РІШЕННЯ № ХІ-010/2018 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІ-010/2018

29 листопада 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в складі: голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Новотроїцького районного суду Херсонської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_,-

ВСТАНОВИЛА:

23.08.2018 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга судді Новотроїцького районного суду Херсонської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області від 20.07.2018 року № 47 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Термін оскарження рішень, передбачений ч. 3 ст. 39 Закона України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником порушений.

В скарзі є клопотання судді Новотроїцького районного суду Херсонської області ОСОБА_ про поновлення строків на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до витягу з протоколу засідання дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області від 20.07.2018 року за № 7, скаржник суддя ОСОБА_ не був присутнім при розгляді його скарги на поведінку адвоката ОСОБА_.

Оскаржуване рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області від 20.07.2018 року № 47 він отримав 14.08.2018 року, тобто за 6 днів до закінчення строку на оскарження. Ця обставина не дала йому можливості своєчасно скласти і направити скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Його скарга надійшла до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 23.08.2018 року.

Пропуск строку на оскарження рішення є поважною обставиною, а тому Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу.

Скаржник суддя ОСОБА_ не згоден з рішенням дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області, так як полягає, що воно прийняте поспішно та явно передчасно, є незаконним і необґрунтованим. По справі не дослідили всіх обставин викладених в ухвалах Новотроїцького районного суду Херсонської області від 20.03.2018 року та від 24.04.2018 року, не витребувані необхідні докази. Рішення прийнято однобоко та упереджено, до уваги взяті лише неправдиві та перекручені пояснення адвоката ОСОБА_.

Просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області за № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ та притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарної комісія адвокатури розглянула доводи скарги, матеріали, які надійшли від КДКА Миколаївської області, заслухала доповідача – Одновола В.К., інших учасників засідання встановила наступне.

Згідно до Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ___ від _____ року видане Херсонською обласною КДКА 25.11.2005 року. Адвокатською діяльністю займається в адвокатському об’єднані «_____», адреса робочого місця – _______________.

Відповідно до повідомлення Голови КДКА Херсонської області за № ___ від 26.04.2018 року установчою конференцією адвокатів Херсонської області від 26.09.2017 року адвокат ОСОБА_ був обраний до органів адвокатського самоврядування та є членом Ради адвокатів Херсонської області.

Згідно до Регламенту КДКА регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України за № 268 від 17.12.2013 року з подальшими змінами та доповненнями, при вирішенні питань дисциплінарної відповідальності адвокатів, обраних до органів адвокатського самоврядування різних рівнів, визначається Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Повідомленням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за № ___ від 06.04.2018 року розгляд скарг судді Новотроїцького районного суду Херсонської області ОСОБА_ від 29.03.2018 року і від 27.04.2018 року, а також скаргу ОСОБА_ від 23.02.2018 року на поведінку адвоката ОСОБА_ було направлено до розгляду в КДКА Миколаївської області.

Відповідно до протоколу № 6 від 22.06.2018 року засідання дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області вказані скарги стосовно адвоката ОСОБА_ були об’єднані в одне дисциплінарне провадження.

Перевірка відомостей про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката ОСОБА_ була проведена членом дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області ОСОБА_ із дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», про що складена довідка.

Засідання дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області проведено з дотриманням вимог діючого законодавства. По справі прийнято рішення за № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ в зв’язку з відсутністю в його поведінці ознак дисциплінарного проступку.

Вказане рішення, заявник суддя ОСОБА_ оскаржив до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Інформації про оскарження цього рішення до суду не надходила.

Відповідно до ч.1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

В скарзі на рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області за № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ в зв’язку з відсутністю в поведінці адвоката ознак дисциплінарного проступку, заявник суддя ОСОБА_ вказує, що в провадженні Новотроїцького районного суду Херсонської області перебуває кримінальне провадження № _____ за обвинуваченням ОСОБА_ у скоєнні ним кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 296 та ч 1 ст. 119 КК України. Захисниками ОСОБА_ є адвокати ОСОБА_ та ОСОБА_.

На думку скаржника, у вказаному кримінальному провадженні адвокати систематично порушують Правила адвокатської етики, присягу адвоката, неналежно виконують свої професійні обов’язки.

Так, на думку скаржника, адвокати належним чином були повідомлені про час і дату слухання справи. Знаючи про слухання справи і призначене судове засідання на 25.04.2018 року, адвокати без поважних причин не з’явились в судові засідання, що привело до зриву слухання справи. Адвокат ОСОБА_ не повідомив суд про неможливість явки в судові засідання, чим порушив вимоги ч. 2 ст. 47 КПК України.

