумовив суб’єкта (КДКА регіону), на якого покладено обов’язок з розгляду дисциплінарного провадження стосовно адвоката.

Доводи ВКДКА щодо повноважень скасовувати рішення КДКА та ухвалювати нове рішення колегія суддів, «не дивлячись на правомірність цих тверджень», назвала«хибними». Адже в цьому випадку в дефініцію «ухвалити нове рішення», на думку Харківського апеляційного адмінсуду, необґрунтовано було вкладене повноваження порушувати дисциплінарну справу.

Наразі питання очікує на вирішення в суді касаційної інстанції.

Повноваження апеляції

Однак в інших аналогічних справах, що розглядалися Полтавським окружним адміністративним судом, а згодом апеляцією у Харкові у 2017 р. (див справи №816/1435/17№816/1474/17), служителі Феміди з’ясували, що насправді хибним є віднесення ВКДКА до рангу регіональних КДКА як рівнозначних органів адвокатського самоврядування.

Занурившись у питання трошки глибше, можна побачити, що порушенню дисциплінарної справи передує ще одна стадія провадження – проведення перевірки відомостей. КДКА регіону, здійснюючи дисциплінарне провадження на другій стадії, прийняла рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Тобто дисциплінарне провадження на першій та другій стадії було здійснено саме КДКА Полтавської області за адресою робочого місця адвоката. ВКДКА в системі органів адвокатського самоврядування є апеляційним органом.

Суди виходили з того, що відповідно до ч. 4 ст. 52 Закону ВКДКА розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. За результатами такого розгляду ВКДКА має право скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення, направити справу для нового розгляду до відповідної КДКА та зобов’язати її вчинити певні дії (ч. 5 ст. 52). При цьому Вища комісія діє не лише відповідно законів, але й згідно з положеннями про ВКДКА (ч. 9, 10 ст. 52).

Відповідно до п. 2 розд. 6 Положення, затвердженого рішенням звітно-виборного з’їзду адвокатів України 09.06.2017 р., ухвалення нового рішення ВКДКА передбачає прийняття нею рішень, які згідно із законодавством має право приймати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури регіону, враховуючи стадію дисциплінарного провадження.

Зважаючи на зазначене, суди зробили висновок, що ухвалення ВКДКА нових рішень про порушення дисциплінарної справи стосовно адвокатів було здійснено на підставі та в межах повноважень, передбачених законодавством України.

Яке ж нове?

Отже, із системного аналізу ст. 37, 39, 41, ст. 52 Закону вбачається, що після скасування відповідного рішення ВКДКА має право прийняти нове рішення, до якого залежно від стадії дисциплінарного провадження відносяться рішення: про порушення дисциплінарної справи; про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката; про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку та застосування до нього дисциплінарного стягнення; про закриття дисциплінарної справи.

В іншому випадку (якщо припустити, що ВКДКА має лише право на скасування рішення регіональної КДКА), порушувалося б законодавчо регламентоване право вищої комісії на прийняття нового рішення. При цьому вона була б позбавлена можливості виконувати функції, передбачені ст. 52 Закону та розд. 6 Положення про ВКДКА.

Варто зазначити, що з часу ухвалення Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у 2012 р. ВКДКА неодноразово застосовувала повноваження «скасувати рішення… ухвалити нове». При цьому суди, в тому числі вищі, досліджуючи ці рішення за позовами громадян, не ставили під сумнів правомірність рішень ВКДКА як апеляційної інстанції вирішувати питання про порушення справи в межах ухвалення нового рішення.