Рішення № Х-010/2021 за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/21 від 17.06.2021 року про відмову в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № Х-010/2021

 01 жовтня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/21 від 17.06.2021 року про відмову в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 22 квітня 2021 року на адресу КДКА Чернігівської області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката Особа_2.
 2. 17 червня 2021 року, за результатами розгляду скарги Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_2, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення № 7-3/21, яким відмовила в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 3. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Особа_1 звернулася зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 4. Строк на оскарження рішення, передбачений частиною 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею пропущено у зв’язку з усуненням недоліків її скарги, які були вказані в листі ВКДКА від 14 липня 2021 р. № 1464. Скаржницею заявлено клопотання про його поновлення.
 5. Розглянувши доводи Скаржниці, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.
 6. 12 серпня 2021 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Чернігівської області матеріали дисциплінарної перевірки стосовно адвоката Особа_2.
 7. 06 вересня 2021 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарного провадження щодо адвоката Особа_2.
 8. 08 вересня 2021 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Скаржниця не погоджується з рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 17 червня 2021 року № 7-3/21, вважає, що висновки до яких дійшла КДКА Чернігівської області не ґрунтуються на Конституції України, Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилах адвокатської етики та матеріалах, які містяться у дисциплінарній справі.
 2. Крім цього вказує, що у висновках дисциплінарної палати не надано обґрунтувань відсутності ознак дисциплінарного проступку адвоката, що в ході перевірки фактів та обставин, викладених у довідці, з нею не спілкувався член КДКА, який проводив перевірку, її не було ознайомлено з довідкою, складеною за результатами перевірки, через що вона не мала можливості подати додаткові пояснення, засідання проведено за її відсутності.
 3. Просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області від 17 червня 2021 року та ухвалити нове рішення, яким притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.
 4. Письмових заперечень від адвоката Особа_2 до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури не надходило.