Вказує, що на протязі 2017 року – 2018 року адвокат ОСОБА_ неодноразово без поважних причин зривав судові засідання по вказаному кримінальному провадженню.

Крім цього вказує, що адвокати ухиляються та прямо відмовляються від отримання судових повісток, що безпосередньо відбулось в судовому засіданні 17.04.2018 року, що зафіксовано на диску судового засідання. Дисциплінарна палата диск фіксації судового засідання взагалі не розглядала, ніякої оцінки поведінки адвоката ОСОБА_ не надала.

Таку поведінку адвоката ОСОБА_ розцінює як спрямовану на невиправдане затягування судового розгляду справи. Тому, він як суддя полягає, що в поведінці адвоката ОСОБА_ є ознаки дисциплінарного проступку в вигляді порушення вимог ст.ст. 42, 44 Правил адвокатської етики, які зобов’язують адвокатів дотримуватися вимог чинного кримінального процесуального законодавства, що регламентують поведінку учасників процесу.

В підтвердження своїх доводів, скаржник ОСОБА_ надав докази в вигляді копії поштових повідомлень про слухання справи, смс повідомлення та диск з офіційною фіксацією судового засідання.

Полягає, що надані докази свідчать про наявність ознак дисциплінарного проступку в поведінці адвоката ОСОБА_. Просить рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області за № 47 від 22.06.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ скасувати, порушити дисциплінарну справу і притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Доказів повноваження адвоката ОСОБА_, як захисника обвинуваченого ОСОБА_ у кримінальному провадженні, не надано.

Адвокат ОСОБА_ заперечує проти обставин на котрі посилається заявник суддя ОСОБА_.

Стверджує, що він не міг прибути в судові засідання на слухання справи оскільки ні повістки, ні які другі повідомлення про день і час судових засідань не отримував, про що свідчить факт відсутності таких повідомлень в матеріалах кримінального провадження. Крім того, вказує, що в матеріалах кримінального провадження відсутні належні докази про вручення йому повісток.

Тому звинувачення скаржника відносно нього, що він нібито порушив Правила адвокатської етики, присягу адвоката та неналежно виконував свої професійні обов’язки є безпідставними, і розцінює їх як засіб тиску судді на адвоката з метою спонукання його підзахисного обвинуваченого ОСОБА_ відмовитись від адвоката та визнати свою вину в скоєнні кримінального правопорушення.

При таких доказах по справі, дисциплінарна палата КДКА Миколаївської області прийняла рішення № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ за відсутністю в його поведінці ознак дисциплінарного проступку. Підставами для прийняття такого рішення, на думку членів дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області, є те, що скаржник суддя ОСОБА_ не надав будь-яких належних доказів, котрі би підтверджували повідомлення адвоката ОСОБА_ про місце, дати та час судових засідань у вказаному кримінальному провадженню.

Разом з тим, в матеріалах дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ є диск /а.с. 74, 91, 92/ з офіційної фіксацією судового засідання 17.04.2018 року кримінального провадження № _____ за обвинуваченням ОСОБА_ у скоєнні ним кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 296 та ч 1 ст. 119 КК України. Захисниками ОСОБА_ є адвокати ОСОБА_ та ОСОБА_.

Скаржник суддя ОСОБА_ стверджує, що на цьому диску є безперечні докази неналежної поведінки адвоката ОСОБА_. На його думку ці докази свідчать про наявність ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката ОСОБА_ котрі можуть мати наслідком його дисциплінарної відповідальності.

В довідках про результати перевірки скарги судді ОСОБА_, скарги ОСОБА_ на поведінку адвоката ОСОБА_ за підписом члена дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області ОСОБА_ /а.с. 118-120/ вказано, що дійсно такий диск в матеріалах справи є. Разом з тим, його не досліджено, ніякої оцінки про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката ОСОБА_ не зроблено.

При прийнятті рішення № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ за відсутністю в його поведінці ознак дисциплінарного проступку, також вказано, що такий диск є і доданий до матеріалів справи. Разом з тим, по цим доказам також ніякої оцінки про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката ОСОБА_ не зазначено.

Ці обставини свідчить про неповноту та односторонність дослідження справи стосовно дій адвоката ОСОБА_.

При новому розгляді дисциплінарної справи необхідно дослідити і надати оцінку доказам про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката ОСОБА_ викладених в диску з офіційної фіксацією судового засідання 17.04.2018 року по кримінальному провадженню № _____ за обвинуваченням ОСОБА_.

Таким чином, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу судді Новотроїцького районного суду Херсонської області ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області за № 47 від 20.07.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, – скасувати.
  3. Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області на новий розгляд на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                  О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                  К.В. Котелевська