РІШЕННЯ № Х-001/2018 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 31 липня 2018 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № Х-001/2018

25 жовтня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 31 липня 2018 року щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ (надалі за текстом – Скаржник) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 31 липня 2018 року щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Скаржник вважає, що рішення дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 31 липня 2018 року суперечить ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положенню про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженому Рішенням Ради адвокатів України №72 від 16.02.2013, у зв’язку з тим, що оскаржуваним рішенням до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком до 31.07.2019. Просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 31 липня 2018 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Усманова М.А., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Харківської області, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №_ від _, виданого Донецькою обласною КДКА.

Адреса робочого місця адвоката є наступною: _

Тобто, дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА, відповідно до ч.3 ст.33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Терміни оскарження рішення, визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником не пропущено.

Встановлено, що 25.04.2018 на адресу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області надійшло подання Голови Ради адвокатів Харківської області ОСОБА_ щодо несплати адвокатом ОСОБА_ щорічного внеску на реалізацію повноважень органа адвокатського самоврядування за 2018 рік .

Членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області ОСОБА_ на підставі доручення голови дисциплінарної №_ від _ проведено перевірку відомостей, викладених в зазначеному поданні. Надалі 26 червня 2018 року дисциплінарною палатою КДКА Харківської області прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_. Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 31.07.2018 адвоката ОСОБА_ притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік. Рішення КДКА регіону мотивовано тим, що Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 за №72 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення), не передбачено будь-яких підстав для звільнення від обов’язку сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в тому числі відсутність інформації в Єдиному реєстрі адвокатів України про адвоката або адвокатську діяльність .

Фактично, з профайлу адвоката ОСОБА_ з Єдиного реєстру адвокатів України вбачається, що до адвоката двічі застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю згідно з п.3 ч.1 ст.31 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, а саме рішенням дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 08.06.2017 строком з 08.06.2017 по 08.06.2018 та рішенням дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 18.10.2017 строком з 18.10.2017 по 18.10.2018.

КДКА Харківської області, приймаючи рішення про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та обрання виду дисциплінарного стягнення, враховано ту обставину, що рішенням КДКА Харківської області від 22.08.2017 до адвоката ОСОБА_ застосовано дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю, однак при цьому не враховано положення ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п.2.7 Положення.

Стаття 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на період зупинення такого права.

Пунктом 2.7 Положення визначено, що адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких було зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік, в якому таке право поновлено у повному обсязі. Адвокати, вказані в пунктах 2.6. та 2.7. цього Положення, зобов’язані сплатити щорічні внески не пізніше 5 робочих днів відповідно з дня отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю чи з дня поновлення права на зайняття адвокатською діяльністю (п. 2.8 Положення)

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України,-

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 31 липня 2018 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення, про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов 

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська