РІШЕННЯ № ХІ-009/2019 у справі за скаргою судді Миколаївського апеляційного суду на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 44 від 26 липня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІ-009/2019

07 листопада 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Миколаївського апеляційного суду Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 44 від 26 липня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга судді Миколаївського апеляційного суду Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 44 від 26 липня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 44 від 26.07.2019 року Скаржником порушено.

Після отримання 13.08.2019 року копії рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області від 26.07.2019 року, Скаржник у встановлений чинним законодавством строк звернувся зі скаргою до ВКДКА.

Проте, ВКДКА листом від 10.09.2019 року повідомила Скаржника про недоліки його скарги, а саме: не надано доказу надіслання копії скарги та долучених до неї письмових матеріалів іншій стороні та КДКА регіону. При цьому Скаржнику було роз’яснено право на звернення зі скаргою на рішення в порядку ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за умови дотримання вимог Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність», затвердженого рішенням РАУ від 30.08.2014 р. № 120, порушивши при цьому, в разі необхідності, питання про поновлення строку на оскарження рішення.

20.09.2019 року до ВКДКА, після усунення вказаних вище недоліків, надійшла скарга судді Миколаївського апеляційного суду Особа_1 від 19.09.2019 р. з клопотанням про поновлення строку на оскарження рішення КДКА, пропущеного в зв’язку з усуненням недоліків поданої скарги.

ВКДКА, враховуючи вищеописане, вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Скаржник з рішенням дисциплінарної палати не погодився, вважає його незаконним, упередженим, просить рішення скасувати, порушити дисциплінарну справу відносно адвоката.

Вказує, що у скарзі на дії адвоката Особа_2 в КДКА Миколаївської області були викладені фактичні дані, що свідчать про наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, передбаченого ст.ст. 21, 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 7 Правил адвокатської етики, надані письмові документи на їх підтвердження. В Миколаївському апеляційному суді з 17.08.2018 р. по 05.06.2019 р. перебувало кримінальне провадження за апеляційною скаргою засудженого Особа_3 на ухвалу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 19.07.2018 р., якою суд першої інстанції повернув засудженому його заяву про перегляд вироку у зв’язку з нововиявленими обставинами.

12.06.2019 р. на адресу КДКА Миколаївської області було подане звернення щодо наявності в діях адвоката Особа_2., який згідно договору про надання правової допомоги здійснював захист Особа_3 в суді апеляційної інстанції, ознак дисциплінарного проступку.

Внаслідок дій, у тому числі і адвоката Особа_2., який здійснював захист засудженого Особа_3 з 09.04.2019 р., суд апеляційної інстанції не міг вирішити питання про законність та обґрунтованість ухвали суду першої інстанції про повернення заяви щодо перегляду вироку у зв’язку з нововиявленими обставинами занадто тривалий час для такої категорії справ, яка не є складною і могла бути вирішена в межах розумного строку, значно раніше ніж через 8 місяців.

Так, 09.04.2019 р., за клопотанням адвоката Особа_2., який разом з ще одним захисником засудженого – адвокатом Особа_4 прибув в судове засідання і надав документи, що підтверджують його повноваження як захисника засудженого Особа_3., судове засідання апеляційного суду було відкладене на 17.04.2019 р. в зв’язку з необхідністю ознайомитися з матеріалами справи.

Після цього суд неодноразово був вимушений відкладати судовий розгляд через неявку того чи іншого адвоката.

25.04.2019 р. судовий розгляд був відкладений через неявку обох захисників. При цьому адвокат Особа_2 про причину неявки суд не повідомив. Через це, а також через хворобу одного із суддів учасників колегії, апеляційний розгляд був відкладений на 21.05.2019 р.

21.05.2019 р. судове засідання було відкладене через неявку обох захисників засудженого. При цьому адвокат Особа_2 про причину неявки суд не повідомив.

05.06.2019 р. в судовому засіданні був присутній лише захисник Особа_4., який повідомив про зайнятість другого захисника Особа_2 в судовому засіданні іншого суду.

Зазначене стало підставою для прийняття рішення про розгляд даної справи без участі захисника Особа_2., оскільки дії адвоката судом були розцінені як зловживання своїми правами.

Скаржник вважає, що ці доводи скарги не були належним чином перевірені дисциплінарною палатою, що призвело до прийняття незаконного та необґрунтованого рішення. Зазначає, що скарга судді не може вважатися як зловживання впливом та тиск на адвоката, оскільки була подана вже після завершення розгляду питання по суті.

Розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з КДКА регіону, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Соботника В.Й., інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № _____, видане 28.08.2017 р. Радою адвокатів Миколаївської області, його робоча адреса: Адреса_1.

Таким чином, скарга розглянута належною КДКА, відповідно до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Як вбачається з наданих до ВДКА матеріалів, що надійшли з регіону, за результатами проведеної перевірки відомостей, викладених у скарзі, складено довідку.

Довідка члена ДП КДКА Миколаївської області Особа_5 від 26.97.2019 р. містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновок та пропозицію про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката в зв’язку з тим, що в матеріалах перевірки відсутні відомості, які б підтверджували доводи скарги про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката в діях адвоката Особа_2.

В своєму письмовому поясненні адвокат Особа_2 вказав, що ним за погодженням з підзахисним Особа_3 було вжито всіх законних заходів з метою належного забезпечення права на захист та надання кваліфікованої правової допомоги в суді під час розгляду апеляційної скарги. Повідомив, що справа неодноразово призначалась до розгляду без узгодження з ним дати та часу розгляду справи, без урахування його зайнятості. Стосовно його неявки в судові засідання повідомив наступне. На електронну пошту 22.04.2019 р. судом йому було надіслано повістку про день, час та місце розгляду справи, а саме 25.04.2019 р. Цей лист ним було прочитано 25.04.2019 р. Тому, відповідно до ч. 7 ст. 138 КПК України вважає свою неявку в судове засідання поважною.

Адвокат вказав, що з 23.04.2019 р. по 26.04.2019 р. перебував за межами Адреса_2

На його адресу електронної пошти 26.04.2019 р. надійшла повістка з суду про день, час та місце розгляду справи – 21.05.2019 р., з якою він ознайомився в червні 2019 р., переглядаючи поштову скриньку.

З 11.05.2019 р. по 23.05.2019 р. перебував у відпустці за межами м. Миколаєва, тому вважає причину своєї неявки в судове засідання 21.05.2019 р., відповідно до ч. 4 ст. 138 КПК України, поважною.

Щодо судового засідання, призначеного на 05.06.2019 р., адвокат зазначає, що дізнався про це від іншого захисника адвоката Особа_4., судовий виклик в будь-якій формі не отримував. Того дня – 05.06.2019 р. був зайнятий в іншому процесі – в Очаківському міськрайонному суді Миколаївської області (справа № _________).

Адвокат долучив ксерокопію пояснення засудженого Особа_3 до КДКА Миколаївської області від 04.07.2019 р. про відсутність до нього, як і до інших захисників, претензій щодо його захисту під час розгляду його апеляційної скарги в Миколаївському апеляційному суді. Вважає, що захисники належним чином виконували свої професійні обов’язки та кваліфіковано здійснювали його захист. Судові засідання призначались без погодження з захисниками, без урахування їх зайнятості в інших справах. Вважає, що підстав для порушення дисциплінарного провадження стосовно захисників немає.

За результатами розгляду скарги, довідки та матеріалів перевірки рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області від 26.07.2019 р. вирішено відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Дисциплінарна палата в своєму рішенні вказала, що відповідно до статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Згідно положень ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Як передбачено ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

В рішенні дисциплінарної палати зазначено, що Скаржником, окрім самої скарги та ксерокопії договору про надання правової допомоги засудженого з адвокатом Особа_2 від 09.04.2019 р., та ксерокопії ордера адвоката Особа_2 про захист засудженого Особа_3 в Миколаївському апеляційному суді від 09.04.2019 р., не було надано інших відомостей, які б вказували про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Долучені Скаржником до своєї скарги на адресу ВКДКА ксерокопії окремих матеріалів кримінального провадження на 186 арк., зважаючи на відсутність підтверджень про отримання адвокатом Особа_2 листів Миколаївського апеляційного суду про судове засідання, призначене на 21.05.2019 р. на 14:40 год. (арк.149) та на 05.06.2019 р. на 14:00 год. (арк.163 зв.), не можуть слугувати підтвердженням її доводів про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката.

Тому, зважаючи на те, що відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, на те, що адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку, ВКДКА погоджується з позицією дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу судді Миколаївського апеляційного суду Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 44 від 26 липня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська