Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-014/2019

07 листопада 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва №147 від 13.06.2019 про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва №147 від 13.06.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

Скарга адвоката Особа_1 містить вимогу про скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва №147 від 13.06.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно нього та відмову у порушенні дисциплінарної справи.

В поданій скарзі адвокат зазначає, що дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва при прийнятті рішення було порушено вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вказує на відсутність підстав для відкриття дисциплінарної справи.

Скаржник також просить поновити йому строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 13.06.2019 року, у зв’язку із тим, що про факт існування такого рішення він дізнався лише 01.07.2019 року.

Заслухавши доповідача – заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, які надійшли з КДКА м. Києва, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З приводу строку на оскарження рішення регіональної КДКА, ВКДКА зазначає, що у матеріалах справи дійсно відсутні відомості про повідомлення адвоката Особа_1 про розгляд скарги на його дії. Проте, із матеріалів вбачається, що із скаргою на його дії, адвокат Особа_1 ознайомився лише 04.07.2019 року (а. 47). Скаргу на рішення регіональної КДКА адвокатом Особа_1 подано 31.07.2019 року, про що свідчить відмітка на самій скарзі за вхід. №___ від 31.07.2019 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Згідно із п. 3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року, №78, зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 26 червня 2019 року №70, строк на оскарження рішення КДКА, встановлений статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути поновлено за рішенням ВКДКА згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску, про що зазначається в протоколі засідання ВКДКА.

Оскільки, адвокату Особа_1 не було відомо про скаргу на його дії та про дату та час розгляду дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва скарги щодо його дій, а ознайомився останній із матеріалами скарги лише 04.07.2019 року, тому, ВКДКА вважає, причини пропуску Особа_1 строку на оскарження рішення регіональної КДКА поважними, тому строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 13.06.2019 року підлягає поновленню.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру адвокатів України, що міститься у матеріалах дисциплінарного провадження, Особа_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за №____, що видане 29.08.2012 Донецькою обласною КДКА. Робоче місце адвоката на момент розгляду справи дисциплінарною палатою КДКА м. Києва було зареєстровано за адресою: Адреса_1.

Як вбачається з матеріалів, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва надійшла скарга Особа_2 на дії адвоката Особа_1, в якій міститься вимога про притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності.

На обґрунтування своєї позиції первинний скаржник зазначила, що поведінка адвоката Особа_1 суперечить основним засадам адвокатської діяльності, а також зазначила, що адвокат Особа_1 порушив ст.ст. 57-60 Правил адвокатської етики, а саме: принцип професійності, стриманості та коректності, що знайшло своє відображення у публікації адвоката Особа_1 на власній сторінці Facebook від 30.03.2019 року о 22:14; принцип гідності, недопущення будь-яких проявів дискримінації, конфіденційності, що знайшло своє відображення у публікації адвоката Особа_1 на власній сторінці Facebook від 01.04.2019 року о 12:15; принцип чесності, що знайшло своє відображення у публікації адвоката Особа_1 на власній сторінці Facebook від 20.03.2019 року, відео від 01.04.2019 року.

Адвокат Особа_1 у скарзі на рішення регіональної КДКА про порушення відносно нього дисциплінарної справи стверджує, що дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва при прийнятті рішення було порушено вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки він не був повідомлений про надходження скарги щодо нього та був позбавлений можливості надати письмові пояснення з метою довести безпідставність доводів, викладених у скарзі.

Окрім того адвокат Особа_1 зазначає, що у його діях відсутні ознаки дисциплінарного проступку, а, відтак, і відсутні підстави для порушення дисциплінарної справи.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону).

Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України (ч. 3 ст. 33 Закону).

Згідно із п. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Згідно із ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Положення п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачають, що першою стадією дисциплінарного провадження є проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Згідно ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

Відповідно до ст. 26 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, невідкладно звертається до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання; до повідомлення додається копія заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї.

Згідно з абз. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.

Так, законодавець прямо надає адвокату, відносно якого здійснюється дисциплінарне провадження, можливість захищати себе. З огляду на ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може реалізувати таке своє право, зокрема, шляхом участі у засіданні, надання пояснень, подання відповідних доказів, заявлення клопотань та відводів членам дисциплінарної палати. Це є певною гарантією дотримання прав адвоката під час здійснення дисциплінарного провадження з метою недопущення безпідставного притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до п. 6.1.2. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, що затверджено рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року №268, із змінами та доповненнями, про місце, день, час та перелік питань порядку денного засідання КДКА (палати КДКА), члени КДКА (палати КДКА) та інші особи, які мають право брати участь у засіданнях, повідомляються не пізніше як за п’ять днів до дня проведення засідання.

Проте, як вбачається із матеріалів справи, адвокат Особа_1 не повідомлявся про засідання дисциплінарної палати КДКА м. Києва, на якому розглядалась скарга на його дії.

Також ВКДКА зазначає, що у матеріалах справи відсутні докази на підтвердження звернення до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань та, відповідно, відсутні пояснення адвоката з приводу скарги на його дії.

Відповідно, КДКА м. Києва порушено права адвоката щодо надання пояснень стосовно обставин, викладених у скарзі, а тому адвокат був позбавлений можливості надати такі письмові пояснення з метою викладення у них заперечень щодо доводів, викладених у скарзі на його дії.

Підсумовуючи вищенаведене, оскільки на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката Особа_1 дисциплінарною платою КДКА м. Києва допущено помилки, перевірку проведено неповно, поверхово, з порушенням права адвоката надати письмові пояснення по суті порушених питань, з порушенням права на захист, отже висновок щодо наявності у діях адвоката складу дисциплінарного проступку є передчасним, а, відповідно, ухвалене рішення про порушення відносно адвоката Особа_1 дисциплінарної справи – не відповідає вимогам законності та вмотивованості.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва №147 від 13.06.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, – скасувати.
  3. Матеріали справи направити на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська