Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № Х-016/2019

 04 жовтня 2019 року
м. Чернівці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 108 від 22.07.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області №108 від 22.07.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

У своїй скарзі Особа_1 зазначає, що оскаржуване рішення є необґрунтованим та невмотивованим, оскільки зі змісту рішення не вбачається на які запитання Скаржник надала неповні та неправильні відповіді або на які запитання взагалі не відповіла. Крім того, зазначає, що в Методиці оцінювання відсутній такий критерій, як «не знає», відповіді містяться в матеріалах справи, при їх оцінюванні були порушені вимоги Порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, а також практики Європейського суду з прав людини.

Скаржниця просить скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області №108 від 22.07.2019 р. про затвердження результатів в частині складання Особа_1 усної частини кваліфікаційного іспиту, зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Кіровоградської області провести повторний усний іспит Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не порушено.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дімчогло М.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що 04.02.2019 року Особа_1 звернулася з заявою до КДКА Кіровоградської області про допуск до здачі кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

13 травня 2019 року було проведено письмову частину іспиту по білету №10, за результатами якої Скаржник успішно склала іспит і набрала 101 бал.

22 липня 2019 року проведено усну частину іспиту по білету №17, за результатами якої Скаржник набрала 30,6 балів, тобто не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала іспит.

Оскаржуваним Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту Скаржнику відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 5 Розділу 1 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, із змінами (далі – Порядок), кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 6 Розділу 1 Порядку, кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Відповідно до п.14.6 Розділу 4 Порядку, відповіді особи на питання екзаменаційного білету для складення усного іспиту оцінюються кожним членом кваліфікаційної палати, який бере участь у засіданні палати, та головою КДКА, якщо він бере участь у засіданні палати, за чотирьохбальною шкалою від 0 до 4 балів за кожне із п’ятнадцяти питань.

Відповідно до п. 14.8 Порядку, кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка складала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване з сумарної кількості балів за відповіді на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні, та головою КДКА, якщо він брав участь у засіданні палати.

Відповідно до п. 14.9 Порядку, оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до пункту 14.8. цього Розділу, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, яка успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів.

Згідно п.14.3 Порядку, для складення усного іспиту особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має дати відповіді на 15 питань, зазначених в обраному екзаменаційному білеті.

Під час складення усного іспиту особа, яка складає іспит, має продемонструвати знання законодавства та судової практики.

В оскаржуваному рішенні детально викладені підстави, з яких КДКА дійшла висновку про недостатній рівень знань Скаржником законодавства та судової практики, зокрема, стосовно структури органів адвокатського самоврядування, обмежень конституційних прав і свобод людини, обов’язкової частки у спадщині, забезпечення позову та доказів у цивільному процесі, особливостей кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, примирення та визнання невинуватості в кримінальному провадженні, істотних умов господарського договору, порядку звільнення працівників, звернення до господарського суду, використанням службових жилих приміщень, прав та обов’язків подружжя по утриманню одне одного, адміністративного правопорушення та адміністративної відповідальності, непрямих податків, порядку справляння ПДВ, процедури розгляду заяв Європейським судом з прав людини.

В матеріалах справи також міститься виписка з протоколу №14 засідання кваліфікаційної палати КДКА Кіровоградської області, де детально обґрунтовано у чому полягали неправильні та неповні відповіді на запитання.

Доводи Скаржника про неправильне оцінювання її усних відповідей не підтверджується матеріалами справи та жодним чином не доведені. Посилання на технічну помилку в рішенні стосовно відповіді про подання відповідачем зустрічної заяви про забезпечення позову, про зменшення строку звернення до Європейського суду з прав людини – не спростовує оцінки знань законодавства та судової практики з інших питань.

Таким чином, наявні матеріали справи та доводи Скаржника не дають підстав вважати оцінки виставлені Скаржнику необґрунтованими.

Таким чином, висновок кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області про те, що Особа_1 не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала усний іспит є правомірним, а оскаржуване рішення – обґрунтованим.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області №108 від 22.07.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська