Публікації в ЗМІ

Print This Post
vkdka-vneski-yp

Адвокати зобов’язані платити щорічні внески в силу положень Закону про адвокатуру, але позбавити їх свідоцтва можна тільки у разі суворого дотримання ряду умов

Марина ЯСИНСЬКА, «Юридична практика» №20-21 (1169-1170)

НААУ встановлює обов’язкові для всіх адвокатів правила, за недотримання яких передбачена відповідальність, порядок застосування якої визначає Рада адвокатів України. Зокрема, РАУ встановлює щорічні внески, які зобов’язує сплачувати всіх адвокатів і які йдуть на фінансування адвокатського самоврядування. Дисциплінарні органи адвокатського самоврядування трактують несплату щорічного внеску як порушення правил адвокатської етики, що служить підставою для зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Оскільки адвокати (особливо практикуючі в сфері кримінального права), чиї свідоцтва припинені, по суті втрачають доступ до професії, вони звертаються до судів з позовами про скасування дисциплінарного стягнення за несплату внесків і навіть з вимогою відшкодування моральної шкоди (яка, як правило, не відшкодовується внаслідок недоведеності).

Ми зупинимося на останніх рішеннях судів у цій категорії спорів, деякі з яких активно обговорювалися адвокатською спільнотою.

Триваюче правопорушення

Ще в 2019 році Верховний Суд (ВС) вирішив проблему строку притягнення до відповідальності через відсутність в Законі про адвокатуру визначення «триваюче правопорушення». У постанові Касаційного адміністративного суду (КАС) у складі ВС від 9 серпня 2019 року у справі № 1540/4358 /18 роз’яснено, що строк притягнення до дисциплінарної відповідальності за несплату адвокатських внесків не залежить від моменту виникнення обов’язку зі сплати внеску. Несплата адвокатських внесків – триваюче правопорушення, яке, почавшись з протиправної дії або бездіяльності, безперервно триває шляхом невиконання обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його не в повному обсязі або неправильно. Таким чином, відсутність у Законі про адвокатуру поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю за несплату адвокатських внесків. Разом з тим, наприклад, Дніпропетровський окружний адміністративний суд вважає один рік граничним терміном притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності з моменту вчинення дисциплінарного проступку. Рішенням від 13 січня 2020 року у справі № 160/11211/19, яке вже вступило в законну силу, скасовано рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) про анулювання адвокатського свідоцтва за несплату щорічних внесків.

Несплата внесків як підстава призупинення адвокатської діяльності

У постановах від 13 квітня 2020 року у справі № 2540/3034/18 та від 23 квітня 2020 року у справі № П/811/3546/15 Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду частково погодився з КДКА: порушення порядку та строків сплати щорічних внесків – це невиконання рішення органу адвокатського самоврядування, що є дисциплінарним проступком, за вчинення якого може застосовуватися стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Термін зупинення дії свідоцтва – від місяця до року. В основному КДКА зупиняє діяльність адвоката до шести місяців. При цьому в рішенні про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю обов’язково повинно бути вказано одну з підстав дисциплінарного стягнення, вичерпний перелік яких встановлений частиною 2 статті 31 Закону про адвокатуру, а саме – систематичне або грубе одноразове порушення правил адвокатської етики. Інші підстави припинення адвокатської діяльності – повторне протягом року вчинення дисциплінарного проступку, порушення адвокатом вимог щодо несумісності.

Процедура оформлення дисциплінарного стягнення

Положення про порядок прийняття і розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30 червня 2015 року та регулює дисциплінарне провадження щодо адвоката. Так, адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути покараний, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати КДКА про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. При цьому адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку, але має бути сповіщений про слухання. Обов’язок доведення провини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на ініціатора дисциплінарного провадження. При цьому обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. А всі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на користь останнього.

Так, суди скасовують рішення КДКА через їх необгрунтованість, наприклад, через відсутність посилань на обставини, тільки при наявності яких, виходячи з частини 1 статті 31 Закону про адвокатуру, КДКА може застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Належне повідомлення

Разом з тим суди, які розглядають цю категорію справ, повинні дотримуватися процедури. Так, на обов’язковість належного повідомлення представників адвокатського самоврядування про судове засідання, незважаючи на те що вони знали дату, КАС ВС вказав у постанові від 8 травня у справі № 819/501/16. Суд направив справу до першої інстанції, яка, скасувавши рішення про зупинення адвокатської діяльності, порушила «право бути почутим як один з ключових принципів процесуальної справедливості». Верховний Суд зазначає, що суди повинні чітко дотримуватися вимог процесуального закону, вручати судові повістки завчасно, з таким розрахунком, щоб учасники процесу мали реальну можливість з’явитися в суд. У постанові КАС ВС вказано буквально наступне: незважаючи на те що скаржник, який є відповідачем у справі, не отримував повісток про дату, час і місце засідань у справі або телефонограм, йому було відомо про перше судове засідання, призначене на 4 травня 2016 року. Однак це не свідчить про виконання судом обов’язку щодо належного повідомленням позивача і про його обізнаність про дату, час і місце наступних судових засідань, призначених на 19 травня 2016 року і на 30 травня 2016 року.

Отже, невручення судової повістки, в даному випадку заступнику голови Ради адвокатів України, є підставою для перегляду судом рішення про скасування дисциплінарного стягнення, яке він вважав занадто суворим, не вислухавши відповідача. Складнощі ситуації додає недостатність фінансування судової влади, в тому числі витрат на відправлення поштової кореспонденції. Про іншу проблему належного повідомлення – роботі «Укрпошти» вже писала «Юридична практика» в огляді окремих ухвал судів.

Питання належного повідомлення, але вже у дисциплінарній процедурі підняв згаданий Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Суд скасував рішення КДКА про анулювання свідоцтва за несплату адвокатського внеску через неподання відповідачем достатніх доказів, які б підтверджували, що позивач належним чином був повідомлений про порушення відносно нього дисциплінарної справи і її розгляд, а отже, мав можливість реалізувати своє право на захист.

Підстави скасування рішення КДКА про позбавлення свідоцтва за несплату внесків

У вищезазначених справах № 2540/3034/18, № П/811/3546/15, № 160/11211/19 рішення КДКА були скасовані через їх неналежне оформлення і недотримання строків розгляду дисциплінарної справи.

По-перше, рішення КДКА скасують, якщо в ньому не вказано підставу для притягнення до відповідальності, передбачене саме пунктом 3 частини 2 статті 31 Закону про адвокатуру. Недостатньо вказати конкретний дисциплінарний проступок, передбачений Правилами адвокатської етики або рішеннями органів самоврядування.

По-друге, рішення про зупинення адвокатської діяльності буде скасовано, якщо КДКА порушила строк розгляду дисциплінарної справи, встановлений частиною 1 статті 40 Закону про адвокатуру. Дисциплінарну справу щодо адвоката має бути розглянута дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури протягом 30 днів.

По-третє, рішення про анулювання адвокатського свідоцтва скасують, якщо адвоката не повідомили про дисциплінарну справу, тим самим порушивши гарантоване право на захист.

Висновки

Таким чином, КДКА має право зупиняти і навіть припиняти адвокатську діяльність за несплату внесків. Але суд може скасувати рішення, якщо воно прийнято не по формі і поза строками. Головна умова і для дисциплінарного, і для адміністративного процесу – дотримання процедури, в тому числі належне повідомлення.

Повний текст статті мовою оригіналу можна прочитати за посиланням.