Встановлені фактичні обставини

 1. Адвокат Особа_2 здійснює адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № Інформація_1.
 2. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, станом на час проведення перевірки, свою адвокатську діяльність адвокат здійснює індивідуально за адресою основного місця роботи: Адреса_1.
 3. Таким чином, розгляд скарги стосовно адвоката здійснене належною КДКА регіону, відповідно до частини 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. Відповідно до правил ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», членом дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області адвокатом Особа_4 проведено перевірку відомостей, які містяться у скарзі, та 17 червня 2021 року складено за її результатами довідку.
 5. За результатами вивчення матеріалів проведеної перевірки та висновків, викладених у довідці члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, дисциплінарна палата КДКА Чернігівської області встановила наступне.
 6. Як вбачається зі скарги, адвокат Особа_2, на думку авторки скарги, поставився недбало до виконання своїх обов’язків за дорученням Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 10 липня 2020 року.
 7. Як зазначає Скаржниця, адвокат Особа_2 надав правову допомогу, яка була неякісною, неповноцінною, некомпетентною, непрофесійною, несвоєчасною та такою, що не відповідає встановленим стандартам якості надання правової допомоги.
 8. Оскільки Скаржниця до звернення в КДКА Чернігівської області зверталась зі скаргою до Ради адвокатів Чернігівської області, в справі є висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 16 березня 2021 року стосовно перевірки скарги Особа_1 на дії адвоката Особа_2 при наданні їй безоплатної правової допомоги.
 9. Згідно з вказаним висновком посилання Особа_1 на неякісність надання їй правової допомоги адвокатом не знайшли свого підтвердження.
 10. Адвокат Особа_2 надав письмові пояснення стосовно суті скарги, в яких пояснив, що дійсно згідно з дорученням Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 10 липня 2020 року № 1-157/20 він надавав правову допомогу громадянці Особа_1, яка полягала в підготовці позовної заяви про захист честі та гідності та стягнення моральної шкоди.
 11. Він, на підставі наданих Особа_1 документів, підготував позовну заяву, яку передав Скаржниці для погодження, підписання та подачі до суду. Скаржниця вказану заяву не підписала та в суд не подала, чим унеможливила його подальшу участь в справі і, відповідно, надання ним правової допомоги.
 12. Саме такий перебіг та черговість подій підтверджує й сама Скаржниця в своїй скарзі.
 13. Згідно вищевказаного висновку Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 16 березня 2021 року, комісія дійшла висновку, що складена адвокатом Особа_2 для Особа_1 позовна заява (проект) не суперечить вимогам закону.
 14. Також комісією було встановлено, що саме Особа_1 відмовилась від підписання та подання позовної заяви та вилучила у адвоката Особа_2 довіреність на представництво її інтересів, чим унеможливила подальше її представництво адвокатом Особа_2, а отже й подальше виконання ним доручення центру.
 15. Вивчивши та перевіривши відомості, викладені в скарзі Особа_1, а також дослідивши наявні матеріали справи, дисциплінарна палата КДКА Чернігівської області прийшла до висновку, що підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності відсутні.
 16. 17 червня 2021 року, відповідно до правил частини першої статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду зазначеної вище скарги, довідки за результатами перевірки відомостей та матеріалів перевірки, дисциплінарною палатою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 17. Відповідно до змісту витягу з протоколу № 7 засідання дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 17 червня 2021 р., виписка з якого міститься в матеріалах справи, а також змісту рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарної справи, при його прийнятті досліджувались довідка члена дисциплінарної палати Особа_4 та матеріали перевірки.
 18. Відповідно до супровідних листів, копія рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області від 17 червня 2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи були направлені на адресу Скаржниці та адвоката 23 червня 2021 року.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Згідно рішення, дисциплінарною палатою КДКА Чернігівської області встановлено, що скарга Особа_1 не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_2.
 2. Відмовляючи в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката дисциплінарна палата виходила з того, що складена адвокатом Особа_2 для Особа_1 позовна заява не суперечить вимогам закону.
 3. Також комісією було встановлено, що саме Особа_1 відмовилась від підписання та подання позовної заяви та вилучила у адвоката Особа_2 довіреність на представництво її інтересів, чим унеможливила подальше її представництво адвокатом Особа_2, а отже й подальше виконання ним доручення центру.
 4. Вивчивши та перевіривши відомості викладені в скарзі Особа_1, а також наявні матеріали справи, дисциплінарна палата КДКА Чернігівської області прийшла до висновку, що підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності відсутні.
 5. Згідно ст.70 Правил адвокатської етики, звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачиться на його користь. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.
 6. Аналогічні приписи наявні й у ст. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120.
 7. З огляду на викладе вище, дисциплінарна палата дійшла висновку про те, що Скаржницею в скарзі не наведено відомостей, що адвокатом Особа_2 було порушено Правила адвокатської етики та норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а тому підстави для порушення дисциплінарної справи відсутні.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року № 5076-VI (далі – Закон № 5076-VI).
 2. Статтею 1 Закону № 5076-VI визначено, що адвокатська діяльність – це незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту; адвокат – це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.
 3. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності (статті 4, 5 Закону № 5076-VI).
 4. Відповідно до частин першої та другої статті 33 Закону № 5076-VI, адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 5. Згідно зі статтею 34 Закону № 5076-VI, підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 6. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 7. Відповідно до статті 38 Закону № 5076-VI, заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно- дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати. За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 8. Частиною першою статті 39 Закону № 5076-VI передбачено, що за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 1. Відповідно до частини третьої статті 39 Закону № 5076-VI, рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 2. Згідно вимог частини 2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 3. Правила адвокатської етики, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, зі змінами від 15.02.2019 року (далі – ПАЕ).
 4. Відповідно до Преамбули ПАЕ, Конституція України проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури – забезпечення права на захист від обвинувачення та надання професійної правничої допомоги (правової допомоги). Надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.
 5. Відповідно до ст. 70 ПАЕ, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики та/або Професійних етичних (деонтологічних) норм поведінки адвокатів іноземної держави, що діють в країнах, в яких адвокати мають право здійснювати адвокатську діяльність дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення. Звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.
 6. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, зі змінами (далі – Положення № 120).
 7. Згідно зі статтями 2, 3 Положення №120, дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 8. Згідно статті 12 Положення № 120, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 9. Відповідно до пункту 24 Положення №120, голова дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше трьох днів з дня надходження заяви (скарги) на дії адвоката, доручає одному із членів дисциплінарної палати провести перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі).
 10. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, з урахуванням, зокрема тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, наслідків для клієнта тощо, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи (ст.25 Положення №120).
 11. Згідно вимог статті 26 цього Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, протягом трьох днів з даті отримання ним доручення голови палати, звертається до адвоката з повідомленням пре проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання. До повідомлення додається копії заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї. Належним повідомленнях адвоката є надіслання листа поштою рекомендованим відправленням за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокат має праве ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та виготовляти копії йоге документів із застосуванням власних технічних засобів, за виключенням копій документів що містять інформацію, яка є предметом адвокатської таємниці. У разі ненадання адвокатах пояснення по суті порушених питань на запит члена дисциплінарної палати, який проводить перевірку, в межах визначеного строку, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.
 12. Положеннями статті 31 Положення № 120 встановлено, що за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірю дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніші тридцяти днів з дня отримання матеріалів перевірки більшістю голосів членів палати, як беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. Частиною 1 статті 34 Закону № 5076-VI встановлено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 3. Відповідно до статті 37 Закону № 5076-VI, дисциплінарне провадження складається таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 4. Процедуру здійснення дисциплінарного провадження на кожній із вказаних вище стаді: врегульовано статтями 38, 39, 40 і 41 цього Закону.
 5. Перевіряючи висновки КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури враховує, що, згідно зі статтею 33 цього Закону № 5076-VI та Положення №120, дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, як містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 6. Отже, визначальним при вирішенні питання про порушення або відмову в порушень дисциплінарної справи стосовно адвоката є встановлення наявності у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 7. Відповідно до ст. 32 Положення, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 8. Дисциплінарною палатою КДКА Чернігівської області було дотримано вимоги норм статей 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» при проведенні перевірки відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку у діях адвоката Особа_2
 9. Відповідно до статті 70 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.
 10. Згідно вимог частини 2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 11. Зі змісту рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області про відмову у порушенні дисциплінарної справи від 17.06.2021 року вбачається, а матеріалами перевірки підтверджується, що відсутні відомості, які б свідчили про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_2.
 12. Оскаржуване рішення є правильним по суті і підстав для його скасування немає.
 13. З урахуванням наведених вище обставин, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що дисциплінарна палата КДКА Чернігівської області прийшла до обґрунтованого висновку про відсутність в діях адвоката Особа_2 порушень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, а тому підстави для порушення дисциплінарної справи відсутні.
 14. З огляду на вищевикладене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/21 від 17.06.2021 року про відмову в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська