РІШЕННЯ № Х-014/2018 у справі за скаргою на рішення № 30 дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 17.07.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № Х-014/2018

25 жовтня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення № 30 дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 17.07.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення № 30 від 17.07.2018 дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області, розглянувши скаргу судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_, прийняла рішення №30 від 17.07.2018 та притягнула адвоката ОСОБА_. до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики у виді попередження.

Мотивуючи своє рішення, КДКА регіону зазначила, що згідно з ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.04.2018 регіональним Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області адвоката ОСОБА_ призначено для здійснення захисту ОСОБА_ в кримінальному провадженні за обвинуваченням останнього за ч. 1 ст. 286 КК України. В подальшому, 30.04.2018 адвокат ОСОБА_ ознайомився в приміщенні суду із матеріалами справи, які складались з обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування, позовної заяви потерпілої із додатками, однак не вжив жодних дій щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, доказами, тощо. Як зазначено у рішенні КДКА регіону, 14.05.2018 адвокат ОСОБА_, прибувши не підготовленим в судове засідання, заявив клопотання про відкладення судового розгляду в зв’язку із наданням йому можливості ознайомитись із доказами, які зібрані стороною обвинувачення у цьому кримінальному провадженні. З метою забезпечення права обвинуваченого на належний захист від висунутого йому обвинувачення судовий розгляд було відкладено на іншу дату.

Разом з тим, як зазначила у своєму рішенні КДКА регіону, суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_ у своїй скарзі зазначив, що дії адвоката ОСОБА_, який протягом періоду часу з 27.04.2018 по 14.05.2018 не спромігся ознайомитись з доказами, які зібрані стороною обвинувачення і навіть не звернувся до прокурора Хмельницької місцевої прокуратури Хмельницької області з заявою про таке ознайомлення, свідчить про бажання адвоката безпідставно затягнути судовий розгляд матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, КДКА Хмельницької області прийшла до висновку, що дії адвоката ОСОБА_. свідчать саме про його намір затягнути розгляд кримінальної справи в суді, що є порушенням ст. 44 Правил адвокатської етики.

В свою чергу, адвокат ОСОБА_. в поданій скарзі зазначає, що з висновком КДКА регіону не згоден. Скаржник вважає, що Кримінальний процесуальний кодекс України не містить положення, яке встановлювало б обов’язок сторони обвинувачення на стадії судового розгляду справи надавати іншим учасникам провадження за їх прямим зверненням (без участі суду) матеріали досудового розслідування, які раніше вже були відкриті в порядку ст. 290 КПК України. Відсутність обов’язку сторони обвинувачення вказує і на відсутність відповідного права сторони захисту. Тому зауваження судді, що адвокат до початку судового засідання, не маючи на це права, не ознайомився з наявними у прокурора матеріалами провадження та кваліфікація цього як дій, що спрямовані на виправдане затягування судового розгляду справи та як неналежного виконання своїх обов’язків, не ґрунтується на законі.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прокопчука О.М., розглянувши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно із даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №_, видане _ Хмельницькою обласною КДКА. Адреса робочого місця адвоката є наступною: _____.

Таким чином, скаргу відносно адвоката ОСОБА_ подано відповідно до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та розглянуто належною КДКА регіону.

Обґрунтовуючи власне рішення, КДКА регіону вказала про наявність в діях адвоката ОСОБА_ наміру затягнути розгляд кримінальної справи в суді, що виразилось у незверненні адвоката з відповідною заявою до прокурора місцевої прокуратури та неознайомлення адвоката з доказами, які були зібрані стороною обвинувачення.

У відповідності із ст. 44 Правил адвокатської етики адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

Згідно із ч. 4 ст. 324 КПК України прокурору та захисникові, які раніше не брали участь у кримінальному провадженні, суд зобов’язаний надати час, достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і підготовки до участі в судовому засіданні.

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що з 27.04.2018 по 14.05.2018 адвокат ОСОБА_ не ознайомився з доказами, які зібрані стороною обвинувачення.

При цьому, виходячи з пояснень та скарги ОСОБА_., останній розуміє порядок ознайомлення з матеріалами (доказами) на стадії судового розгляду обвинувального акту саме через сприяння суду в зазначеній дії захиснику шляхом постановлення ухвали в порядку ст. 350 КПК України (клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала).

Так, чинним КПК України не передбачено обов’язку захисника звертатися до органу досудового розслідування чи процесуального прокурора на стадії судового розгляду обвинувального акту із заявою про надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення, хоча останній і не позбавлений такого права, в тому числі як і використання інших способів задля виконання такої процесуальної дії. За таких обставин не подання адвокатом ОСОБА_ такої заяви прокурору, в контексті його розуміння порядку виконання такої процесуальної дії, визначеної КПК України, не може свідчити про вчинення останнім дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

Потрібно також зазначити, що у відповідності до ст. 114, ч. 4 ст. 324 КПК України, суд має право шляхом винесення відповідної ухвали надати (встановити процесуальні строки), час, достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і підготовки до участі в судовому засіданні прокурору та захисникові, які раніше не брали участь у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.

Разом з цим, враховуючи відсутність в діях адвоката складу дисциплінарного проступку, оскаржуване рішення є необ’єктивним і невмотивованим.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області №30 від 17.07.2018 про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення, яким закрити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  5. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська